งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

20 กันยายน 2542, M 7.6, Chelongpu Fault ไต้หวัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "20 กันยายน 2542, M 7.6, Chelongpu Fault ไต้หวัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 20 กันยายน 2542, M 7.6, Chelongpu Fault ไต้หวัน

4 อินเดีย 26 มกราคม 2544, M 7.7 Kachchh Mainland Fault

5 อินเดีย

6 17 มกราคม 2538 M 7.2 Nojima Fault

7

8 สาเหตุการเกิด แผ่นดินไหว เกิดจากการสั่นสะเทือนของแผ่นดิน เนื่องจาก การปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบาย ความเครียดที่สะสมไว้ภายในเปลือกโลก ออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลย์ของโลก ให้เข้าที่ ส่งผลให้แผ่นดินแตก และเคลื่อนออก จากกัน ซึ่งเรียกว่า รอยเลื่อน (Fault) นอกจากนี้มาจาก ขบวนการเกิดภูเขาไฟ ระเบิด หรืออุกกาบาตตกกระแทกผิวโลก และเกิดจาก การกระทำของมนุษย์ เช่น การ ทดลองระเบิดนิวเคลียร์ หรือการเก็บกักน้ำ เหนือเขื่อน

9 Epicenter * * KOBE N

10

11 พ. ศ.2088 ที่เชียงใหม่ ยอดเจดีย์หลวงหัก

12 รอยเลื่อน แม่กวง รอยเลื่อนแม่ ทา

13 รอยเลื่อนปัว

14 กม.28 ถนนลำปาง - แม่เมาะ รอยเลื่อนเถิน

15 1957 Gobi-Attay Earthquake, Bogd Fault

16 San Andreas Fault, USA

17 รูปแบบของคลื่น แผ่นดินไหว ศูนย์กลาง แผ่นดินไหว จุดกำเนิด แผ่นดินไหว ระนาบรอยเลื่อน เปลือกโลกเลื่อนขาดออกจากกัน ปลดปล่อย พลังงานออกมาในรูปของคลื่น

18 ( จุดกำเนิดแผ่นดินไหว ) ( ศูนย์กลางแผ่นดินไหว )

19

20 แผ่นเปลือกโลก เนื้อโลก ใจกลางโลก

21 เปลือกทวีป เปลือกสมุทร

22 แผ่นเปลือกโลก

23 รอยต่อแผ่นเปลือกโลก เคลื่อนที่เข้าหากัน เคลื่อนที่ออกจากกัน เคลื่อนที่สวนกัน

24 เปลือกทวีป - เปลือกทวีป เปลือกสมุทร - เปลือกทวีปเปลือกสมุทร - เปลือกสมุทร เคลื่อนที่สวนกัน ของเปลือกทวีป

25 กระแสการพาความร้อน (Convection currents)

26 การเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก ( ซม./ ปี )

27 วงแหวนไฟ

28 ชนิดของรอยเลื่อน รอยเลื่อนแนวราบ รอยเลื่อนปกติ รอยเลื่อนย้อนมุมต่ำ หน้าผารอยเลื่อน ระนาบรอยเลื่อน แนวรอยเลื่อน จุดกำเนิดแผ่นดินไหว ศูนย์กลางแผ่นดินไหว

29 รอยเลื่อนซ้ายเข้า รอยเลื่อนขวาเข้า

30 รอยเลื่อนแม่จัน

31 ความร้ายแรงของแผ่นดินไหว (The Severity of an Earthquake) ความรุนแรงของแผ่นดินไหว (Intensity) ขึ้นอยู่กับผลกระทบของแผ่นดินไหวที่มี ต่อความรู้สึกของคน ต่อความเสียหาย ของอาคารและสิ่งก่อสร้าง และต่อสิ่งของ ธรรมชาติต่าง ๆ ความรุนแรงจะมากน้อย แตกต่างกันไปในแต่ละแห่งที่ถูกรบกวน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของผู้สังเกตว่าอยู่ ห่างไกลจากตำแหน่งศูนย์กลาง แผ่นดินไหว (Epicenter) มากน้อย เพียงใด

32

33 ขนาดของแผ่นดินไหว (Magnitude) เกี่ยวข้องกับปริมาณของพลังงานซึ่งถูก ปล่อยออกมา ณ ตำแหน่งจุดกำเนิด แผ่นดินไหว (Hypocenter) ค่าขนาด แผ่นดินไหวนี้ขึ้นอยู่กับความสูงของคลื่น แผ่นดินไหว (Amplitude) ที่บันทึกได้ด้วย เครื่องวัดแผ่นดินไหว (Seismograph) ดังนั้นขนาดแผ่นดินไหวแต่ละครั้งจึงมีได้ เฉพาะค่าเดียวซึ่งได้จากการตรวจจับ ด้วยเครื่องมือตรวจวัดแผ่นดินไหวเท่านั้น

34 Charles F. Richter

35 วัดแผ่นดินไหวในแนวราบ วัดแผ่นดินไหวในแนวดิ่ง เครื่องมือวัดแผ่นดินไหว

36 คลื่นแผ่นดินไหว ( คลื่นภายในโลก ) ( คลื่นผิวโลก )

37 ลักษณะของคลื่นแผ่นดินไหวในดินที่ต่างกัน

38

39

40

41

42 C C B B A A

43 สูตรที่ใช้คำนวณ M = log A- log Ao เมื่อ M เป็นขนาดแผ่นดินไหว A เป็นความสูงของคลื่น สูงสุด Ao เป็นความสูงของคลื่นที่ ระดับศูนย์

44 M = log 100 - log 0.001 = 2-(-3) = 5

45

46

47

48

49 พื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว ในประเทศไทย


ดาวน์โหลด ppt 20 กันยายน 2542, M 7.6, Chelongpu Fault ไต้หวัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google