งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เหตุผลหรืออารมณ์ (ดูรูป:ว่าหมุนตามหรือทวนเข็มนาฬิกา)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เหตุผลหรืออารมณ์ (ดูรูป:ว่าหมุนตามหรือทวนเข็มนาฬิกา)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เหตุผลหรืออารมณ์ (ดูรูป:ว่าหมุนตามหรือทวนเข็มนาฬิกา)
อ่านกติกาก่อนแล้วย้อนมาดูภาพ เพื่อทำนายว่า คุณเป็นคนเช่นไร?

2 กติกา: ห้ามเครียด ประมาณ 5 นาทีของการดูภาพ
เริ่มต้นเมื่อดูภาพ ถ้าเห็นว่าภาพหมุนตามเข็มนาฬิกาให้ยกนิ้วขวาขึ้น 1 นิ้ว..ดูไปเรื่อยๆ ถ้าหากภาพหมุนเปลี่ยนเป็นทวนเข็มนาฬิกาให้ยกนิ้วซ้ายขึ้น 1 นิ้ว..ดูไปเรื่อยๆ จนกระทั่ง... ถ้าหากภาพเปลี่ยนกลับเป็นหมุนตามเข็มนาฬิกาอีกให้ยกนิ้วขวาเพิ่มขึ้น 1 นิ้วรวมของเดิมเป็น 2 นิ้ว..ดูไปเรื่อยๆ หมายเหตุ : ถ้าเปลี่ยนทิศทางการหมุนจึงเพิ่มนิ้ว...ถ้าไม่เปลี่ยนทิศทางการหมุนก็ไม่ต้องเพิ่มนิ้ว..ถ้าอ่านแล้วไม่เข้าใจให้ถามคนข้างๆ เริ่มต้นเมื่อดูภาพ ถ้าเห็นว่าภาพหมุนทวนเข็มนาฬิกาให้ยกนิ้วซ้ายขึ้น 1 นิ้ว..ดูไปเรื่อยๆ ถ้าหากภาพหมุนเปลี่ยนเป็นตามเข็มนาฬิกาให้ยกนิ้วขวาขึ้น 1 นิ้ว..ดูไปเรื่อยๆ จนกระทั่ง... ถ้าหากภาพเปลี่ยนกลับเป็นหมุนทวนเข็มนาฬิกาอีกให้ยกนิ้วซ้ายเพิ่มขึ้น 1 นิ้วรวมของเดิมเป็น 2 นิ้ว..ดูไปเรื่อยๆ หมายเหตุ : ถ้าเปลี่ยนทิศทางการหมุนจึงเพิ่มนิ้ว...ถ้าไม่เปลี่ยนทิศทางการหมุนก็ไม่ต้องเพิ่มนิ้ว.....ถ้าอ่านแล้วไม่เข้าใจให้ถามคนข้างๆ

3 ทำนายผล (เล่นๆ) ถ้าจำนวนนิ้วขวามากกว่านิ้วซ้ายแสดงว่า....ท่านใช้สมองซีกขวามากกว่าซีกซ้าย ถ้าจำนวนนิ้วซ้ายมากกว่านิ้วขวาแสดงว่า....ท่านใช้สมองซีกซ้ายมากกว่าซีกขวา ถ้าเท่ากันแสดงว่า..ท่านใช้สมองสองซีกเท่าๆกัน การใช้สมองแต่ซีกเป็นอารมณ์หรือเหตุผล ?

4 สมองซีกซ้าย กับ สมองซีกขวา
ตรรกะ สมองซีกขวา อารมณ์ ความรู้สึก การวางแผน ไวยากรณ์ การหาข้อมูล การใช้สัญลักษณ์ ความตื่นเต้น จินตภาพ จินตนาการ การใช้ความแปลกใหม่ ความสนุก ขี้เล่น บอกแล้วว่า....อย่าเครียด


ดาวน์โหลด ppt เหตุผลหรืออารมณ์ (ดูรูป:ว่าหมุนตามหรือทวนเข็มนาฬิกา)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google