งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 ผู้ป่วยชายไทย  อายุ 38 ปี น้ำหนัก 95 กิโลกรัม  ปฏิเสธการแพ้ยา  V/S: BP = 170/90 mmHg  U/D:  ESRD  Hypertension  T2DM.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " ผู้ป่วยชายไทย  อายุ 38 ปี น้ำหนัก 95 กิโลกรัม  ปฏิเสธการแพ้ยา  V/S: BP = 170/90 mmHg  U/D:  ESRD  Hypertension  T2DM."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1  ผู้ป่วยชายไทย  อายุ 38 ปี น้ำหนัก 95 กิโลกรัม  ปฏิเสธการแพ้ยา  V/S: BP = 170/90 mmHg  U/D:  ESRD  Hypertension  T2DM

2  Lab data: 23 มิ. ย. 5328 เม. ย. 53 BUN = 64HDL = 28 Scr = 13.9LDL = 93 FBS = 149FBS = 178

3 23 มิ. ย. 53 Allopurinol 100 mg 1x1 pc CaCO3 600 mg 1x3 pc Carvedilol 6.25 mg 1x2 pc Add วันนี้ Clexane Na 40 mg inj 3 times/wk EPO 40000 U inj 2 times/wk Folic acid 5 mg 1x1 pc Hista-oph Madiplot 20 mg 1x2 pc เดิมได้รับ 1x1 pc Mecobalamin 500 mcg 1x3 pc Cilostazol 50 mg ½ x2 Rosuvastatin 10 mg ½ xhs


ดาวน์โหลด ppt  ผู้ป่วยชายไทย  อายุ 38 ปี น้ำหนัก 95 กิโลกรัม  ปฏิเสธการแพ้ยา  V/S: BP = 170/90 mmHg  U/D:  ESRD  Hypertension  T2DM.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google