งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หาค่า x จากสูตรต่อไปนี้ แล้วแทนค่า x ในสมการ parabola เพื่อ หาค่า y กำหนดสมการ y = - x 2 + 4x – 1 จงหาจุด ยอดของพาราโบลา x b a  2 x  2  ab14, (

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หาค่า x จากสูตรต่อไปนี้ แล้วแทนค่า x ในสมการ parabola เพื่อ หาค่า y กำหนดสมการ y = - x 2 + 4x – 1 จงหาจุด ยอดของพาราโบลา x b a  2 x  2  ab14, ("— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 หาค่า x จากสูตรต่อไปนี้ แล้วแทนค่า x ในสมการ parabola เพื่อ หาค่า y กำหนดสมการ y = - x 2 + 4x – 1 จงหาจุด ยอดของพาราโบลา x b a  2 x  2  ab14, (  x  4 21)() 2 yxx  41 y  481y  3 y  2 2421()() ดังนั้น จุดยอดของ พาราโบลาคือ (x,y) = (2,3 )

3  เลือกสองค่าใด ๆ ของ x ที่อยู่ทางซ้าย หรือ ขวาของจุดยอด  แทนค่าในสมการเพื่อหาค่า y  ลงจุด และเขียนกราฟ ซึ่งกราฟสมมาตรรอบ แกน x = x y = -x 2 + 4x -1 y 1 y = -(1) 2 + 4(1) - 1 y = + 4 - 1 2 y = -(-1) 2 + 4(-1) y = - 4 -6 x y โปรด สังเกตว่า จุด ทางซ้าย - ขวาห่าง แกนเท่ากัน

4 จงหาจุดยอด สร้างตารางค่า และเขียน กราฟพาราโบลา คลิก

5 จุดยอดคือ (2,- 4) x y คลิก

6 จุดยอดคือ (0,3) x y คลิก

7 จุดยอดคือ (3,- 5) x y คลิก

8


ดาวน์โหลด ppt หาค่า x จากสูตรต่อไปนี้ แล้วแทนค่า x ในสมการ parabola เพื่อ หาค่า y กำหนดสมการ y = - x 2 + 4x – 1 จงหาจุด ยอดของพาราโบลา x b a  2 x  2  ab14, (

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google