งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบรรยายหัวข้อ “ การบริหารและพัฒนา บุคลากร ( การจัดทัพ )” วันที่ 16 มิถุนายน 2555 โดย นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด ( มหาชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบรรยายหัวข้อ “ การบริหารและพัฒนา บุคลากร ( การจัดทัพ )” วันที่ 16 มิถุนายน 2555 โดย นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด ( มหาชน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบรรยายหัวข้อ “ การบริหารและพัฒนา บุคลากร ( การจัดทัพ )” วันที่ 16 มิถุนายน 2555 โดย นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด ( มหาชน )

2 Human Resource  Competency Development  Career Path Development  Performance Management  Organization Development

3  Competency Development Coaching / Training Job Enrichment Self Learning

4 ถ้ามีคนสองคนเดินผ่านมา ทุกเรื่องราวสามารถสอนข้าพเจ้าได้ สำหรับคนดีข้าพเจ้าจะเอาอย่างเขา สำหรับคนเลวข้าพเจ้าจะไม่เอาอย่าง เขา หลักคำสอนขงจื้อ

5 素其位而行 ทำสิ่งที่ทำให้ดี ความรู้มีอยู่ทุกหนแห่ง หลักคำสอนขงจื้อ & ดร. เทียม โชค วัฒนา

6  Career Path Development Career Path Planning Talent Management

7  Performance Management Goal Setting Evaluation

8 人无信,不知其可 คนไร้อุดมการณ์ ทำงานใดก็ไม่ สำเร็จ ทำงานต้องมีเป้าหมาย หลักคำสอนขงจื้อ & ดร. เทียม โชค วัฒนา

9 3 3 T T

10 T arget

11 T iming

12 T racking

13 + + 1 1

14 T eamwork

15  Organization Development Corporate Culture Building Behavior Modification

16 修身以治人 ครองตนก่อนครองคนอื่น เคยผ่านความลำบาก จะ เป็นผู้นำที่ดีได้ หลักคำสอนขงจื้อ & ดร. เทียม โชค วัฒนา

17 วิสัยทัศน์องค์กร (Corporate Vision) วิสัยทัศน์องค์กร (Corporate Vision)

18 คุณภาพคู่ คุณธรรม ผู้นำการจัด จำหน่าย เพิ่มพูนสุขให้คน ไทย พร้อมก้าวไกลสู่ สากล

19 ค่านิยมองค์กร CORE VALUES ค่านิยมองค์กร CORE VALUES อักษร S Social Responsibility รับผิดชอบต่อสังคม อักษร S Social Responsibility รับผิดชอบต่อสังคม วงกลมสามมิติ Advancement พัฒนาไปข้างหน้าอย่าง ต่อเนื่อง วงกลมสามมิติ Advancement พัฒนาไปข้างหน้าอย่าง ต่อเนื่อง การรวมตัวแบบหยิน - หยาง Harmony รวมพลังด้วยความสามัคคี การรวมตัวแบบหยิน - หยาง Harmony รวมพลังด้วยความสามัคคี สีแดง Passion for Excellence ความมุ่งมั่นสู่ความเป็น เลิศ สีแดง Passion for Excellence ความมุ่งมั่นสู่ความเป็น เลิศ สี่เหลี่ยม Truthfulness องค์กรคนดีที่ซื่อสัตย์และยุติธรรม สี่เหลี่ยม Truthfulness องค์กรคนดีที่ซื่อสัตย์และยุติธรรม

20 以身作则 ทำตนเป็นแบบอย่างที่ดี สร้างคนคุณภาพ เป็นหน้าที่ ของผู้บริหาร หลักคำสอนขงจื้อ & ดร. เทียม โชค วัฒนา

21 居上不骄,为下不卑 สูงศักดิ์ไม่ยโส ต่ำศักดิ์ไม่ สอพลอ อ่อนน้อมถ่อมตน ย่อมเป็นที่ ชื่นชอบ หลักคำสอนขงจื้อ & ดร. เทียม โชค วัฒนา


ดาวน์โหลด ppt การบรรยายหัวข้อ “ การบริหารและพัฒนา บุคลากร ( การจัดทัพ )” วันที่ 16 มิถุนายน 2555 โดย นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด ( มหาชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google