งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chronic kidney disease Burden,impact,prevention

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chronic kidney disease Burden,impact,prevention"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chronic kidney disease Burden,impact,prevention
Chronic kidney disease research group

2 ผมเป็นไตวายจริงหรือ เขาเป็นนักธุรกิจไฟแรง อายุ 41 ปี
ออกกำลังกายเป็นประจำ กำลังก้าวหน้าในหน้าที่การงาน อ่อนเพลีย หลังจาก diarrhea 2-3 ครั้ง

3 Physical exam,lab BP 160/90 mmHg Mild pale,no edema Chemistry
BUN/Cr = 56/4.5 mg/dl UA Alb 3+,RBC 3-5 Ultrasound : parenchymatous change both kidney

4 Renal function(%) 100 1 15 Creatinine(mg/dl) uremia decompensated
decompensated retention polyneuropathy Compensated retention GI & hormonal disturbance Osteodystrophy anemia Renal function(%) Renal failure 100 1 15 Creatinine(mg/dl)

5 ESRD CKD

6 Topic to be discuss Burden of CDK How to prevent
ผศ.ดร. จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ How to prevent รศ.นพ.ทวี ศิริวงษ์

7 ผศ.ดร. จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์
หัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา PhD Social and administrative pharmacy,Minnesota University, USA Expertise pharmaco epidemiology cost-efectiveness analysis


ดาวน์โหลด ppt Chronic kidney disease Burden,impact,prevention

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google