งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จุด ส่วนของ เส้นตรง เส้นตรง รังสี มุม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๑.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จุด ส่วนของ เส้นตรง เส้นตรง รังสี มุม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๑."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จุด ส่วนของ เส้นตรง เส้นตรง รังสี มุม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๑

2 จุด ส่วนของ เส้นตรง เส้นตรง รังสี มุม Content

3 จุด. A. A. B. B. C. C. D. D บ้าน โรงเรียน สุนัข ทหาร จุด “. “ ใช้แสดงตำแหน่งของสิ่งต่างๆ นิยมใช้ตัวอักษรตั้งชื่อจุด เช่น. D อ่านว่า จุดดี ใช้แสดงตำแหน่งของโรงเรียน

4 จุด. A. A. B. B. C. C. D. D บ้าน โรงเรียน สุนัข ทหาร จุดใดแสดงตำแหน่งของสุนัข ?

5 ส่วนของ เส้นตรง แสดง ส่วนของเส้นตรง

6 ชื่อและสัญลักษณ์แทนส่วน ของเส้นตรง ส่วนของ เส้นตรง A A A B B B ส่วนของเส้นตรงที่มี A และ B เป็นจุดปลาย เรียกว่า ส่วนของเส้นตรง AB หรือ ส่วนของเส้นตรง BA

7 เส้นตรง C C C D D D รูปข้างบนแสดงเส้นตรง CD หรือเส้นตรง DC

8 เส้นตรง จงเขียนชื่อและสัญลักษณ์แทนเส้นตรงต่อไปนี้ MN (1)(2) A S (3) L A (4) X Y

9 รังสี E F F E F E รูปข้างบนมี E เป็นจุดปลาย และที่จุด F มีหัวลูกศร แสดงว่าสามารถลากเส้นต่อออกไปทางด้านนี้ได้ไม่มีที่สิ้นสุด เรียกรูปนี้ว่า รังสี EF

10 จงเขียนชื่อและสัญลักษณ์แทนรังสีต่อไปนี้ B V (1)(2) P M (3) T V (4) U K รังสี

11 จุดตัด H H H H H ส่วนของเส้นตรง รังสี หรือเส้นตรง สองเส้นขึ้นไปตัดกัน หรือพบกันที่จุดหนึ่ง เรียกจุดนั้นว่า จุดตัด จากรูปข้างบน จุด H เป็นจุดตัด

12 มุม A B C

13 รูปใดต่อไปนี้ ไม่เกิดมุม (1) (2) (3)(4)


ดาวน์โหลด ppt จุด ส่วนของ เส้นตรง เส้นตรง รังสี มุม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๑.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google