งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Management of Pulmonary Tuberculosis

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Management of Pulmonary Tuberculosis"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Management of Pulmonary Tuberculosis

2 Case 1 ผู้ป่วยชายอายุ 49 ปี
ไข้ต่ำๆ ไอเรื้อรังมา 3 เดือน สูบบุหรี่ 15 pack-year ไม่มีประวัติใครไอเรื้อรังในครอบครัว ปฏิเสธประวัติโรคประจำตัว

3 CXR 1

4 ท่านจะส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการอะไรบ้าง

5 Sputum AFB

6 จงวางแผนการรักษาอย่างละเอียด

7 ท่านจะนัดติดตามผลการรักษาผู้ป่วยรายนี้เมื่อไร อย่างไร
จงอธิบายโดยละเอียด พร้อมทั้งตอบคำถามข้างล่างนี้ ตรวจเสมหะในกรณีที่เสมหะพบเชื้อบ่อยแค่ไหน หากเป็นผู้ป่วยที่เสมหะไม่พบเชื้อจะติดตามอะไร อย่างไร หลังจากการรักษาครบจะนัดผู้ป่วยหรือไม่ อย่างไร ผู้ป่วยวัณโรครายใดที่จำเป็นต้องนัดติดตามการรักษาอีก หลังกินยาครบ course แล้ว

8 ท่านมีแนวทางในการดูแลญาติผู้ป่วยรายนี้อย่างไร

9 หลังกินยาได้ 5 วันผู้ป่วยมีอาการคัน
ท่านจะดูแลผู้ป่วยรายนี้อย่างไร

10 Case 2 ผู้ป่วยหญิงอายุ 65 ปี ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นวัณโรค(ภาพรังสีผิดปกติและตรวจเสมหะพบเชื้อ) ได้รับการรักษาด้วย INH(100mg) 3x1 hs RFP(600mg) 1x1 hs PZA(500mg) 3x1 hs ETB(400mg) 2x1 hs หลังกินยาได้ 10 วันมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน อ่อนเพลียมาก จงบอกสาเหตุที่เป็นไปได้ที่อธิบายอาการผู้ป่วยรายนี้มา 2 ข้อ ? ท่านจะดูแลรักษาผู้ป่วยรายนี้อย่างไร ?

11 ผลการตรวจ liver function test
Bilirubin 5 mg% Direct bilirubin 3.9 mg% SGPT 345 IU/L SGOT 324 IU/L ท่านจะดูแลผู้ป่วยรายนี้อย่างไร

12 แผนการดูแลผู้ป่วย case 2

13 เมื่อไรท่านจะเจาะเลือดตรวจการทำงานของตับก่อนเริ่มยาต้านวัณโรค ?

14 Case 3 ผู้ป่วยชายอายุ 55 ปีได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น TB pleuritis
มีโรคประจำตัวคือ Chronic renal failure Cr ล่าสุด 4.9 mg% ยาที่กินประจำ Alum gel, folic, FBC, sodamint, motilium, Bco ท่านจะสั่งยาต้านวัณโรคแก่ผู้ป่วยรายนี้อย่างไร

15 Case 4 ผู้ป่วยหญิงอายุ 23 ปีได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น pulmonary TB
ขณะนี้ตั้งครรภ์ได้ 3 เดือน ท่านจะสั่งยาต้านวัณโรคแก่ผู้ป่วยรายนี้อย่างไร ในช่วงที่น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น เมื่ออายุครรภ์มากขึ้นจะต้องปรับขนาดยาหรือไม่

16 Case 5 ผู้ป่วยหญิงอายุ 43 ปีได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น pulmonary TB(AFB+) ไม่มีโรคประจำตัวใดๆ ไม่มีประวัติครอบครัวใครเป็นโรคปอด ได้รับการรักษาด้วย INH(100mg) 3x1 hs RFP(600mg) 1x1 hs PZA(500mg) 3x1 hs ETB(400mg) 2x1 hs มาติดตามการรักษา 2 เดือนแรกผล AFB –ve, เดือนที่ 3 ผล AFB +ve จงบอกอธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นกับผู้ป่วยรายนี้ ท่านต้องการข้อมูลอะไรเพิ่มเติมจากผู้ป่วยรายนี้ ท่านจะดูแลผู้ป่วยรายนี้อย่างไร

17 จงอธิบายโดยละเอียดว่าหากจะดำเนินการ DOTS ในผู้ป่วยรายหนึ่งที่มีข้อมูลพื้นฐานดังนี้ เป็นวัณโรคปอด อายุ 45 ปี ที่อยู่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น


ดาวน์โหลด ppt Management of Pulmonary Tuberculosis

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google