งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Thai Delmar’s core competencies “Give happiness to our world”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Thai Delmar’s core competencies “Give happiness to our world”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Thai Delmar’s core competencies “Give happiness to our world”

2 วิสัยทัศน์ เราจะเป็นบริษัทที่มอบ รอยยิ้มความสุข และ ความพึงพอใจให้ทุกๆ คน ทั่วโลกที่รับประทานผลิตภัณฑ์ ของเราพันธกิจ บริษัทมุ่งเน้นการจัดสรรทรัพยากร มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อผลิตอาหาร ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ รสชาติอร่อย น่าลิ้มลองและปลอดภัยส่งมอบไปทั่วโลก เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีของมนุษยชาติ โดยยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็น ธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมนโยบายคุณภาพ ISO9001 สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า พัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างสรรค์บุคคลากร Thai Delmar Competencies G R o W Goods Response to Customer Own our stakeholder World Class

3 Competencies cascading วิสัยทัศน์ เราจะเป็นบริษัทที่มอบ รอยยิ้มความสุข และ ความพึงพอใจให้ทุกๆ คน ทั่วโลกที่รับประทานผลิตภัณฑ์ ของเราพันธกิจ บริษัทมุ่งเน้นการจัดสรรทรัพยากร มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อผลิตอาหาร ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ รสชาติอร่อย น่าลิ้มลองและปลอดภัยส่งมอบไปทั่วโลก เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีของมนุษยชาติ โดยยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็น ธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมนโยบายคุณภาพ ISO9001 สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า พัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างสรรค์บุคคลากร Organization Competency Response to Customer Customer Care Right Delivery G oods Quality Innovation Nutrition Own our stakeholder Social Responsibility People Development QWL (quality of work life) Ethical to Stakeholder World Class World Class World Class Standards Operation Efficiency Core Employee Competencies Achievement Orientated Continuous Improvement Achievement Orientated Continuous Improvement Customer Focus Commitment to deliver Customer Focus Commitment to deliver CSR Awareness Learning Ability Team Work Communication Respect Integrity CSR Awareness Learning Ability Team Work Communication Respect Integrity Quality consciousness Initiative Quality consciousness Initiative

4 12 Competencies themes The world Customer Focus Integrity Commitment to deliver CSR Awareness ME Learning Ability Initiative Quality consciousness Achievement Orientated Continuous Improvement US Team Work Communication Respect.

5 Employee competencies measurement Core Employee CompetenciesEvaluation MethodsDevelopment Quality consciousness %Yield and % Reject Against Target KM / Standard Refreshment Training % N/C Practice Sharing Product's training Initiative Number Kaizen per Man per Quarter Kaizen Contest and Kaizen Society Kaizen Knowledge Training Customer Focus %Customer Complain (Part Per Million Pcs)Customer mind training Commitment to deliver% On Time in FullSupply Chain Training CSR Awareness % participation of CSR Activity per activity CSR Knowledge Training/ Promotion/ role model Learning Ability % Job Enrichment/Enlargement % OJI / Number of internal coachingJobs Rotation/OJT/Coaching Team Work Team Performance/Team KPI Number of conflict cases Leadership Training/ Team Building training Communication Conflict operation % Task fails form Communication Increasing Communication Chanel HoRenSo Training Respect360 Degree Evaluation Feedback System Coaching System Number of internal Complain Team Relation Assessment Integrity Complain cases (from inside & outside)Rewarding Positive atmosphere Creating Ethic Training Achievement Orientated% KPI achievementFeedback System Continuous Improvement% Kaizen per emp per year Learning From Mistake/ KPI cascading


ดาวน์โหลด ppt Thai Delmar’s core competencies “Give happiness to our world”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google