งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รูปสี่เหลี่ยม จัดทำโดย นางวรวรรณ ชะโลธาร. รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า - มุมทุกมุมมีขนาด 90 ๐ - มีด้านตรงข้ามยาวเท่ากัน และ ขนานกัน รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รูปสี่เหลี่ยม จัดทำโดย นางวรวรรณ ชะโลธาร. รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า - มุมทุกมุมมีขนาด 90 ๐ - มีด้านตรงข้ามยาวเท่ากัน และ ขนานกัน รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รูปสี่เหลี่ยม จัดทำโดย นางวรวรรณ ชะโลธาร

2 รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า - มุมทุกมุมมีขนาด 90 ๐ - มีด้านตรงข้ามยาวเท่ากัน และ ขนานกัน รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

3 รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส - มุมทุกมุมมีขนาด 90 ๐ - มีด้านทุกด้านยาวเท่ากัน - ด้านที่อยู่ตรงข้ามกันจะขนานกัน

4 รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน - มีด้านตรงข้ามยาวเท่ากันและขนานกัน ขนานกัน - มุมตรงข้ามมีขนาดเท่ากัน

5 รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน - ด้านตรงข้ามขนานกัน - มีด้านทุกด้านยาวเท่ากัน - มุมตรงข้ามมีขนาดเท่ากัน

6 รูปสี่เหลี่ยมรูปว่าว - มุมตรงข้ามมีขนาดเท่ากันหนึ่งคู่ - เส้นทแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉาก - มีด้านเท่ากันสองคู่

7 รูปสี่เหลี่ยมคางหมู - มีด้านคู่หนึ่งขนานกัน

8 บทนิยาม 1. รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก คือ รูปสี่เหลี่ยมที่มีมุมแต่ ละมุมเป็นมุมฉาก 2. รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน คือ รูปสี่เหลี่ยมที่มี ด้านตรงข้ามขนานกัน 2 คู่ 3. รูปสี่เหลี่ยมคางหมู คือ รูปสี่เหลี่ยมที่มีด้าน ขนานกันคู่หนึ่ง และคู่เดียวเท่านั้น

9 ความคิดรวบยอด ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับรูปสี่เหลี่ยมที่ควรรู้ มี ดังนี้ • รูปสี่เหลี่ยมที่มีเส้นทแยงมุมยาวเท่ากัน ได้แก่ รูป สี่เหลี่ยมจัตุรัส และ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า • รูปสี่เหลี่ยมที่มีเส้นทแยงมุมแบ่งครึ่งซึ่งกันและกัน ได้แก่ รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า รูป สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน และ รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน • รูปสี่เหลี่ยมที่มีเส้นทแยงมุมแต่ละเส้นตัดกันเป็นมุม ฉาก ได้แก่ รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน และ รูปสี่เหลี่ยมรูปว่าว

10 ขนาดของมุม • มุม 45 องศา เราเรียกว่า มุมแหลม เพราะกาง น้อยกว่า 90 องศา • มุม 90 องศา เราเรียกว่า มุมฉาก • มุม 120 องศา เราเรียกว่า มุมป้าน เพราะ กางมากกว่า 90 องศา แต่ไม่ถึง 180 องศา • มุม 180 องศา เราเรียกว่า มุมตรง เพราะ กางเป็นเส้นตรง • มุม 300 องศา เราเรียกว่า มุมกลับ เพราะ กางมากกว่า 180 องศา แต่ไม่ถึง 360 องศา • มุม 360 องศา เราเรียกว่า มุมรอบจุด ศูนย์กลาง


ดาวน์โหลด ppt รูปสี่เหลี่ยม จัดทำโดย นางวรวรรณ ชะโลธาร. รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า - มุมทุกมุมมีขนาด 90 ๐ - มีด้านตรงข้ามยาวเท่ากัน และ ขนานกัน รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google