งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Principle of Prachinburi Triage Scale(PTS)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Principle of Prachinburi Triage Scale(PTS)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Principle of Prachinburi Triage Scale(PTS)
นพ. ชาติชาย คล้ายสุบรรณ หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

2 วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Objectives)
อธิบายแนวคิดพื้นฐานของ Prachinburi Triage Scale(PTS) อธิบายและแสดงวิธีการประเมินผู้ป่วยตาม PTS อธิบายกระบวนการคัดกรองตามวิธี PTS สามารถคัดกรองผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องตามเกณฑ์ของ PTS

3 Prachinburi Triage Scale(PTS)
Development from ATS and CTAS Physiologic Based decision making 4 level General Appearance Primary Survey Airway, Breathing, Circulation, Disability, Environment (ABCDE) Mental Health, Ophthalmic Emergency Physiologic Data ; Vital sign, Pain Score

4 Prachinburi Triage Scale(PTS)
การซักประวัติต้องทำหลังจาก Primary Survey เสร็จแล้ว ประวัตที่ต้องนำมาพิจารณา อาการนำ Risk Factor Mechanism of Injury

5 General Criteria of PTS

6

7

8

9

10 High Risk Presentation

11 Triage Decision Making
Step 1 General Appearance, Primary Survey, V/S, Pain score Step 2 Chief complaint , Risk factor, Mechanism of injury Step 3 1.Look for life, Limb, Function-Threatening 2. High Risk Presentation 3. Situation urgency Step 4 Triage Decision and Allocation Step 5 Initial Treatment and Intervention

12

13 โจทย์ตัวอย่าง ผู้ป่วยชายอายุ 32 ปี มาห้องฉุกเฉินด้วยเรื่องเหนื่อย หายใจเร็ว ผู้ป่วยไม่สามารถพูดได้และหายใจได้ยินเสียง Stridor RR = 32/min, Sat O2= 92%(On O2 10 L/min) ใช้กล้ามเนื้อหน้าท้องช่วยในการหายใจ HR = 132/min , ซีด ตัวเย็น เหงื่อแตก PTS level ? Why ?

14 PTS level 1 Primary Survey Finding Airway Breathing Circulation
Airway obstruction Breathing Severe Respiratory Distress (RR=32/min) Unable to speak Accessory muscle use Circulation Moderate Tachycardia(HR =132) Disability - Risk Factor Time Critical

15 โจทย์ตัวอย่าง ผู้ชายอายุ 22 ปี มาด้วยเรื่องเจ็บไหล่ขวา หายใจเหนื่อย
พูดได้เป็นคำๆ หายใจเร็ว RR =26 /min HR = 116 /min ซีด เหงื่อแตก ตัวเย็น ญาติให้ประวัติว่าตู้หนังสือล้มทับ PTS level ? Why ?

16 PTS level 2 ตู้หนังสือล้มทับ Primary Survey Finding Airway Breathing
Patent Breathing Moderate Respiratory Distress (RR=26 /min) Speaking in words Accessory muscle use Circulation Moderate Tachycardia(HR =116) Disability - Risk Factor ตู้หนังสือล้มทับ Time Critical

17 โจทย์ตัวอย่าง ผู้หญิงอายุ 68 ปี underlying Alzheimer’s disease ญาติพบเห็นนอนอยู่บนพื้น มีอาการเจ็บบริเวณสะโพกด้านขวา RR=24/min, HR=122/min, BP =110/70 PTS level ? Why ?

18 PTS level 2 Primary Survey Finding Airway Patent Breathing
Mild Respiratory Distress (RR=24/min) Circulation Mild Tachycardia, Normal BP Disability Pain(Can’t evaluate score) Risk Factor Age > 65 year Alzheimer’s disease

19 โจทย์ตัวอย่าง ผู้ป่วยหญิงอายุ 60 ปี มาโรงพยาบาลด้วยเรื่องแนนขาด้านขวาอ่อนแรง 1 ชั่วโมง เป็นตอนกำลังตักบาตร Underlying DM, HT RR =20 /min, HR=84/min, BP =160/90 GCS = E4V5M6

20 PTS level 1 Primary Survey Finding Airway Patent Breathing
Normal Respiratory rate Circulation Normal HR, Normal BP Disability GCS=15 Risk Factor DM,HT Time Critical Stroke

21 โจทย์ตัวอย่าง ผู้ป่วยชายไทยอายุ 68 ปี มาด้วยอาการปวดท้องบริเวณลิ้นปี่มา 3 วัน คลื่นไส้อาเจียน 5 ครั้ง อ่อนเพลียเล็กน้อย RR = 18/ min , T= 37.3 , BP =120/80 ,pulse = 100 /min , ไม่มีเหงื่อแตกตัวเย็น

22 PTS level 3 Primary Survey Finding Airway Patent Breathing
Normal Respiratory rate Circulation Normal HR, Normal BP No sign of dehydration Disability GCS=15 Risk Factor Age > 65 Time Critical -

23 Question ????


ดาวน์โหลด ppt Principle of Prachinburi Triage Scale(PTS)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google