งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“การบริหารและพัฒนาบุคลากร (การจัดทัพ)”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“การบริหารและพัฒนาบุคลากร (การจัดทัพ)”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “การบริหารและพัฒนาบุคลากร (การจัดทัพ)”
การบรรยายหัวข้อ “การบริหารและพัฒนาบุคลากร (การจัดทัพ)” วันที่ 16 มิถุนายน 2555 โดย นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)

2 Human Resource Competency Development Career Path Development
Performance Management Organization Development

3 Competency Development
Coaching / Training Job Enrichment Self Learning

4 หลักคำสอนขงจื้อ ถ้ามีคนสองคนเดินผ่านมา ทุกเรื่องราวสามารถสอนข้าพเจ้าได้ สำหรับคนดีข้าพเจ้าจะเอาอย่างเขา สำหรับคนเลวข้าพเจ้าจะไม่เอาอย่างเขา

5 หลักคำสอนขงจื้อ & ดร.เทียม โชควัฒนา
素其位而行 ทำสิ่งที่ทำให้ดี ความรู้มีอยู่ทุกหนแห่ง

6 Career Path Development
Career Path Planning Talent Management

7 Performance Management
Goal Setting Evaluation

8 หลักคำสอนขงจื้อ & ดร.เทียม โชควัฒนา
人无信,不知其可 คนไร้อุดมการณ์ ทำงานใดก็ไม่สำเร็จ ทำงานต้องมีเป้าหมาย

9 3 T

10 T arget

11 T iming

12 T racking

13 + 1

14 T eamwork

15 Organization Development
Corporate Culture Building Behavior Modification

16 หลักคำสอนขงจื้อ & ดร.เทียม โชควัฒนา
修身以治人 ครองตนก่อนครองคนอื่น เคยผ่านความลำบาก จะเป็นผู้นำที่ดีได้

17 วิสัยทัศน์องค์กร (Corporate Vision)

18 คุณภาพคู่คุณธรรม ผู้นำการจัดจำหน่าย เพิ่มพูนสุขให้คนไทย พร้อมก้าวไกลสู่สากล

19 ค่านิยมองค์กร CORE VALUES อักษร S Social Responsibility
รับผิดชอบต่อสังคม สีแดง Passion for Excellence ความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ วงกลมสามมิติ Advancement พัฒนาไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง สี่เหลี่ยม Truthfulness องค์กรคนดีที่ซื่อสัตย์และยุติธรรม การรวมตัวแบบหยิน-หยาง Harmony รวมพลังด้วยความสามัคคี

20 หลักคำสอนขงจื้อ & ดร.เทียม โชควัฒนา
以身作则 ทำตนเป็นแบบอย่างที่ดี สร้างคนคุณภาพ เป็นหน้าที่ของผู้บริหาร

21 หลักคำสอนขงจื้อ & ดร.เทียม โชควัฒนา
居上不骄,为下不卑 สูงศักดิ์ไม่ยโส ต่ำศักดิ์ไม่สอพลอ อ่อนน้อมถ่อมตน ย่อมเป็นที่ชื่นชอบ


ดาวน์โหลด ppt “การบริหารและพัฒนาบุคลากร (การจัดทัพ)”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google