งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เสริมทักษะการเป็นวิทยากรฝึกอบรมความปลอดภัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เสริมทักษะการเป็นวิทยากรฝึกอบรมความปลอดภัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เสริมทักษะการเป็นวิทยากรฝึกอบรมความปลอดภัย
ปราโมทย์ โอภาสมงคลชัย

2 เนื้อหา วัตถุประสงค์ คุณสมบัติของวิทยากร เทคนิคการสอน ขั้นตอนการสอน
การออกแบบสื่อการสอน ข้อควรระวัง

3 คุณสมบัติการเป็นวิทยากร
ต้องเตรียมเนื้อหาที่จะพูดหรืออบรมให้พร้อม      พูดจาชัดเจน ใช้ภาษาถูกต้อง และมีอารมณ์ขัน เพื่อสร้างบรรยากาศให้ไม่น่าเบื่อ มีความมั่นใจในการพูด และเชื่อมั่นในตนเอง Source :

4 คุณสมบัติการเป็นวิทยากร
มีความเป็นกันเอง พร้อมช่วยเหลือและให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องที่อบรม        เป็นคนช่างสังเกต ดูพฤติกรรมของผู้เข้าอบรม และสามารถปรับเปลี่ยนเนื้อหาหรือวิธีการอบรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ มีความกระตือรือร้น คล่องแคล่ว และยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดเวลา Source :

5 เทคนิคในการสอน Safety officer Thailand

6 เทคนิคในการสอน (1) สอนให้สนุก และพูดให้รู้เรื่อง
เนื้อหาต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เนื้อหาแต่ละหัวข้อต้องสัมพันธ์ ซึ่งกันและกัน มีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน ยกตัวอย่างที่เห็นได้จริง เช่น ภาพ หรือ เหตุการณ์ต่างๆ

7 เทคนิคในการสอน (2) ใช้น้ำเสียงเน้นในประโยค หรือใจความสำคัญ
ตั้งใจฟังทุกคำถาม จากผู้เรียน ทวนคำถามของผู้ถามให้ ผู้เข้าเรียนทราบ ตอบคำถามให้ชัดเจน ตรงประเด็น ใช้ท่าทางประกอบ (Gesture)

8 เทคนิคในการสอน (3) ชมเชยผู้ที่ตอบคำถามถูกต้อง
ใช้ท่าทาง หรือคำพูดในการใบ้คำตอบให้กับผู้เรียน อย่าลืมกวาดสายตาไปยังผู้ฟังทุกคน ใช้คำถามที่ง่ายต่อการตอบ เมื่อตอบผิด ตอบกลับไปว่าไม่เป็นไรครับคำตอบนี้คนเก่งตอบผิดมาเยอะแล้ว คำถามง่ายให้ถามใกล้ๆ ถ้ายากให้ไปถามไกลๆ สรุปเนื้อหา และทดสอบความเข้าใจโดยการถาม

9 ขั้นตอนในการสอน Safety officer Thailand

10 ขั้นตอนในการสอน 1. แนะนำตัวและทักทาย (Greeting)
2. พูดเรื่องทั่วๆไป (Chatting) 3. อุ่นเครื่อง (Warm up) 4. เข้าเนื้อหา (Content) 5. สรุปเนื้อหา (Summarize)

11 การออกแบบสื่อในการสอน

12 คิดบวก ชีวิตบวก Positive Thinking, Positive Life
ตัวอย่างของหน้าสไลด์ การใช้สีเป็นสิ่งสำคัญ มีผลต่อความรู้ของผู้ดู และผู้อ่าน ไม่ดี !

13 คิดบวก ชีวิตบวก Positive Thinking, Positive Life
ตัวอย่างของหน้าสไลด์ การใช้สีเป็นสิ่งสำคัญ มีผลต่อความรู้ของผู้ดู และผู้อ่าน ไม่ดี !

14 คิดบวก ชีวิตบวก Positive Thinking, Positive Life
ตัวอย่างของหน้าสไลด์ การใช้สีเป็นสิ่งสำคัญ มีผลต่อความรู้ของผู้ดู และผู้อ่าน ไม่ดี !

15 คิดบวก ชีวิตบวก Positive Thinking, Positive Life
ตัวอย่างของหน้าสไลด์ การใช้สีเป็นสิ่งสำคัญ มีผลต่อความรู้ของผู้ดู และผู้อ่าน ดี !

16 ข้อควรระวัง

17 ข้อควรระวัง อย่าออกตัว (สร้างความไม่เชื่อมั่นให้ผู้ฟัง)
การแต่งกายที่ไม่เรียบร้อย อย่าทอดทิ้งผู้ฟัง หรือผู้เรียน อย่าสติแตก ไม่ดูถูกคนฟัง การเมือง ศาสนา หรืออย่างใด ไม่ตำหนิเมื่อผู้ฟังตอบผิด

18 ทุ่มเทตนฝึกซ้อมจนพร้อมแน่ ท่องขึ้นต้นลงท้ายมั่นใจแฮ
ทุ่มเทตนฝึกซ้อมจนพร้อมแน่ ท่องขึ้นต้นลงท้ายมั่นใจแฮ รู้จักแหย่คำถามตามสมควร แผนการสอนกำหนดก่อนจะถ่ายทอด ตัวอย่างแทรก เนื้อหาให้ถ้วนถี่ ดำเนินการตามแผนแม้เรรวน อย่าเร่งด่วนพูดช้าชัด ถนัดความ สูดหายใจเข้าไปอย่างเต็มที่ ใช้เสียงมีพลังดังเกรงขาม ทบทวนคำขึ้นต้นจนดูงาม จิบน้ำตามอีกหน่อยค่อยเริ่มทำ สลัดความกังวลบนใบหน้า ธรรมดามือใหม่ใช่เรื่องขำ มาถึงก่อนเวลากล้ากระทำ พูดคุยย้ำกันเองอย่าเกรงกลัว ดร.วีรยุทธ บุณยะไวโรจน์

19 ร่วมเสนอแนะความคิดเห็นได้ที่
ปราโมทย์ โอภาสมงคลชัย Cellphone Safety officer Thailand Moteo2010 Blog


ดาวน์โหลด ppt เสริมทักษะการเป็นวิทยากรฝึกอบรมความปลอดภัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google