งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ให้ขยับก้านไม้ขีดได้ 3 ก้าน แล้วทำให้ปลาว่ากลับด้านจากซ้ายมาขวา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ให้ขยับก้านไม้ขีดได้ 3 ก้าน แล้วทำให้ปลาว่ากลับด้านจากซ้ายมาขวา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ให้ขยับก้านไม้ขีดได้ 3 ก้าน แล้วทำให้ปลาว่ากลับด้านจากซ้ายมาขวา

2

3 ให้ลากเส้นเพียงเส้นเดียวให้ผ่านทุกจุด จุดละครั้งเดียว

4

5 ให้วาดรูปนี้โดยห้ามยกปากกา

6 ให้ลากเส้นแบ่งครึ่งนาฬิกาโดยให้ผลบวกของทั้งสองฝั่งเท่ากัน
1 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ให้ลากเส้นแบ่งครึ่งนาฬิกาโดยให้ผลบวกของทั้งสองฝั่งเท่ากัน

7 1 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

8 เติมตัวเลข 1 - 7 แล้วทำให้ผลบวกเท่ากันทุกแนว

9 6 1 5 4 2 3 7

10 เติมตัวเลข 1 - 9 แล้วทำให้ผลบวกเท่ากันทุกแนว

11 1 2 3 4 5 6 7 8 9

12 เติมตัวเลข 1 - 9 แล้วทำให้ผลบวกเท่ากันทุกแนว

13 1 2 3 4 5 6 7 8 9

14 เติมตัวเลข 1 - 9 แล้วทำให้ผลบวกเท่ากันทุกแนว

15 1 2 3 4 5 6 7 8 9

16 ให้ใช้รูปสี่เหลี่ยมสองรูป แบ่งห้องให้แมวอยู่ห้องละหนึ่งตัว

17


ดาวน์โหลด ppt ให้ขยับก้านไม้ขีดได้ 3 ก้าน แล้วทำให้ปลาว่ากลับด้านจากซ้ายมาขวา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google