งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Safety officer Thailand เสริมทักษะการเป็นวิทยากรฝึกอบรม ความปลอดภัย ปราโมทย์ โอภาส มงคลชัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Safety officer Thailand เสริมทักษะการเป็นวิทยากรฝึกอบรม ความปลอดภัย ปราโมทย์ โอภาส มงคลชัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Safety officer Thailand เสริมทักษะการเป็นวิทยากรฝึกอบรม ความปลอดภัย ปราโมทย์ โอภาส มงคลชัย

2 Safety officer Thailand เนื้อหา วัตถุประสงค์ คุณสมบัติของวิทยากร เทคนิคการสอน ขั้นตอนการสอน การออกแบบสื่อการสอน ข้อควรระวัง

3 Safety officer Thailand คุณสมบัติการเป็นวิทยากร ต้องเตรียมเนื้อหาที่จะพูดหรืออบรมให้พร้อม มีความมั่นใจในการพูด และเชื่อมั่นใน ตนเอง พูดจาชัดเจน ใช้ภาษาถูกต้อง และมีอารมณ์ขัน เพื่อสร้างบรรยากาศให้ไม่น่าเบื่อ Source : http://www.pea.co.th/peac1/data/know/know5.htm

4 Safety officer Thailand คุณสมบัติการเป็นวิทยากร มีความเป็นกันเอง พร้อมช่วยเหลือและให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องที่อบรม เป็นคนช่างสังเกต ดูพฤติกรรมของผู้เข้าอบรม และสามารถปรับเปลี่ยนเนื้อหาหรือวิธีการอบรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ มีความกระตือรือร้น คล่องแคล่ว และยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดเวลา Source : http://www.pea.co.th/peac1/data/know/know5.htm

5 Safety officer Thailand เทคนิคในการสอน Safety officer Thailand

6 เทคนิคในการสอน (1) สอนให้สนุก และพูดให้รู้เรื่อง เนื้อหาต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เนื้อหาแต่ละหัวข้อต้องสัมพันธ์ ซึ่งกันและกัน มีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน ยกตัวอย่างที่เห็นได้จริง เช่น ภาพ หรือ เหตุการณ์ต่างๆ

7 Safety officer Thailand เทคนิคในการสอน (2) ตอบคำถามให้ชัดเจน ตรงประเด็น ทวนคำถามของผู้ถามให้ ผู้เข้าเรียนทราบ ใช้ท่าทางประกอบ (Gesture) ตั้งใจฟังทุกคำถาม จากผู้เรียน ใช้น้ำเสียงเน้นในประโยค หรือใจความสำคัญ

8 Safety officer Thailand เทคนิคในการสอน (3) ใช้คำถามที่ง่ายต่อการตอบ อย่าลืมกวาดสายตาไปยังผู้ฟังทุกคน สรุปเนื้อหา และทดสอบความเข้าใจโดยการถาม ใช้ท่าทาง หรือคำพูดในการใบ้คำตอบให้กับผู้เรียน ชมเชยผู้ที่ตอบคำถามถูกต้อง

9 Safety officer Thailand ขั้นตอนในการสอน Safety officer Thailand

10 ขั้นตอนในการสอน 2. พูดเรื่องทั่วๆไป (Chatting) 3. อุ่นเครื่อง (Warm up) 4. เข้าเนื้อหา (Content) 5. สรุปเนื้อหา (Summarize) 1. แนะนำตัวและทักทาย (Greeting)

11 Safety officer Thailand การออกแบบสื่อในการสอน

12 Safety officer Thailand ไม่ดี ! ตัวอย่างของหน้าสไลด์ การใช้สีเป็นสิ่งสำคัญ มีผลต่อความรู้ของผู้ดู และผู้อ่าน คิดบวก ชีวิตบวก Positive Thinking, Positive Life

13 Safety officer Thailand ไม่ดี ! ตัวอย่างของหน้าสไลด์ การใช้สีเป็นสิ่งสำคัญ มีผลต่อความรู้ของผู้ดู และผู้อ่าน คิดบวก ชีวิตบวก Positive Thinking, Positive Life

14 Safety officer Thailand ไม่ดี ! ตัวอย่างของหน้าสไลด์ การใช้สีเป็นสิ่งสำคัญ มีผลต่อความรู้ของผู้ดู และผู้อ่าน คิดบวก ชีวิตบวก Positive Thinking, Positive Life

15 Safety officer Thailand ดี ! ตัวอย่างของหน้าสไลด์ การใช้สีเป็นสิ่งสำคัญ มีผลต่อความรู้ของผู้ดู และผู้อ่าน คิดบวก ชีวิตบวก Positive Thinking, Positive Life

16 Safety officer Thailand ข้อควรระวัง

17 Safety officer Thailand ข้อควรระวัง การแต่งกายที่ไม่เรียบร้อย อย่าทอดทิ้งผู้ฟัง หรือผู้เรียน อย่าสติแตก ไม่ดูถูกคนฟัง การเมือง ศาสนา หรืออย่างใด ไม่ตำหนิเมื่อผู้ฟังตอบผิด อย่าออกตัว ( สร้างความไม่เชื่อมั่นให้ผู้ฟัง )

18 Safety officer Thailand ทุ่มเทตนฝึกซ้อมจนพร้อมแน่ ท่องขึ้นต้นลง ท้ายมั่นใจแฮ รู้จักแหย่คำถามตามสมควร แผนการสอนกำหนดก่อนจะถ่ายทอดตัวอย่างแทรก เนื้อหาให้ถ้วนถี่ ดำเนินการตามแผนแม้เรรวนอย่าเร่งด่วนพูด ช้าชัด ถนัดความ สูดหายใจเข้าไปอย่างเต็มที่ใช้เสียงมีพลัง ดังเกรงขาม ทบทวนคำขึ้นต้นจนดูงามจิบน้ำตามอีกหน่อย ค่อยเริ่มทำ สลัดความกังวลบนใบหน้าธรรมดามือใหม่ใช่ เรื่องขำ มาถึงก่อนเวลากล้ากระทำพูดคุยย้ำกันเองอย่า เกรงกลัว ดร. วีรยุทธ บุณยะไว โรจน์

19 Safety officer Thailand ปราโมทย์ โอภาสมงคลชัย Cellphone 089 678 4547 E-mail pramote_o@yahoo.com pramote_o@yahoo.com Safety officer Thailand Moteo2010 ร่วมเสนอแนะความคิดเห็นได้ที่ Blog


ดาวน์โหลด ppt Safety officer Thailand เสริมทักษะการเป็นวิทยากรฝึกอบรม ความปลอดภัย ปราโมทย์ โอภาส มงคลชัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google