งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทนำ Introduction Chapter01.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทนำ Introduction Chapter01."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทนำ Introduction Chapter01

2 เค้าโครงเนื้อหา ลักษณะของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จ
ผู้ที่มีหน้าที่ออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ ระยะเวลาและต้นทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สิ่งท้าทายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ลักษณะที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Introduction

3 บทนำ ผลิตภัณฑ์ (Product) คือ สิ่งใดตามที่บริษัทขายให้แก่ลูกค้า
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) คือ กิจกรรมหลายๆ อย่างตั้งแต่สำรวจโอกาสทางการตลาดไปจนถึงการผลิต การขาย และการส่งมอบ Introduction

4 ลักษณะของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จ
ผลิตแล้วขายได้กำไร คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ต้นทุนของผลิตภัณฑ์ เวลาที่ใช้ในการพัฒนา ต้นทุนในการพัฒนา ประสิทธิภาพในการพัฒนา รวมถึง... ผลประโยชน์ที่ผู้เกี่ยวข้องได้รับ ความปลอดภัย Introduction

5 ผู้ที่มีหน้าที่ออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์
ฝ่ายการตลาด ฝ่ายออกแบบ ฝ่ายผลิต Introduction

6 ระยะเวลาและต้นทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
Introduction

7 สิ่งท้าทายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ผลได้ผลเสีย (Trade-offs) ความเปลี่ยนแปลง (Dynamics) รายละเอียดปลีกย่อย (Details) การแข่งกับเวลา (Time Pressure) ความคุ้มค่า (Economics) Introduction

8 สิ่งท้าทายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ความคิดสร้างสรรค์ (Creation) ความพึงพอใจของลูกค้า (Satisfaction of societal and individual needs) ทีมงานที่มีความหลากหลาย (Team diversity) สปิริตของทีม (Team spirit) Introduction

9 ลักษณะที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ผู้มีอำนาจตัดสินใจไม่มีความเข้าใจอย่างแท้จริงในลักษณะของการดำเนินงาน แต่ละส่วนงานละเลยเป้าหมายส่วนรวม ทรัพยากรไม่เพียงพอ ขาดการทำงานเป็นทีมที่มีความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย Introduction


ดาวน์โหลด ppt บทนำ Introduction Chapter01.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google