งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ต้องโปสเตอร์แบบ ไหน จึง “ ได้ ” และ “ โดน ” ใจคนดู เรียบเรียงโดย ชนินทร์ วิศาลบูชนีย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ต้องโปสเตอร์แบบ ไหน จึง “ ได้ ” และ “ โดน ” ใจคนดู เรียบเรียงโดย ชนินทร์ วิศาลบูชนีย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ต้องโปสเตอร์แบบ ไหน จึง “ ได้ ” และ “ โดน ” ใจคนดู เรียบเรียงโดย ชนินทร์ วิศาลบูชนีย์

2 แนวคิดเบื้องต้น • โปสเตอร์เป็นหนึ่งในสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีความสำคัญ มากในการสื่อสาร และมีพลังดึงดูด สามารถ เรียกร้องความสนใจจากผู้ชม โดยเฉพาะผู้ชมที่ เป็นกลุ่มเป้าหมายได้อย่างดีเยี่ยม ในทาง กลับกัน หากโปสเตอร์นั้น ๆ ไม่ได้รับการ สร้างสรรค์อย่างมีลีลา และระบบอย่างเป็น รูปธรรม ผลลัพธ์ที่ได้อาจกลายเป็นส่วนเกินที่ไม่ มีใครอยากปรายตามามอง • จุดมุ่งหมายของสไลด์ชุดนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็น แนวทางให้ทุกท่านที่จะทำโปสเตอร์ประกอบ โครงการฯ เพื่อส่งแข่งขัน ได้เกิดประกาย ความคิด ซึ่งจะเสริมส่งสู่การสร้างสรรค์โปสเตอร์ ที่สะท้อนแนวคิดของโครงการฯ ได้อย่างชัดเจน อีกทั้งยังโดดเด่นในเชิงความคิดสร้างสรรค์

3 จุดอ่อนของนักคิดโปสเตอร์ มือใหม่ นักคิดโปสเตอร์มือใหม่ ส่วนใหญ่มีความตั้งใจ สูง จึงทุ่มเททุกอย่างใส่บนแผ่นโปสเตอร์จน มากเกินหน้ากระดาษ สิ่งที่ระบุต่อไปนี้ คือ ข้อผิดพลาดที่เรามักพบได้จากนักคิดโปสเตอร์ มือใหม่ • มีข้อความมากเกินไป • โครงสร้างการเล่าเรื่องในโปสเตอร์ สับสน ไม่แจ่มชัด • ภาพหลักของโปสเตอร์ไม่เข้าเรื่อง ไม่ดึงดูดใจ • อัดแน่นด้วยข้อมูลมากเกินไป

4 เคล็ดลับที่ไม่ลับสำหรับการ สร้างสรรค์งานโปสเตอร์ ให้โดนใจ • กำหนดแนวคิดที่จะสื่อสารให้ชัดเจนว่า ต้องการ บอกอะไร • สร้างภาพที่สามารถสะท้อนแนวความคิด ดังกล่าวได้อย่างน่าดึงดูดใจ • สร้างถ้อยคำ ไม่ว่าจะเป็นประโยค หรือ วลี ที่ สะท้อนแนวความคิดดังกล่าวได้อย่างแหลมคม • โดยปกติแล้ว ภาพและคำ ต้องผสมผสานกันได้ อย่างขาดกันไม่ได้ • จัดองค์ประกอบภาพให้เหมาะสม ถ้าทำได้ จง หลีกเลี่ยงการใช้ข้อความยืดยาวเกินความจำเป็น คำแนะนำต่อไปนี้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้น งาน โปสเตอร์ที่โดดเด่น ดึงดูดใจ และมีคุณค่า จะต้องมี เนื้อหา แนวคิด ที่เป็นประโยชน์ และน่าสนใจด้วย

5 โปสเตอร์ที่สะอาดจะ สร้างความสะดุดตาได้ ดี ยิ่งเราสามารถ นำเสนอภาพให้โดด เด่น และให้คำพาดหัว ช่วยเสริมเพื่อสื่อ แนวคิดก็จะยิ่งสมบูรณ์ แบบ แต่สิ่งที่สำคัญ ต้องแน่ใจว่าทั้ง ภาพและคำพูดสื่อ ในสิ่งที่ต้องการได้ อย่างไม่เหมือน ใคร

6 ใช้เทคนิคให้การให้ภาพเล่าเรื่อง เพื่อดึงดูดใจ หากมีข้อความมาก ๆ ก็จัดให้อยู่ด้วยกันอย่างมี ระเบียบดังตัวอย่าง

7 การใช้เทคนิคตัดเป็นแถบ ขาว หรือกำหนดพื้นที่ให้ เป็นสีขาวเพื่อการวาง ข้อความและหารใช้สีไฮ ไลท์ข้อความที่ต้องการ เน้นก็ช่วยให้ดูสบายตา และดูดีได้ การเจาะขางบนพื้นดำก็ น่าสนใจ หากสามารถวาง องค์ประกอบภาพได้ลง ตัว สังเกตว่าโปสเตอร์นี้ จุดสนใจอยู่ที่ตัวละคร หญิง ซึ่งเป็นเทคนิคการ จัดวางองค์ประกอบภาพ หลักและรอง

8 ขอให้ตั้งใจ ทำ ให้สุดฝีมือ


ดาวน์โหลด ppt ต้องโปสเตอร์แบบ ไหน จึง “ ได้ ” และ “ โดน ” ใจคนดู เรียบเรียงโดย ชนินทร์ วิศาลบูชนีย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google