งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Vision เป็นบริษัทชั้นนำด้านการผลิตและ ส่งออกชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า รถจักรยานยนต์และรถยนต์ด้วย คุณภาพระดับมาตรฐานสากลด้าน คุณภาพการผลิต และด้านสิ่งแวดล้อม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Vision เป็นบริษัทชั้นนำด้านการผลิตและ ส่งออกชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า รถจักรยานยนต์และรถยนต์ด้วย คุณภาพระดับมาตรฐานสากลด้าน คุณภาพการผลิต และด้านสิ่งแวดล้อม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Vision เป็นบริษัทชั้นนำด้านการผลิตและ ส่งออกชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า รถจักรยานยนต์และรถยนต์ด้วย คุณภาพระดับมาตรฐานสากลด้าน คุณภาพการผลิต และด้านสิ่งแวดล้อม ในภูมิภาคอาเซียน ภายในระยะเวลา 5 ปี Mission เป็นผู้นำด้านการผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ ไฟฟ้ารถจักรยานยนต์และรถยนต์ ด้วยคุณภาพเทียบเท่าระดับสากล เพื่อ มุ่งสู่ความเป็นเลิศในอุตสาหกรรม ชิ้นส่วนระบบไฟฟ้ายานยนต์ Value มีศักยภาพในการผลิต ใช้วัตถุดิบอย่างคุ้มค่า เน้นคุณภาพและราคา เพื่อพัฒนาให้ก้าวไกล Strategy Operational Leader International Standard High Quality Green Environment Organization Core Competency PIECES P-Professional Organization I-Innovation E-Excellence Product C-Continuous Improvement E-Environment Awareness S-Stabilize of International Quality Employee Core Competency IDEAL I-Initiative D-Development Spirit E-Environmental Concern A- Awareness of Quality L-Learn to be Operational Mastery

3 Vision เป็นบริษัทชั้นนำด้านการผลิตและ ส่งออกชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า รถจักรยานยนต์และรถยนต์ด้วย คุณภาพระดับมาตรฐานสากลด้าน คุณภาพการผลิต และด้านสิ่งแวดล้อม ในภูมิภาคอาเซียน ภายในระยะเวลา 5 ปี Mission เป็นผู้นำด้านการผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ ไฟฟ้ารถจักรยานยนต์และรถยนต์ ด้วยคุณภาพเทียบเท่าระดับสากล เพื่อ มุ่งสู่ความเป็นเลิศในอุตสาหกรรม ชิ้นส่วนระบบไฟฟ้ายานยนต์ Value มีศักยภาพในการผลิต ใช้วัตถุดิบอย่างคุ้มค่า เน้นคุณภาพและราคา เพื่อพัฒนาให้ก้าวไกล Strategy Operational Leader International Standard High Quality Green Environment Organization Core Competency PIECES P-Professional Organization I-Innovation E-Excellence Product C-Continuous Improvement E-Environment Awareness S-Stabilize of International Quality Employee Core Competency IDEA L I-Initiative D-Development Spirit E-Environmental Concern A- Awareness of Quality L-Learn to be Operational Mastery

4 Employee Core Competency IDEAL I-Initiative D-Development Spirit E-Environmental Concern A- Awareness of Quality L-Learn to be Operational Mastery Evaluation Method Evaluation Method - MBO, KPIs - Performance, Productivity, 360 Assessment - KPIs, ISO14001 - Employee Satisfaction Survey, KPIs - Productivity, 360 Assessment Development - Group Activity, Self Development, Training - OJT, Training, Job Rotation, Educate - Group Activity, Self Development, Outdoor Learning - OJT, Coaching, Outdoor Learning, Educate - OJT, Coaching (HPI), Assignment, Job Rotation,Self Development, Group Activity, Training, Educate, Outdoor Learning


ดาวน์โหลด ppt Vision เป็นบริษัทชั้นนำด้านการผลิตและ ส่งออกชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า รถจักรยานยนต์และรถยนต์ด้วย คุณภาพระดับมาตรฐานสากลด้าน คุณภาพการผลิต และด้านสิ่งแวดล้อม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google