งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 6 การเขียนภาพสามมิติ ส่วนที่ 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 6 การเขียนภาพสามมิติ ส่วนที่ 1"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 6 การเขียนภาพสามมิติ ส่วนที่ 1
อ.ประทีป ชัยเสริมเทวัญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

2 ภาพฉายสามมิติ ภาพฉาย 3 มิติ แบ่งออกได้ 4 ประเภทใหญ่ๆ คือ
1. ภาพฉายหลายวิว (Multiview Projection) 2. ภาพฉายแอกโซโนเมตริก (axonometric projection) 3. ภาพฉายอ็อบลีก (oblique projection) 4. ภาพฉายเพอร์สเปกทีฟ (perspective projective)

3 ภาพฉายแอกโซโนเมตริก ภาพฉายออร์โทกราฟิกเป็นภาพฉายสองมิติที่เกิดจากการมองให้เส้นสายตาตั้งฉากกับระนาบรับภาพ แต่ภาพฉายแอกโซโนเมตริก (axonometric projection) จะมองเห็นวัตถุเป็นภาพสามมิติ เนื่องจากวัตถุถูกจับเอียง ดังรูป ภาพฉายไอโซเมตริก (isometric projection) ภาพฉายไดเมตริก (dimetric projection) ภาพฉายไทรเมตริก (trimetric projection)

4 ไอโซเมตริก Isometric Projection

5 ภาพฉายไอโซเมตริก (Isometric Projection)
ความยาวของด้านแต่ละด้านจะเป็น เท่าของความยาวจริงของภาพฉายออร์โทกราฟิก

6 ภาพวาดไอโซเมตริก (Isometric Drawing)
จะเขียนภาพให้ใหญ่ขึ้นประมาณ เท่าของภาพจริง

7 ขั้นตอนการเขียนภาพวาดแบบไอโซเมตริก

8 ทิศทางของแกนเอียง

9 การเขียนเส้นที่ไม่ใช้เส้นไอโซเมตริก non-isometric line

10 มุมในภาพวาดไอโซเมตริก
การเขียนมุมทำได้ 3 แบบ

11 การเขียนวงกลม หรือส่วนของวงกลมในภาพวาดไอโซเมตริก
การเขียนทำได้ 2 วิธีคือ 1) วิธีกำหนดจุด

12 การเขียนวงกลม หรือส่วนของวงกลมในภาพวาดไอโซเมตริก
การเขียนทำได้ 2 วิธีคือ 2) วิธีสี่จุดศูนย์กลางแบบประมาณ

13 การเขียนวงกลม หรือส่วนของวงกลมในภาพวาดไอโซเมตริก
การเขียนทำได้ 2 วิธีคือ 2) วิธีสี่จุดศูนย์กลางแบบประมาณ

14 Quit 4.1 จงเขียนวงกลมรูเจาะแต่ละด้านโดยวิธีสี่จุดศูนย์กลาง

15 การเขียนวงกลม หรือส่วนของวงกลมในภาพวาดไอโซเมตริก
การเขียนทำได้ 2 วิธีคือ 2) วิธีสี่จุดศูนย์กลางแบบประมาณ รูปวงรีที่มีจุดศูนย์กลางร่วมกัน รูปวงรีของส่วนโค้งของวงกลม

16 การเขียนวงกลม หรือส่วนของวงกลมในภาพวาดไอโซเมตริก
ตัวอย่างการเขียนภาพวาดไอโซเมตริกที่มีรูปวงรีซ้อนกัน

17 การเขียนวงกลม หรือส่วนของวงกลมในภาพวาดไอโซเมตริก
การเขียนทรงกระบอกที่มีขนาดต่างกัน

18 Quit 4.2 จงเขียนวงกลมรูเจาะแต่ละด้านโดยวิธีสี่จุดศูนย์กลาง

19 ไดเมตริก Dimetric Projection

20 การเขียนภาพวาดไดเมตริก
ภาพฉายไดเมตริกเป็นภาพฉายที่เกิดจากการจัดวางแกนหลักสองแกนให้ทำมุมเท่ากันกับระนาบรับภาพ ส่วนแกนหลักที่สามอาจทำมุมเล็กกว่าหรือโตกว่าก็ได้

21 ไตรเมตริก Trimetric Projection

22 การเขียนภาพวาดไทรเมตริก
ภาพฉายไทรเมตริกเป็นภาพฉายที่เกิดจากการจัดวางแกนหลักทั้งสามให้ทำมุมกับระนาบรับภาพไม่เท่ากัน จึงทำให้ขนาดบนแกนหลักทั้งสามสั้นลงไม่เท่ากัน


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 6 การเขียนภาพสามมิติ ส่วนที่ 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google