งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลกระทบที่เกิดจาก แผ่นดินไหว ภาควิชาธรณีวิทยา คณะ วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สัมมนาวิชาการ “ สรุปผลการศึกษาด้านธรณีวิทยาและกายภาพในพื้นที่ประสบภัยเพื่อการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลกระทบที่เกิดจาก แผ่นดินไหว ภาควิชาธรณีวิทยา คณะ วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สัมมนาวิชาการ “ สรุปผลการศึกษาด้านธรณีวิทยาและกายภาพในพื้นที่ประสบภัยเพื่อการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลกระทบที่เกิดจาก แผ่นดินไหว ภาควิชาธรณีวิทยา คณะ วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สัมมนาวิชาการ “ สรุปผลการศึกษาด้านธรณีวิทยาและกายภาพในพื้นที่ประสบภัยเพื่อการ ฟื้นฟูสภาพและการเฝ้าระวังเตือนภัย ” วันที่ 12 กันยายน 2548 @ The Twin Towers Hotel Bangkok

2 ผลกระทบที่เกิดจาก แผ่นดินไหว แผ่นดิน ไหว ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของ พื้นดิน อันเนื่องมาจากการขยับหรือเคลื่อนตัวของชั้น เปลือกโลกเพื่อปลดปล่อยพลังงานที่สะสมบริเวณชั้น เปลือกโลก ด้วยการระบายความเครียดที่สะสมไว้ ภายในชั้นเปลือกโลกออกมาอย่างฉับพลัน เพื่อปรับ สมดุลของเปลือกโลกให้คงที่  รอยเลื่อน ทวีป เคลื่อนตัว  รอยร้าว รอยแตก  ดินถล่ม หินถล่ม หิมะถล่ม  ไฟไหม้ อุบัติเหตุ โจรกรรม  สึนามิ  หินหนืด เคลื่อนตัว  ภูเขาไฟ ระเบิด  ดินทรุด หลุม ยุบ  Liquefaction และอื่นๆ และอื่นๆ

3 รอยเลื่อน ทวีปเคลื่อน ตัว

4

5 รอยร้าว รอยแตก ไฟไหม้ อุบัติเหตุ โจรกรรม วันที่ 17 มกราคม 2538 แผ่นดินไหว บริเวณตอนใต้ของ เกาะฮอนชู เมือง โกเบ เกียวโต โอซากา ประเทศ ญี่ปุ่น ขนาด 7.2 ริคเตอร์ เสียชีวิต 5,000 บาดเจ็บ 26,000

6 ดินถล่ม หินถล่ม Prudence would certainly dictate, however, that we anticipate renewed landslide activity during or after future periods of prolonged and(or) intense rainfall. Future earthquakes, of course, also could trigger landsliding in the area (Harp and Jibson, 1995, 1996) Landslide Hazards at La Conchita, California (Jibson, 2005)

7 สึนามิ

8 แผ่นดินไหว & สึนามิ Indonesia 235,900 Sri Lanka 30,900 India 10,700 Thailand 5,300 Myanmar 90 Maldives 82 Malaysia 68

9 สึนามิ การท่วมถึง การ กัดเซาะ

10 หินหนืดเคลื่อนตัว ภูเขาไฟระเบิด

11 ดินทรุด หลุมยุบ สภาพหลุมยุบกิ่ง อำเภอมะนัง จ. สตูล พื้นที่ กิ่ง อ. มะนัง จ. สตูล ( จำนวน 5 หลุม ) เวลา วันที่ 27 ธ. ค.47 หลุมที่ 1 ถล่มเวลา 18.00 น. หลุม 2-5 ถล่มเวลา 6.00 น. ธรณีวิทยา ทุกหลุมอยู่ใน ปริมณฑลหินปูน ยุคออร์โดวิเชียน

12 ดินทรุด หลุมยุบ น่าจะเกิดจากการยุบตัวของหน้า ดินที่วางทับหินปูนมีโพรงใต้ติน ภายหลังการสั่นสะเทือน อาจทำ ให้เกิดการยุบตัวของดินลงไปอุด ตามช่องว่างของโพรง โดยมีแนว การยุบตัวอาจจะอยู่ในแนวตั้งฉาก กับรอยเลื่อนใหญ่

13 ดินทรุด หลุมยุบ Caramanna et al. (2004) ITALIA 2004 The analysis points out that the sinkhole occurs typically within two-three weeks from the earthquake; the occurrence of sinkhole is generally related to local intensities >6, although lower local intensities could be enough in the ideal context for the sinkhole formation (INQUA Scale, 2003).

14 ท่านผู้เข้าร่วมการ สัมมนาทุกท่าน ขอบคุณ

15

16


ดาวน์โหลด ppt ผลกระทบที่เกิดจาก แผ่นดินไหว ภาควิชาธรณีวิทยา คณะ วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สัมมนาวิชาการ “ สรุปผลการศึกษาด้านธรณีวิทยาและกายภาพในพื้นที่ประสบภัยเพื่อการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google