งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทำไมต้องฝึกพูด ฝึกแล้วสื่อความหมายได้ดี ฝึกพูดเป็นการพัฒนามนุษย สัมพันธ์ จะเป็นผู้นำต้องเป็นนักพูดด้วย การพูดที่ดีจะทำให้หน้าที่และ บทบาทของตนดีขึ้น เปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพของตน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทำไมต้องฝึกพูด ฝึกแล้วสื่อความหมายได้ดี ฝึกพูดเป็นการพัฒนามนุษย สัมพันธ์ จะเป็นผู้นำต้องเป็นนักพูดด้วย การพูดที่ดีจะทำให้หน้าที่และ บทบาทของตนดีขึ้น เปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพของตน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทำไมต้องฝึกพูด ฝึกแล้วสื่อความหมายได้ดี ฝึกพูดเป็นการพัฒนามนุษย สัมพันธ์ จะเป็นผู้นำต้องเป็นนักพูดด้วย การพูดที่ดีจะทำให้หน้าที่และ บทบาทของตนดีขึ้น เปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพของตน ให้ดีขึ้น

2 ไม่มีพลังอันยิ่งใหญ่ใด ที่ จะทรงอิทธิพล และผลักดันมวลชนได้ดี เท่าการพูด บทบาทวิทยากรและเทคนิค การฝึกอบรม สามารถ ศรีวิริยา ภรณ์

3 คำถามที่ต้องการคำตอบ อะไรที่จะสามารถดึงดูดความ สนใจของคนฟังไว้ได้ ตลอดเวลา จะทำอย่างไรให้เนื้อหาที่จะ นำเสนอมีความหมายและติดอยู่ ในความทรงจำของผู้ฟังได้ นานๆ อะไรที่จะจุดประกายและทำให้ เขาคล้อยตาม เนื้อหาสาระที่ ได้นำเสนอ

4 พูดได้ พูดเป็น 1. ระดับพูดถูกต้อง 2. ระดับพูดน่าฟัง 3. ระดับพูดน่าเชื่อถือ

5 เตรียมให้พร้อม ชัดเจน กะทัดรัด ทำเรื่องยากให้ ง่าย อธิบาย นามธรรมให้ เป็นรูปธรรม เหมาะกับคน ฟัง ป้องกันการพูด ติดขัด สร้างความ เชื่อมั่น ป้องกันวาระ ซ้อนเร้น

6 ซ้อมให้ดี อ่อนซ้อม + เรื้อเวที = ตกม้าตาย ท่องจำ โน้ตหัวข้อ อ่านจากต้นฉบับ ผสมผสาน

7 ท่าทีให้สง่า จริงใจ แต่ห้าม ไร้มาด เสริมสร้าง บุคลิกภาพ ภายในและ ภายนอก ห้าม คุ้ย แคะ แกะ เกา เขย่า ชัก ควัก ล้วง ยัก โยก ถอน ค้อน กระพริบ

8

9 หน้าตาสุขุม หน้าตาสอดคล้องกับเรื่องที่พูด แสดงความรู้สึกออกทางสีหน้าและ สายตา

10 ทักที่ประชุมไม่วกวน ทักตามลำดับ ไม่พูดออกตัว มัวอ้อมค้อม พูดถ่อมตน สาละวนขอ อภัย พูดจาอะไร ไม่รู้เรื่อง

11 เริ่มต้นโน้มน้าว ลักษณะคำนำที่ดี 1. สร้างศรัทธาให้ ผู้ฟังพอใจผู้พูด 2. เรียกร้องความ สนใจ 3. เปิดเผยเรื่องที่จะ พูด พาดหัว ข่าว กล่าว คำถาม คำรื่นเริง เชิงกวี มีสงสัย

12 เรื่องราวกระชับ เรียงลำดับ จับประเด็น เน้นเหตุการณ์

13 ตาจับผู้ฟัง ขงเบ้งดูดาว สาวน้อยหลบ ตา ดาราเล่นกล นิมนต์หลวงพี่ หมีกินผึ้ง ถึงบทจำอวด

14 เสียงดังพอดี ถ้อยคำถ่ายทอดความคิด เสียงถ่ายทอดอารมณ์ ปรับปรุงเสียง ตนเอง ใช้เครื่องเสียง ปรับช่วย – พูดดังไป – ค่อยไป – แหบเสน่ห์

15 เลือกวิธีใช้ภาษา พูดภาษาของผู้ฟัง # ภาษาของผู้พูด พูดจาให้เข้าหูคน

16 ดูเวลาพอครบ พูดจบก่อนเวลาผู้ จัดเดือดร้อน พูดจบเลยเวลา – คนฟังไม่ฟัง – กาแฟเย็น อาหาร บูด – กระทบวิชาต่อไป

17 สรุปจบจับใจ สรุปความ ตามคมปาก ฝากข้อคิด สะกิดให้ถาม การตอบคำถาม ฟัง ตัดสินใจ ให้ความมั่นใจ และยอมรับ ตอบ

18 ยิ้มแย้มแจ่มใสเวลาพูด ประสานคนพูดให้ เข้ากับคนฟัง ปูทางเข้าถึงปัญหา ลดความโมโหร้าย ของผู้ฟัง ช่วยให้จำง่าย ทำให้คนฟังตั้งใจ ฟัง

19 เทคนิคการสร้างอารมณ์ขัน มองโลกในแง่ดี มีความแหลม คม สะสมจดจำ นำมาดัดแปลง แสดงถูกกาล

20 ข้อควรคำนึงในการเลือก.. เทคนิค วัตถุประสงค์ หลักสูตร / รายวิชา เนื้อหาวิชา วิทยากร ผู้เข้าอบรม ความพร้อมด้าน ทรัพยากร

21 อ่านหนังสือร้อยเล่มพัน เล่ม ยังไม่เท่ากับการขึ้นเวทีไป พูดจริงเพียงครั้งเดียว


ดาวน์โหลด ppt ทำไมต้องฝึกพูด ฝึกแล้วสื่อความหมายได้ดี ฝึกพูดเป็นการพัฒนามนุษย สัมพันธ์ จะเป็นผู้นำต้องเป็นนักพูดด้วย การพูดที่ดีจะทำให้หน้าที่และ บทบาทของตนดีขึ้น เปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพของตน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google