งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เหตุผลหรืออารมณ์ ( ดูรูป : ว่าหมุนตามหรือทวนเข็มนาฬิกา ) อ่านกติกาก่อนแล้วย้อน มาดูภาพ เพื่อทำนายว่า คุณเป็น คนเช่นไร ?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เหตุผลหรืออารมณ์ ( ดูรูป : ว่าหมุนตามหรือทวนเข็มนาฬิกา ) อ่านกติกาก่อนแล้วย้อน มาดูภาพ เพื่อทำนายว่า คุณเป็น คนเช่นไร ?"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เหตุผลหรืออารมณ์ ( ดูรูป : ว่าหมุนตามหรือทวนเข็มนาฬิกา ) อ่านกติกาก่อนแล้วย้อน มาดูภาพ เพื่อทำนายว่า คุณเป็น คนเช่นไร ?

2 กติกา : ห้ามเครียด ประมาณ 5 นาทีของการดูภาพ เริ่มต้นเมื่อดูภาพ ถ้าเห็น ว่าภาพหมุนตามเข็ม นาฬิกา ให้ยกนิ้วขวาขึ้น 1 นิ้ว.. ดูไปเรื่อยๆ เริ่มต้นเมื่อดูภาพ ถ้าเห็น ว่าภาพหมุนตามเข็ม นาฬิกา ให้ยกนิ้วขวาขึ้น 1 นิ้ว.. ดูไปเรื่อยๆ ถ้าหากภาพหมุนเปลี่ยนเป็น ทวนเข็มนาฬิกาให้ยกนิ้วซ้าย ขึ้น 1 นิ้ว.. ดูไปเรื่อยๆ จน กระทั่ง... ถ้าหากภาพหมุนเปลี่ยนเป็น ทวนเข็มนาฬิกาให้ยกนิ้วซ้าย ขึ้น 1 นิ้ว.. ดูไปเรื่อยๆ จน กระทั่ง... ถ้าหากภาพเปลี่ยนกลับเป็น หมุนตามเข็มนาฬิกาอีกให้ยก นิ้วขวาเพิ่มขึ้น 1 นิ้วรวม ของเดิมเป็น 2 นิ้ว.. ดูไป เรื่อยๆ ถ้าหากภาพเปลี่ยนกลับเป็น หมุนตามเข็มนาฬิกาอีกให้ยก นิ้วขวาเพิ่มขึ้น 1 นิ้วรวม ของเดิมเป็น 2 นิ้ว.. ดูไป เรื่อยๆ หมายเหตุ : ถ้าเปลี่ยนทิศ ทางการหมุนจึงเพิ่มนิ้ว... ถ้า ไม่เปลี่ยนทิศทางการหมุนก็ ไม่ต้องเพิ่มนิ้ว.. ถ้าอ่านแล้ว ไม่เข้าใจให้ถามคนข้างๆ เริ่มต้นเมื่อดูภาพ ถ้าเห็น ว่าภาพหมุนทวนเข็ม นาฬิกา ให้ยกนิ้วซ้ายขึ้น 1 นิ้ว.. ดูไปเรื่อยๆ เริ่มต้นเมื่อดูภาพ ถ้าเห็น ว่าภาพหมุนทวนเข็ม นาฬิกา ให้ยกนิ้วซ้ายขึ้น 1 นิ้ว.. ดูไปเรื่อยๆ ถ้าหากภาพหมุนเปลี่ยนเป็น ตามเข็มนาฬิกาให้ยกนิ้วขวา ขึ้น 1 นิ้ว.. ดูไปเรื่อยๆ จน กระทั่ง... ถ้าหากภาพหมุนเปลี่ยนเป็น ตามเข็มนาฬิกาให้ยกนิ้วขวา ขึ้น 1 นิ้ว.. ดูไปเรื่อยๆ จน กระทั่ง... ถ้าหากภาพเปลี่ยนกลับเป็น หมุนทวนเข็มนาฬิกาอีกให้ ยกนิ้วซ้ายเพิ่มขึ้น 1 นิ้วรวม ของเดิมเป็น 2 นิ้ว.. ดูไป เรื่อยๆ ถ้าหากภาพเปลี่ยนกลับเป็น หมุนทวนเข็มนาฬิกาอีกให้ ยกนิ้วซ้ายเพิ่มขึ้น 1 นิ้วรวม ของเดิมเป็น 2 นิ้ว.. ดูไป เรื่อยๆ หมายเหตุ : ถ้าเปลี่ยนทิศ ทางการหมุนจึงเพิ่มนิ้ว... ถ้า ไม่เปลี่ยนทิศทางการหมุนก็ ไม่ต้องเพิ่มนิ้ว..... ถ้าอ่านแล้ว ไม่เข้าใจให้ถามคนข้างๆ

3 ทำนายผล ( เล่นๆ ) ถ้าจำนวนนิ้วขวามากกว่านิ้วซ้ายแสดงว่า.... ท่าน ใช้สมองซีกขวามากกว่าซีกซ้าย ถ้าจำนวนนิ้วขวามากกว่านิ้วซ้ายแสดงว่า.... ท่าน ใช้สมองซีกขวามากกว่าซีกซ้าย ถ้าจำนวนนิ้วซ้ายมากกว่านิ้วขวาแสดงว่า.... ท่าน ใช้สมองซีกซ้ายมากกว่าซีกขวา ถ้าจำนวนนิ้วซ้ายมากกว่านิ้วขวาแสดงว่า.... ท่าน ใช้สมองซีกซ้ายมากกว่าซีกขวา ถ้าเท่ากันแสดงว่า.. ท่านใช้สมองสองซีก เท่าๆกัน ถ้าเท่ากันแสดงว่า.. ท่านใช้สมองสองซีก เท่าๆกัน การใช้สมองแต่ซีกเป็นอารมณ์หรือเหตุผล ? การใช้สมองแต่ซีกเป็นอารมณ์หรือเหตุผล ?

4 สมองซีกซ้าย กับ สมอง ซีกขวา การ วางแผน การ วางแผน ไวยากรณ์ ไวยากรณ์ การหา ข้อมูล การหา ข้อมูล การใช้ สัญลักษณ์ การใช้ สัญลักษณ์ ความตื่นเต้น จินตภาพ จินตนาการ การใช้ความ แปลกใหม่ ความสนุก ขี้ เล่น สมองซีกซ้าย ตรรกะ สมองซีกขวา อารมณ์ ความรู้สึก บอกแล้วว่า.... อย่าเครียด


ดาวน์โหลด ppt เหตุผลหรืออารมณ์ ( ดูรูป : ว่าหมุนตามหรือทวนเข็มนาฬิกา ) อ่านกติกาก่อนแล้วย้อน มาดูภาพ เพื่อทำนายว่า คุณเป็น คนเช่นไร ?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google