งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Management of Pulmonary Tuberculosis. Case 1 ผู้ป่วยชายอายุ 49 ปี ผู้ป่วยชายอายุ 49 ปี ไข้ต่ำๆ ไอเรื้อรังมา 3 เดือน สูบบุหรี่ 15 pack- year ไข้ต่ำๆ ไอเรื้อรังมา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Management of Pulmonary Tuberculosis. Case 1 ผู้ป่วยชายอายุ 49 ปี ผู้ป่วยชายอายุ 49 ปี ไข้ต่ำๆ ไอเรื้อรังมา 3 เดือน สูบบุหรี่ 15 pack- year ไข้ต่ำๆ ไอเรื้อรังมา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Management of Pulmonary Tuberculosis

2 Case 1 ผู้ป่วยชายอายุ 49 ปี ผู้ป่วยชายอายุ 49 ปี ไข้ต่ำๆ ไอเรื้อรังมา 3 เดือน สูบบุหรี่ 15 pack- year ไข้ต่ำๆ ไอเรื้อรังมา 3 เดือน สูบบุหรี่ 15 pack- year ไม่มีประวัติใครไอเรื้อรังในครอบครัว ไม่มีประวัติใครไอเรื้อรังในครอบครัว ปฏิเสธประวัติโรคประจำตัว ปฏิเสธประวัติโรคประจำตัว

3 CXR 1

4 ท่านจะส่งตรวจทาง ห้องปฏิบัติการอะไรบ้าง

5 Sputum AFB

6 จงวางแผนการรักษา อย่างละเอียด

7 ท่านจะนัดติดตามผลการรักษา ผู้ป่วยรายนี้เมื่อไร อย่างไร จงอธิบายโดยละเอียด พร้อมทั้งตอบ คำถามข้างล่างนี้ ตรวจเสมหะในกรณีที่เสมหะพบเชื้อบ่อยแค่ไหน ตรวจเสมหะในกรณีที่เสมหะพบเชื้อบ่อยแค่ไหน หากเป็นผู้ป่วยที่เสมหะไม่พบเชื้อจะติดตามอะไร อย่างไร หากเป็นผู้ป่วยที่เสมหะไม่พบเชื้อจะติดตามอะไร อย่างไร หลังจากการรักษาครบจะนัดผู้ป่วยหรือไม่ อย่างไร หลังจากการรักษาครบจะนัดผู้ป่วยหรือไม่ อย่างไร ผู้ป่วยวัณโรครายใดที่จำเป็นต้องนัดติดตามการ รักษาอีก หลังกินยาครบ course แล้ว ผู้ป่วยวัณโรครายใดที่จำเป็นต้องนัดติดตามการ รักษาอีก หลังกินยาครบ course แล้ว

8 ท่านมีแนวทางในการดูแล ญาติผู้ป่วยรายนี้อย่างไร

9 หลังกินยาได้ 5 วันผู้ป่วยมี อาการคัน ท่านจะดูแลผู้ป่วยรายนี้ อย่างไร

10 Case 2 ผู้ป่วยหญิงอายุ 65 ปี ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น วัณโรค ( ภาพรังสีผิดปกติและตรวจเสมหะพบ เชื้อ ) ผู้ป่วยหญิงอายุ 65 ปี ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น วัณโรค ( ภาพรังสีผิดปกติและตรวจเสมหะพบ เชื้อ ) ได้รับการรักษาด้วย ได้รับการรักษาด้วย INH(100mg) 3x1 hs INH(100mg) 3x1 hs RFP(600mg) 1x1 hs RFP(600mg) 1x1 hs PZA(500mg) 3x1 hs PZA(500mg) 3x1 hs ETB(400mg) 2x1 hs ETB(400mg) 2x1 hs หลังกินยาได้ 10 วันมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน อ่อนเพลียมาก หลังกินยาได้ 10 วันมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน อ่อนเพลียมาก จงบอกสาเหตุที่เป็นไปได้ที่อธิบายอาการผู้ป่วย รายนี้มา 2 ข้อ ? จงบอกสาเหตุที่เป็นไปได้ที่อธิบายอาการผู้ป่วย รายนี้มา 2 ข้อ ? ท่านจะดูแลรักษาผู้ป่วยรายนี้อย่างไร ? ท่านจะดูแลรักษาผู้ป่วยรายนี้อย่างไร ?

11 ผลการตรวจ liver function test Bilirubin 5 mg% Bilirubin 5 mg% Direct bilirubin 3.9 mg% Direct bilirubin 3.9 mg% SGPT 345 IU/L SGPT 345 IU/L SGOT 324 IU/L SGOT 324 IU/L ท่านจะดูแลผู้ป่วยรายนี้ อย่างไร

12 แผนการดูแลผู้ป่วย case 2

13 เมื่อไรท่านจะเจาะเลือดตรวจ การทำงานของตับก่อนเริ่มยา ต้านวัณโรค ?

14 Case 3 ผู้ป่วยชายอายุ 55 ปีได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น TB pleuritis ผู้ป่วยชายอายุ 55 ปีได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น TB pleuritis มีโรคประจำตัวคือ Chronic renal failure Cr ล่าสุด 4.9 mg% มีโรคประจำตัวคือ Chronic renal failure Cr ล่าสุด 4.9 mg% ยาที่กินประจำ ยาที่กินประจำ Alum gel, folic, FBC, sodamint, motilium, Bco Alum gel, folic, FBC, sodamint, motilium, Bco ท่านจะสั่งยาต้านวัณโรคแก่ผู้ป่วยรายนี้อย่างไร ท่านจะสั่งยาต้านวัณโรคแก่ผู้ป่วยรายนี้อย่างไร

15 Case 4 ผู้ป่วยหญิงอายุ 23 ปีได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น pulmonary TB ผู้ป่วยหญิงอายุ 23 ปีได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น pulmonary TB ขณะนี้ตั้งครรภ์ได้ 3 เดือน ขณะนี้ตั้งครรภ์ได้ 3 เดือน ท่านจะสั่งยาต้านวัณโรคแก่ผู้ป่วยรายนี้อย่างไร ท่านจะสั่งยาต้านวัณโรคแก่ผู้ป่วยรายนี้อย่างไร ในช่วงที่น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น เมื่ออายุครรภ์มากขึ้น จะต้องปรับขนาดยาหรือไม่ ในช่วงที่น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น เมื่ออายุครรภ์มากขึ้น จะต้องปรับขนาดยาหรือไม่

16 Case 5 ผู้ป่วยหญิงอายุ 43 ปีได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น pulmonary TB(AFB+) ไม่มีโรคประจำตัวใดๆ ไม่มีประวัติครอบครัวใครเป็น โรคปอด ได้รับการรักษาด้วย INH(100mg) 3x1 hs RFP(600mg) 1x1 hs PZA(500mg) 3x1 hs ETB(400mg) 2x1 hs มาติดตามการรักษา 2 เดือนแรกผล AFB –ve, เดือน ที่ 3 ผล AFB +ve จงบอกอธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นกับผู้ป่วยรายนี้ ท่านต้องการข้อมูลอะไรเพิ่มเติมจากผู้ป่วยรายนี้ ท่านจะดูแลผู้ป่วยรายนี้อย่างไร

17 จงอธิบายโดยละเอียดว่าหากจะ ดำเนินการ DOTS ในผู้ป่วยรายหนึ่งที่มีข้อมูล พื้นฐานดังนี้ เป็นวัณโรคปอด อายุ 45 ปี ที่อยู่ อ. น้ำพอง จ. ขอนแก่น


ดาวน์โหลด ppt Management of Pulmonary Tuberculosis. Case 1 ผู้ป่วยชายอายุ 49 ปี ผู้ป่วยชายอายุ 49 ปี ไข้ต่ำๆ ไอเรื้อรังมา 3 เดือน สูบบุหรี่ 15 pack- year ไข้ต่ำๆ ไอเรื้อรังมา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google