งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณิตศาสตร์เพิ่มเติ่ม ค 31203 เรื่อง วงกลม โดย ครูนาตยา บุญเรือง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณิตศาสตร์เพิ่มเติ่ม ค 31203 เรื่อง วงกลม โดย ครูนาตยา บุญเรือง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณิตศาสตร์เพิ่มเติ่ม ค 31203 เรื่อง วงกลม โดย ครูนาตยา บุญเรือง

2 วงกลม บทนิยามเชิงเรขาคณิตของวงกลม วงกลม (circle) คือ เซตของจุดทั้งหมดในระนาบที่ ห่างจากจุดๆ หนึ่งที่ตรึงอยู่กับที่เป็นระยะทางคงตัว จุดที่ ตรึงอยู่กับที่นี้เรียกว่า จุดศูนย์กลาง (center) ของ วงกลม และระยะทางคงตัวดังกล่าวเรียกว่า รัศมี (radius) ของวงกลม

3 สมการของวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ (h, k) และ รัศมียาว r หน่วย สมการนี้เรียกว่า รูปแบบมาตรฐาน ของ วงกลม

4 C(h, k) x y r P(x, y)

5 สมการของวงกลม จุดศูนย์กลาง รัศมี (r) (h, k) (0, 0) 2 (0, 4) (2, 0) 4 (3, 4) 3 (5, -2) 5

6  จงหาสมการของวงกลมที่มีจุด ศูนย์กลางที่จุด (-2, 1) และ มีรัศมี 5 หน่วย วิธีทำ จากสูตร เมื่อ และ จะได้ สมการวงกลมคือ ตอบ สมการวงกลม คือ

7  จงหาสมการวงกลมซึ่งมีจุด (1, 2) อยู่บน วงกลม และมี จุด (-1, 1) เป็นจุดศูนย์กลาง 1 -1 (1, 2) (-1, 1)

8 วิธีทำ ให้ r เป็นรัศมีของวงกลม ซึ่ง r คือระยะทาง จากจุด (1, 2) และ (-1, 1) ดังนั้น สมการวงกลมนี้คือ

9 รูปทั่วไปของสมการวงกลม สมการวงกลม เราสามารถเขียนสมการวงกลมให้ อยู่ในรูป เรียกสมการนี้ว่า รูปทั่วไปของ สมการวงกลม

10  จงหาสมการรูปทั่วไปของวงกลม ที่มี สมการรูปมาตรฐานเป็น วิธีทำ จะได้ ดังนั้นสมการรูปทั่วไปของสมการวงกลม คือ

11  จงหาจุดศูนย์กลางและรัศมีของวงกลมที่มี สมการ วิธีทำ ดังนั้น จุดศูนย์กลางของวงกลมคือจุด (2, 3) และ วงกลมนี้มีรัศมียาว 2 หน่วย

12 แบบฝึกหัด  จงหาจุดศูนย์กลาง รัศมี และเขียนกราฟ ของสมการต่อไปนี้ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

13


ดาวน์โหลด ppt คณิตศาสตร์เพิ่มเติ่ม ค 31203 เรื่อง วงกลม โดย ครูนาตยา บุญเรือง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google