งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ให้ขยับก้านไม้ขีดได้ 3 ก้าน แล้วทำให้ปลาว่ากลับด้านจากซ้ายมาขวา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ให้ขยับก้านไม้ขีดได้ 3 ก้าน แล้วทำให้ปลาว่ากลับด้านจากซ้ายมาขวา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ให้ขยับก้านไม้ขีดได้ 3 ก้าน แล้วทำให้ปลาว่ากลับด้านจากซ้ายมาขวา

2

3 ให้ลากเส้นเพียงเส้นเดียวให้ผ่านทุกจุด จุดละครั้งเดียว

4

5 ให้วาดรูปนี้โดยห้ามยกปากกา

6 ให้ลากเส้นแบ่งครึ่งนาฬิกาโดยให้ผลบวกของทั้งสองฝั่งเท่ากัน

7

8 เติมตัวเลข แล้วทำให้ผลบวกเท่ากันทุกแนว

9

10 เติมตัวเลข แล้วทำให้ผลบวกเท่ากันทุกแนว

11

12

13

14

15

16 ให้ใช้รูปสี่เหลี่ยมสองรูป แบ่งห้องให้แมวอยู่ห้องละหนึ่งตัว

17


ดาวน์โหลด ppt ให้ขยับก้านไม้ขีดได้ 3 ก้าน แล้วทำให้ปลาว่ากลับด้านจากซ้ายมาขวา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google