งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Thai Delmar’s core competencies

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Thai Delmar’s core competencies"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Thai Delmar’s core competencies
GROW together “Give happiness to our world”

2 Thai Delmar Competencies
วิสัยทัศน์ เราจะเป็นบริษัทที่มอบ รอยยิ้มความสุข และ ความพึงพอใจให้ทุกๆ คน ทั่วโลกที่รับประทานผลิตภัณฑ์ ของเรา พันธกิจ บริษัทมุ่งเน้นการจัดสรรทรัพยากร มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อผลิตอาหาร ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ รสชาติอร่อย น่าลิ้มลองและปลอดภัยส่งมอบไปทั่วโลก เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีของมนุษยชาติ โดยยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็น ธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม นโยบายคุณภาพ ISO9001 สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า พัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างสรรค์บุคคลากร o R G W Goods Response to Customer Own our stakeholder World Class

3 Competencies cascading
วิสัยทัศน์ เราจะเป็นบริษัทที่มอบ รอยยิ้มความสุข และ ความพึงพอใจให้ทุกๆ คน ทั่วโลกที่รับประทานผลิตภัณฑ์ ของเรา พันธกิจ บริษัทมุ่งเน้นการจัดสรรทรัพยากร มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อผลิตอาหาร ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ รสชาติอร่อย น่าลิ้มลองและปลอดภัยส่งมอบไปทั่วโลก เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีของมนุษยชาติ โดยยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็น ธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม นโยบายคุณภาพ ISO9001 สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า พัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างสรรค์บุคคลากร Organization Competency Core Employee Competencies =12 Goods Quality Innovation Nutrition Quality consciousness Initiative Response to Customer Customer Care Right Delivery Customer Focus Commitment to deliver GROW Own our stakeholder Social Responsibility People Development QWL (quality of work life) Ethical to Stakeholder CSR Awareness Learning Ability Team Work Communication Respect Integrity World Class World Class Standards Operation Efficiency Achievement Orientated Continuous Improvement

4 The world US ME 12 Competencies themes Customer Focus Integrity
Commitment to deliver CSR Awareness US Team Work Communication Respect . ME Learning Ability Initiative Quality consciousness Achievement Orientated Continuous Improvement

5 Employee competencies measurement
Core Employee Competencies Evaluation Methods Development Quality consciousness %Yield and % Reject Against Target KM / Standard Refreshment Training % N/C  Practice Sharing Product's training Initiative Number Kaizen per Man per Quarter Kaizen Contest and Kaizen Society Kaizen Knowledge Training Customer Focus %Customer Complain (Part Per Million Pcs) Customer mind training Commitment to deliver % On Time in Full Supply Chain Training CSR Awareness % participation of CSR Activity per activity CSR Knowledge Training/ Promotion/ role model Learning Ability % Job Enrichment/Enlargement % OJI / Number of internal coaching Jobs Rotation/OJT/Coaching Team Work Team Performance/Team KPI Number of conflict cases Leadership Training/ Team Building training Communication Conflict operation % Task fails form Communication Increasing Communication Chanel HoRenSo Training Respect 360 Degree Evaluation Feedback System Coaching System Number of internal Complain Team Relation Assessment Integrity Complain cases (from inside & outside) Rewarding Positive atmosphere Creating Ethic Training Achievement Orientated % KPI achievement Continuous Improvement % Kaizen per emp per year Learning From Mistake/ KPI cascading


ดาวน์โหลด ppt Thai Delmar’s core competencies

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google