งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 6 การเขียนภาพสามมิติ ส่วนที่ 1 อ. ประทีป ชัยเสริมเทวัญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต ศรีราชา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 6 การเขียนภาพสามมิติ ส่วนที่ 1 อ. ประทีป ชัยเสริมเทวัญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต ศรีราชา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 6 การเขียนภาพสามมิติ ส่วนที่ 1 อ. ประทีป ชัยเสริมเทวัญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต ศรีราชา

2 ภาพฉายสามมิติ ภาพฉาย 3 มิติ แบ่งออกได้ 4 ประเภท ใหญ่ๆ คือ 1. ภาพฉายหลายวิว (Multiview Projection) 2. ภาพฉายแอกโซ โนเมตริก (axonometric projection) 3. ภาพฉายอ็อบลีก (oblique projection) 4. ภาพฉายเพอร์ สเปกทีฟ (perspective projective)

3 ภาพฉายแอกโซโนเมตริก ภาพฉายออร์โทกราฟิกเป็นภาพฉายสองมิติที่เกิดจาก การมองให้เส้นสายตาตั้งฉากกับระนาบรับภาพ แต่ภาพ ฉายแอกโซโนเมตริก (axonometric projection) จะ มองเห็นวัตถุเป็นภาพสามมิติ เนื่องจากวัตถุถูกจับเอียง ดังรูป ภาพฉายไอโซเมตริก (isometric projection) ภาพฉายไดเมตริก (dimetric projection) ภาพฉายไทรเมตริก (trimetric projection)

4 ไอโซเมตริก Isometric Projection

5 ภาพฉายไอโซเมตริก (Isometric Projection) ความยาวของด้านแต่ละด้านจะเป็น 0.8165 เท่าของความยาว จริงของภาพฉายออร์โทกราฟิก

6 ภาพวาดไอโซเมตริก (Isometric Drawing) จะเขียนภาพให้ใหญ่ขึ้นประมาณ 1.225 เท่าของ ภาพจริง

7 ขั้นตอนการเขียนภาพวาดแบบ ไอโซเมตริก

8 ทิศทางของแกนเอียง

9 การเขียนเส้นที่ไม่ใช้เส้นไอโซ เมตริก non-isometric line

10 มุมในภาพวาดไอโซเมตริก การเขียนมุมทำได้ 3 แบบ

11 การเขียนวงกลม หรือส่วนของวงกลมในภาพวาดไอ โซเมตริก การเขียนทำได้ 2 วิธีคือ 1) วิธีกำหนดจุด

12 การเขียนวงกลม หรือส่วนของวงกลมในภาพวาดไอ โซเมตริก การเขียนทำได้ 2 วิธีคือ 2) วิธีสี่จุดศูนย์กลางแบบประมาณ

13 การเขียนวงกลม หรือส่วนของวงกลมในภาพวาดไอ โซเมตริก การเขียนทำได้ 2 วิธีคือ 2) วิธีสี่จุดศูนย์กลางแบบประมาณ

14 Quit 4.1 จงเขียนวงกลมรูเจาะแต่ละด้านโดยวิธีสี่จุด ศูนย์กลาง

15 การเขียนวงกลม หรือส่วนของวงกลมในภาพวาดไอ โซเมตริก การเขียนทำได้ 2 วิธีคือ 2) วิธีสี่จุดศูนย์กลางแบบประมาณ รูปวงรีของส่วนโค้งของวงกลม รูปวงรีที่มีจุดศูนย์กลางร่วมกัน

16 ตัวอย่างการเขียนภาพวาดไอโซเมตริกที่มีรูปวงรี ซ้อนกัน การเขียนวงกลม หรือส่วนของวงกลมในภาพวาดไอ โซเมตริก

17 การเขียนทรงกระบอกที่มีขนาดต่างกัน การเขียนวงกลม หรือส่วนของวงกลมในภาพวาดไอ โซเมตริก

18 Quit 4.2 จงเขียนวงกลมรูเจาะแต่ละด้านโดยวิธีสี่จุด ศูนย์กลาง

19 ไดเมตริก Dimetric Projection

20 การเขียนภาพวาดไดเมตริก ภาพฉายไดเมตริกเป็นภาพฉายที่เกิดจากการจัด วางแกนหลักสองแกนให้ทำมุมเท่ากันกับระนาบ รับภาพ ส่วนแกนหลักที่สามอาจทำมุมเล็กกว่า หรือโตกว่าก็ได้

21 ไตรเมตริก Trimetric Projection

22 การเขียนภาพวาดไทรเมตริก ภาพฉายไทรเมตริกเป็นภาพฉายที่เกิดจากการ จัดวางแกนหลักทั้งสามให้ทำมุมกับระนาบรับ ภาพไม่เท่ากัน จึงทำให้ขนาดบนแกนหลักทั้ง สามสั้นลงไม่เท่ากัน


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 6 การเขียนภาพสามมิติ ส่วนที่ 1 อ. ประทีป ชัยเสริมเทวัญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต ศรีราชา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google