งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

4.5 The Potential Field of A System of Charges : Conservative Property สำหรับประจุหลายๆ ตัว การหาศักย์ไฟฟ้าทำ ได้โดยคิดผลทีละตัว สำหรับระบบประจุแบบต่อเนื่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "4.5 The Potential Field of A System of Charges : Conservative Property สำหรับประจุหลายๆ ตัว การหาศักย์ไฟฟ้าทำ ได้โดยคิดผลทีละตัว สำหรับระบบประจุแบบต่อเนื่อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 4.5 The Potential Field of A System of Charges : Conservative Property สำหรับประจุหลายๆ ตัว การหาศักย์ไฟฟ้าทำ ได้โดยคิดผลทีละตัว สำหรับระบบประจุแบบต่อเนื่อง

2 Ex จงหาศักย์ไฟฟ้าที่จุด (0,0,z) ที่เกิดขึ้นจาก ประจุเชิงเส้น เป็นวงกลมรัศมี a x y z

3 1. ศักย์ไฟฟ้า คืองานที่ทำในการเลื่อนประจุ ทดสอบ 1 C จากระยะอนันต์ ( ระยะที่ศักย์เป็น ศูนย์ ) สู่จุดที่ต้องการหาศักย์ 2. ศักย์ไฟฟ้า ของระบบประจุแบบจุดหลาย ตัว คือการรวมผลของศักย์ไฟฟ้า ที่เกิดจาก ระยะห่างของแต่ละจุดประจุ กับจุดที่ต้องการ ทราบศักย์ไฟฟ้า 3. ศักย์ไฟฟ้าของระบบประจุแบบต่อเนื่องก็ คืองานที่ทำในการเลื่อนประจุทดสอบ 1 C จาก ระยะอนันต์มายังจุดที่ต้องการทราบ สำหรับการอ้างอิงศูนย์ที่ ระยะอนันต์

4 ดังนั้น เมื่ออ้างอิงศูนย์ที่ ระยะอนันต์ เนื่องจาก ความต่างศักย์ไฟฟ้าไม่ขึ้นกันเส้นทาง ดังนั้น

5 4.6 Potential Gradient คือทิศทางของการเปลี่ยนแปลงของ Scalar field ศักย์ไฟฟ้าเมื่อเทียบกับ ระยะทาง โดยการเปลี่ยนแปลงต้องมากที่สุด จาก

6 ซึ่ง พิจารณา ∆V ที่เกิดจาก เส้นทาง

7 อัตราการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดของศักย์ไฟฟ้า ( เนื่องจาก cos180=-1 ) จากบทที่ 1 เราได้พิสูจน์แล้วพบว่า

8 4.7 The Dipole พิจารณาจุดประจุสองจุดประจุที่มีขนาดวาง อยู่ใกล้กันดังรูป เมื่อต้องการหาศักย์ไฟฟ้าที่ จุด P เมื่อจุดอยู่ใกล้กัน

9 ดังนั้น สนามไฟฟ้า จะมีขนาดเท่ากับอัตรา เปลี่ยนแปลงมากที่สุดของศักย์ไฟฟ้า สนามไฟฟ้าจะมีทิศทางตรงกันข้ามกับทิศ ของ

10 พิจารณา สมการของ Stream line ถ้า c1 = 1, 1.5, 2, 2.5 สามารถเขียน Steam line ได้ดังรูป ถ้าเลือกจะ ได้

11 แทนค่า V = 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1 จะได้ เส้น สมศักย์ ( Equipotentials ) ดังรูป

12 จาก ถ้าเรานิยามเวกเตอร์บอกตำแหน่งจาก –Q ไป Q เป็น Q -Q


ดาวน์โหลด ppt 4.5 The Potential Field of A System of Charges : Conservative Property สำหรับประจุหลายๆ ตัว การหาศักย์ไฟฟ้าทำ ได้โดยคิดผลทีละตัว สำหรับระบบประจุแบบต่อเนื่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google