งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chronic kidney disease Burden,impact,prevention Chronic kidney disease research group.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chronic kidney disease Burden,impact,prevention Chronic kidney disease research group."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chronic kidney disease Burden,impact,prevention Chronic kidney disease research group

2 ผมเป็นไตวายจริงหรือ เขาเป็นนักธุรกิจไฟแรง อายุ 41 ปี ออกกำลังกายเป็นประจำ กำลังก้าวหน้าในหน้าที่การงาน อ่อนเพลีย หลังจาก diarrhea 2-3 ครั้ง

3 Physical exam,lab BP 160/90 mmHg Mild pale,no edema Chemistry BUN/Cr = 56/4.5 mg/dl UA Alb 3+,RBC 3-5 Ultrasound : parenchymatous change both kidney

4 Creatinine(mg/dl) Renal function(%) Osteodystrophy anemia GI & hormonal disturbance polyneuropathy 0 100 1 15 Renal failure Compensated retention decompensated retention uremia

5 ESRD CKD

6 Topic to be discuss Burden of CDK ผศ. ดร. จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ How to prevent รศ. นพ. ทวี ศิริวงษ์

7 ผศ. ดร. จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ หัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา PhD Social and administrative pharmacy,Minnesota University, USA Expertise pharmaco epidemiology cost-efectiveness analysis


ดาวน์โหลด ppt Chronic kidney disease Burden,impact,prevention Chronic kidney disease research group.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google