งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. สร้าง file ใหม่ค่ะ โดยเลือกสีเป็น RGB 2. ทำการพิมพ์ข้อความตามที่ต้องการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. สร้าง file ใหม่ค่ะ โดยเลือกสีเป็น RGB 2. ทำการพิมพ์ข้อความตามที่ต้องการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. สร้าง file ใหม่ค่ะ โดยเลือกสีเป็น RGB 2. ทำการพิมพ์ข้อความตามที่ต้องการ

2 3. เลือก Selection Tool ซึ่งเป็นรูปลูกศรสีดำค่ะ แล้วไปคลิกเลือกที่ข้อความ แล้วไปที่ Object > Expand จะได้ตามด้านล่าง 4. เลือกที่ Line Segment Tool แล้วทำการ ลากเส้นตามด้านล่าง

3 กด V ที่แป้นพิมพ์ แล้วทำการเลือกข้อความและเส้น แล้ว เลือก Pathfinder peltte (Shift+F9) แล้วเลือกที่ Divide Tool 5. เลือก Direct Selection Tool (A) และเลือกที่ด้าน ครึ่งบนและครึ่งล่างของข้อความ จากนั้นให้สีตามต้องการ โดยไปที่ Window > Swatches

4 6. กดตัว V ที่แป้นพิมพ์ค่ะ แล้วกด Ctrl+C จากนั้น Ctrl+F แล้วไปที่ Swatches ค่ะ แล้วทำการเลือกที่แบบไล่สีขาว ดำ กด Shift+F10 แล้วทำการตั้งค่าเป็น Screen และ Opcaity = 70 แล้ว Enter ได้เลย

5 7. กดลูกศรบนแป้นพิมพ์เพื่อเลื่อนข้อความไปทางขวากด 2 ครั้งค่ะ แล้วกดลงล่างอีก 2 ครั้งค่ะ จากนั้นกดตัว V และ เลือกข้อความทั้งสองแล้วไปที่ Effect > Stylize > Drop Shadow 8. เลือก Effect > Warp > Wave แล้วเลือกที่ Horizontal ตั้งค่า Bend = 50, Distortion Horizontal = 0, Vertical = 0

6 10. เลือก Rectangle Tool แล้้วทำการวาดสี่เหลี่ยมค่ะ จากนั้น ไปที่ Swatches แล้วทำการเลือกการไส่สีตามด้านล่าง 11. เลือกรูปสี่เหลี่ยมแล้วกด F9 จากนั้นทำการตั้งค่าสีจาก Swatches ตามด้านล่าง

7 12. Effect > Stylize > Drop Shadow แล้วไปที่ Effect > Distort & Transform > Zig Zag ตั้งค่า Size = 10, Relative, Ridges per segment = 4, Point =Smooth กด Shift+F10 แล้วตั้งค่า Opacity = 50

8 13. เลือก Selectiong Tool หลังจากนั้นกด Alt แล้ว คลิกที่ รูปใหม่ที่สร้างขึ้นแล้วทำการลากลงเพื่อทำการคัดลอก Effect > Warp > Arc ตั้งค่าเป็น Horizontal, Bend = 25, Distortion Horizontal = 0, Vertical = 0

9 เลือกที่รูปแล้วคลิกขวา > Arrange > Send to Back จะได้ตามด้านล่าง


ดาวน์โหลด ppt 1. สร้าง file ใหม่ค่ะ โดยเลือกสีเป็น RGB 2. ทำการพิมพ์ข้อความตามที่ต้องการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google