งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดำเนิน งาน ต่อเนื่อ ง จนท. เป็นพี่ เลี้ยง. ค่าย ปรับ และ เปลี่ยน พฤติกร รม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดำเนิน งาน ต่อเนื่อ ง จนท. เป็นพี่ เลี้ยง. ค่าย ปรับ และ เปลี่ยน พฤติกร รม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดำเนิน งาน ต่อเนื่อ ง จนท. เป็นพี่ เลี้ยง

2 ค่าย ปรับ และ เปลี่ยน พฤติกร รม

3 ชุมชนเข้า มา ร่วมคิด / ร่วมทำ ร่วม รับผิดชอ บ ชุมชนร่วมคิด ทีมสุขภาพร่วมสร้าง สาธารณสุขนำทาง สร้างอินทร์บุรีพัฒนา มีความเป็นเจ้าของ เกิดความ ยั่งยืน

4 จัดบริการใน คลินิก ผล

5 กลยุทธ์เสริม 1. สร้างแรงจูงใจ 2. เสริมแรง โดยผู้ป่วย / บัดดี้ 3. ประชาสัมพันธ์ / แลกเปลี่ยนเรียนรู้

6

7

8 แลกเปลี่ยน เรียนรู้

9 ผลการ ดำเนินงาน ภาพทั้งหวัด และอำเภอ อินทร์บุรี

10 DM(166,160 ราย (98.71 % ) DM(166,160 ราย (98.71 % ) ประชากร เป้าหมาย 15 ปีขึ้น ไป 168,326 HT (166,160 ราย (98.71 % ) ผลการดำเนินงานเบาหวาน / ความ ดันโลหิตสูง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สิงห์บุรี ระดับน้ำตาล จำนวน ร้อย ละ ขาว < 100 mg/dl.( ไม่กินยา ) 152,928 92.04 % เขียวอ่อน 100 - 125 mg/dl. 7,4614.49 % เขียวเข้ม < 126 mg/dl.( กินยา ) 2,0451.23 % เหลือง HbA1C < 7 FBS 126 - 154 mg/dl.2,1041.27 % ส้ม HbA1C < 7- 7.9 FBS 155 - 182 mg/dl.5210.31 % แดง HbA1C ≥ 8 FBS ≥ 183 mg/dl.2860.17 % ผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อน 8150.49 % ระดับความดันโลหิต จำนวนร้อยละ ขาว < 120/80 mmhg.( ไม่กินยา ) 125,05075.26 % เขียวอ่อน 120 - 139 / 80 - 89 mmhg.28,74417.30 % เขียวเข้ม < 120/80 mmhg. ( กินยา ควบคุม ) 5,1863.12 % เหลือง 140 - 159 /90 - 99 mmhg. 5,0123.02 % ส้ม 160 - 179 /100 - 109 mmhg. 8540.51 % แดง >180/>110 mmhg. 2010.12 % ผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อน 1,1130.67 %


ดาวน์โหลด ppt ดำเนิน งาน ต่อเนื่อ ง จนท. เป็นพี่ เลี้ยง. ค่าย ปรับ และ เปลี่ยน พฤติกร รม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google