งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Poster Presentation โดย สำหรับ การประชุม สคร.5 รศ.นพ.สมพนธ์ ทัศนิยม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Poster Presentation โดย สำหรับ การประชุม สคร.5 รศ.นพ.สมพนธ์ ทัศนิยม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Poster Presentation โดย สำหรับ การประชุม สคร.5 รศ.นพ.สมพนธ์ ทัศนิยม
รศ.นพ.สมพนธ์ ทัศนิยม สำหรับ การประชุม สคร.5 วันที่ 3 ธันวาคม 2552

2 คำนึงถึง ผู้ฟังคือใคร
หลักในการเตรียม คำนึงถึง ผู้ฟังคือใคร (who are our audiences?)

3 ความนำ  วิตกกังวล  ไม่รู้จะเตรียมอย่างไร
 เมื่อต้องนำเสนอด้วยโปสเตอร์ ท่านมีความรู้สึกอย่างไร  วิตกกังวล  ไม่รู้จะเตรียมอย่างไร  แนวทางแก้  ลองนึกถึงภาพโฆษณาที่ติดอยู่ทั่วไป อันไหนทำให้ท่านสนใจ ดึงดูดคนอ่าน  เรียนรู้มีหลักเกณฑ์ในการเตรียม

4 วัตถุประสงค์ 1. หลักในการเตรียม Poster Presentation 2. สร้างความมั่นใจ

5 What is Poster Presentation? (1)
1. เป็นการนำเสนอข้อมูลที่สำคัญที่ได้จากการศึกษา มิใช่การนำเสนอรูปภาพ 2. ข้อแตกต่างที่สำคัญระหว่าง “Oral” กับ “Poster” คือ ต้องให้ Poster ทำแทน (มีข้อความ) ทุกอย่าง ที่คุณต้องการจะพูด

6 What is Poster Presentation? (2)
1) คอยตอบคำถาม 2) ให้รายละเอียดเพิ่มเติม 3) เพื่อรับคำชม หรือ 4) เพื่อที่จะทนทุกข์ทรมานกับคำถามที่ยาก 5) เพื่อที่จะทำให้คนอื่นมั่นใจว่า งานที่คุณทำมาดีจริง และมีคุณภาพ

7 หลักในการเตรียม Poster Presentation (1)
ขนาดจะเป็นตัวกำหนดเนื้อหา 2. เนื้อหาของ Poster มี Standard Format (เหมือน Oral) ดังนี้

8 หลักในการเตรียม Poster Presentation (2)
2.1 ชื่อเรื่อง (Title) ชื่อคน และหน่วยงาน 2.2 บทนำ (Introduction) บอกถึงที่มาหรือปัญหาของการทำวิจัยเรื่องนี้ มีคนเคยทำหรือยัง ทำไมถึงต้องทำอีก 2.3 วัตถุประสงค์ (Objective) บอกว่าต้องการจะศึกษาอะไร เพื่อที่จะตอบปัญหาที่สงสัย

9 หลักในการเตรียม Poster Presentation (3)
2.4 วิธีการศึกษา (Methods)  ระบุระยะเวลา สถานที่  กลุ่มเป้าหมาย วิธีคัดเลือก  การเก็บข้อมูลใช้วิธีใด เชิงปริมาณ / คุณภาพ  การวิเคราะห์ข้อมูล

10 หลักในการเตรียม Poster Presentation (4)
2.5 ผลการศึกษา (Results) ตั้งแต่ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มเป้าหมาย และผลเป็นข้อๆ ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ 2.6 สรุป (Conclusion) สรุปว่าข้อค้นพบจากผลการศึกษาว่าได้อะไรที่สำคัญ

11 หลักในการเตรียม Poster Presentation (5)
3. พยายามคิดและเขียนอย่างมีวิจารณญาณ (Critical) ว่าทำไมถึงทำวิธีนั้นๆ 4. เนื่องจากพื้นที่จำกัด ท่านจะต้องคิดว่าจะเขียนอะไรที่สำคัญ และจะไม่เขียนอะไรที่ไม่จำเป็น

12 หลักในการเตรียม Poster Presentation (6)
 หลักคิดในการเขียน 4.1 คุณต้องการประสบความสำเร็จอะไร จากการนำเสนอด้วย Poster  สินค้าคุณขายได้  คุณต้องการทำให้คนเชื่อผลการศึกษาของคุณ 4.2 ผู้ชม Poster เป็นใคร  เป็นคนทั่วไป, เป็นนักวิชาการ  เป็นกรรมการประกวด, เป็นผู้บริหาร

13 การออกแบบ Poster Presentation (1)
 ถ้าคุณออกแบบดี เป็นที่ดึงดูด  ทำให้คนอยากอ่าน อยากซื้อสินค้า

14 การออกแบบ Poster Presentation (2)
1. พยายามใช้พื้นที่ให้หมด แต่ไม่ใช่ใส่ข้อมูลมาก จนดูยาก 2. พยายามเขียนให้สั้น กระชับ เอาเฉพาะข้อมูลที่จะสื่อไปได้ 3. เลือกผลการศึกษา เอาเฉพาะที่สำคัญ และเตรียมส่วนที่จะตอบเพิ่มไว้

15 การออกแบบ Poster Presentation (3)
4. การใช้สี  เลือกใส่เฉพาะที่ต้องการเน้น  ห้ามใช้สีสะท้อนแสง หรือสว่างจ้าเกินไป  สีพื้นที่อ่อน จะทำให้รู้สึกสงบ สีเข้มจะทำให้รู้สึกต่อต้าน  ตัวหนังสือน่าจะเป็นสีดำหรือน้ำเงินเข้ม บนพื้นขาวหรือเทาอ่อน

16 การออกแบบ Poster Presentation (4)
5. การใช้ตัวอักษร  ตัวอักษรที่ดูสวยในคอมพิวเตอร์ แต่เมื่อลงกระดาษตัวอักษรอาจไม่เต็ม  ห้ามใช้ตัวอักษร > 2 ชนิด ในประโยคเดียวกัน  ควรใช้ตัวอักษรที่หนาทึบ เช่น Arial

17 การออกแบบ Poster Presentation (5)
6. ชื่อเรื่องควรมีขนาดใหญ่กว่าเนื้อหา ให้อ่านได้ในระยะ เมตร 7. ในเนื้อหาไม่ควรใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งประโยค (ในกรณีภาษาอังกฤษ) จะอ่านยากมาก 8. ไม่ควรใช้คนละ Font เพื่อ highlight เพราะจะทำให้การอ่านสะดุด ควรใช้ตีเส้นใต้, เข้ม หรือเอียง หรือร่วมกันแค่ 2 ชนิด ไม่ควรทั้ง 3 ชนิด

18 การออกแบบ Poster Presentation (6)
9. สมการ  ควรมีให้น้อยที่สุด  ควรมีขนาดโต  ควรมีคำอธิบายแต่ละตัวแปรของสมการ

19 การออกแบบ Poster Presentation (7)
10. กราฟ  ใช้กราฟที่เหมาะสม  คำอธิบายใต้กราฟควรเขียนให้ชัด  เส้นกราฟควรหนาที่เห็นได้ในระยะ เมตร  เส้นกราฟควร < 6 เส้น  ใช้สีที่ต่างกันของแต่ละเส้น  ควรบอกแกน x, y คืออะไร

20 การออกแบบ Poster Presentation (8)
11. เช็คคำสะกดให้ถูกต้อง ถ้ามีที่ผิด เป็นการบอกว่า เตรียมไม่ดี หรืองานวิจัยทำมาไม่ดี 12. รูปแบบควรเป็นแบบเดียว หัวเรื่องควรแบบเดียว กราฟควรขนาดเดียว การเน้นถ้าใช้เข้มหรือเอียงก็ใช้วิธีเดียว

21 การออกแบบ Poster Presentation (9)
13. ทบทวน และทบทวน เมื่อได้ร่างมาแล้วควรเช็คซ้ำอีก เพื่อ  ดูที่ผิด  การอ่านง่าย  รูปแบบเดียวหรือไม่ โดยให้เพื่อนท่านที่จริงใจกับท่าน


ดาวน์โหลด ppt Poster Presentation โดย สำหรับ การประชุม สคร.5 รศ.นพ.สมพนธ์ ทัศนิยม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google