งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chapter 2 Root of Nonlinear Functions 01417343 Numerical Analysis.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chapter 2 Root of Nonlinear Functions 01417343 Numerical Analysis."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chapter 2 Root of Nonlinear Functions 01417343 Numerical Analysis

2 Overview 2

3 Overview 3

4 Overview 4

5 Overview 5 จะยึดเงื่อนไขแรกเป็นหลัก แล้วทดสอบให้แน่ใจด้วยเงื่อนไขที่สองภายหลัง

6 Overview 6

7 Bisection Method แนวคิด การสุ่มเลือกช่วงที่บรรจุค่าราก แล้วแบ่งช่วงนั้น ออกเป็นสองส่วนเท่าๆกัน ตรวจสอบว่าค่ารากอยู่ ทางซ้ายหรือขวาของจุดแบ่ง ทำซ้ำๆ เช่นนี้ไป จน จุดแบ่งเข้าใกล้ค่ารากมากขึ้น 7

8 Algorithm (Bisection Method) 8

9 9

10 Bisection: Example 10

11 11 Bisection: Example

12 12

13 False Position Method 13

14 False Position Method 14

15 False Position Method 15

16 False Position Method: Algorithm 16

17 False Position Method: Algorithm 17

18 False Position Method: Example 18

19 False Position Method: Example 19

20 Modified method of false position แนวคิด ขจัดข้อจำกัดของระเบียบวิธีการวางตัวผิดที่ค่า ขอบด้านใดด้านหนึ่งถูกตรึงไว้ โดยใช้เทคนิคการ ลดความชันของเส้นตรงโดยลดความสูงของขอบ ลงครึ่งหนึ่ง ทุกครั้งที่ค่ารากบรรจุอยู่ในช่วงที่ซ้ำกัน เป็นครั้งที่สอง 20

21 Modified method of false position ทุกครั้งที่ช่วงบรรจุค่ารากซ้ำกัน จะลดค่าความสูงของขอบด้านที่ซ้ำ ( สูตรปรับปรุง ) ถ้าช่วงบรรจุค่ารากสลับจากซ้ายไปขวา หรือขวาไปซ้าย จะกลับไปเริ่มที่สูตรปกติ ถ้ารากอยู่ซ้ายของจุดแบ่ง เลื่อนขอบขวา และใช้สูตรปกติ ถ้ารากอยู่ขวาของจุดแบ่ง เลื่อนขอบซ้าย และลดค่าความสูงฝั่งขวา สูตรวางตัวผิดที่ปกติ 21

22 Modified method of false position 22

23 Modified method of false position 23

24 Modified method of false position 24

25 Modified method of false position 25

26 Modified method of false position: Algorithm 26

27 Modified method of false position: Algorithm 27

28 Modified method of false position: Example 28

29 Modified method of false position: Example 29

30 Modified method of false position: Example 30

31 Modified method of false position: Example 31

32 Newton-Raphson

33 Newton-Raphson

34 Newton-Raphson

35 Newton-Raphson Method: Algorithm

36

37 Newton-Raphson Method: Example

38

39

40 Newton-Raphson Method: Convergence Analysis

41

42 Newton-Raphson Method: Example

43

44 Newton-Raphson Method: Convergence Analysis

45 Newton-Raphson Method: Example

46

47 Modified Newton-Raphson

48

49 Modified Newton-Raphson: Example

50 Secant Method

51

52

53 Secant Method: Algorithm

54

55 Secant Method: Example

56

57

58

59 Fixed Point Method

60

61 Fixed Point Method: Example

62

63

64

65

66

67 Fixed Point Method: Condition of Convergence

68

69

70 Fixed Point Method: Example

71

72 Newton-Raphson: Condition of Convergence

73 Newton-Raphson: Example

74


ดาวน์โหลด ppt Chapter 2 Root of Nonlinear Functions 01417343 Numerical Analysis.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google