งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Problem Oriented Medical Record. Scope รูปแบบการเขียนรายงาน ประเด็นทางจริยธรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Problem Oriented Medical Record. Scope รูปแบบการเขียนรายงาน ประเด็นทางจริยธรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Problem Oriented Medical Record

2 Scope รูปแบบการเขียนรายงาน ประเด็นทางจริยธรรม

3 Medical Record data gathering H x, PE data gathering H x, PE data base reflection of Clinical Reasoning analysis diagnosis analysis diagnosis treatment / workup plan treatment / workup plan assessment problem list assessment plan of management progress note new information summary

4 Use of Medical Record legal document enhance thinking process enhance thinking process research study communication (medical personals) communication (medical personals)

5 Good Medical Record valid complete reasoning, coverage complete reasoning, coverage precise communicable understandable communicable understandable component data base aim legal document thinking process communication research study progress note summary hospital course summary hospital course initial plan problem list

6 Problem Oriented Medical Record SOAPSOAP Subjective data Objective data Assessment Plan of Mx ปัสสาวะแสบขัด 3 วัน, ไข้สูงหนาวสั่น 1 วัน T= 39.5, BP 90/50, PR 100, tender Lt. CVA fever with chill →infection, dysurea, tender CVA → source = kidney cause = most likely GNR hypotension, rapid PR → impending shock? underlying ? R/O renal stone, DM, CKD 1.NSS infusion → monitor : BP, urine output 2.UA, urine gram stain, C/S, H/C 3.Cefazolin IV, adjust ATB after culture result 4.Plain KUB / US, FBS, Cr Problem: UTI

7 Problem Oriented Medical Record SOAPSOAP Subjective data Objective data Assessment Plan of Mx ไข้สูงหนาวสั่น 2 วัน ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว ไม่มีโรคประจำตัว T= 39.5, BP 110/70, PR 100, looked ill, no anemic stiff neck – ve, no abnormal neurological sign paranasal sinuses – not tender H & L - normal Abdomen & CVA – normal Problem: acute fever acute febrile illness without source of infection, normal host → sys. inf.- virus, ricketsia, malaria, mycoplasma 1.CBC, blood smear for malaria 2.cold agglutination, Weil Felix test, viral study 3.H/C 4.doxycyclin IV

8 Ethics consideration patient right third party reference self respect


ดาวน์โหลด ppt Problem Oriented Medical Record. Scope รูปแบบการเขียนรายงาน ประเด็นทางจริยธรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google