งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Impact of provider payment systems on medical practice variations and health outcomes among three public health insurance schemes in Thailand Phusit Prakongsai,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Impact of provider payment systems on medical practice variations and health outcomes among three public health insurance schemes in Thailand Phusit Prakongsai,"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Impact of provider payment systems on medical practice variations and health outcomes among three public health insurance schemes in Thailand Phusit Prakongsai, MD PhD Viroj Tangcharoensathien, MD PhD Supon Limwattananon, PhD Chulaporn Limwattananon, PhD Walaiporn Patcharanarumol, MPH PhD International Health Policy Program (IHPP) - Thailand Ministry of Public Health Presentation to the working group meeting among three public health insurance schemes in Thailand 20 August 2008 Amari Watergate Hotel, Bangkok

2 Objectives To describe variations in medical practices and clinical outcomes across three major health insurance schemes with different provider payment methods Health outcome / intervention tracers  Chronic kidney disease (CKD) progression in DM patients  Serum creatinine and lipid profile monitoring in DM patients  Cesarean section  Asthma  Acute myocardial infarction  Acute leukemia  Length of stay (LOS) of appendicitis and peptic ulcer (PU)  Propensity of receiving statins and anti-platelet

3 Stage of chronic kidney disease (CKD) K/DOQI guidelines: The Kidney Disease Outcomes Quality Initiative

4 CKD stage 3 to 4 Progression in DM Patients: 9 District Hospitals Number of patients N 1,785 Median survival* (months) Survival rate*(%) 1-year2-year3-year UC1496 SSS0 CSMBS244 Other45

5 Serum Creatinine Monitoring in District Hospitals 9 District Hospitals, patients diagnosed with DM, monitoring at least once

6 1 Regional Hospital – Lampang hospital Serum Creatinine Monitoring in Regional Hospitals

7 LDL Monitoring in District Hospitals 9 District Hospitals, patients diagnosed with DM

8 Patients with DM in one regional hospital 1 regional hospital

9 Patients with DM: LDL < 100 mg/dl 1 Regional Hospital 9 District Hospitals

10 Patients with DM in one regional hospital Patients diagnosed with DM

11 Triglyceride Monitoring in District Hospitals 9 District Hospitals, patients diagnosed with DM

12 Patients with DM in one regional hospital Patients diagnosed with DM

13 Patients with DM: Triglyceride <200 mg/dl 1 Regional Hospital 9 District Hospitals

14 Patients with DM in one regional hospital Patients diagnosed with DM

15 International Health Policy Program -Thailand 15 200420052006 Number of admissions in total 3,829,5334,507,7244,895,136 Number of deliveries in total 361,426429,548441,407 Deliveries as % of total admissions 9.4%9.5%9.0% Caesarean sections as % of total deliveries 16.3%18.3%20.1% Hospital Admissions and Deliveries

16 International Health Policy Program -Thailand 16 Resource Use for Delivery Length of hospital stay (mean + SD) 200420052006 UC 2.9 + 4.4 days2.9 + 3.1 days2.9 + 2.2 days SSS 2.9 + 4.8 days2.9 + 6.5 days2.9 + 6.3 days CSMBS 3.6 + 3.8 days3.8 + 2.7 days4.0 + 2.8 days ROP 2.7 + 1.2 days2.9 + 1.7 days3.0 + 2.1 days

17 International Health Policy Program -Thailand 17 Resource Use for Delivery DRG-based relative weights (mean + SD) 200420052006 UC 0.45 + 0.220.47 + 0.220.48 + 0.22 SSS 0.45 + 0.200.49 + 0.200.48 + 0.21 CSMBS 0.51 + 0.240.56 + 0.260.59 + 0.25 ROP 0.41 + 0.170.45 + 0.190.46 + 0.22

18 International Health Policy Program -Thailand 18 Percentage of caesarian section to total deliveries by health insurance schemes Source: Electronic claim database of inpatients from National Health Security Office, 2004-2006 (N=13,232,393 hospital admissions)

19 International Health Policy Program -Thailand 19 Likelihood of having caesarian section Logit estimation (N=1,229,458 deliveries) Odds ratioP-value95% LL95% UL SSS vs. UC1.04<0.0011.021.06 CSMBS vs. UC2.44<0.0012.282.62 ROP vs. UC1.060.3340.941.19 Age 20-35 vs. <20 yr1.87<0.0011.841.89 Age >35 vs. <20 yr2.86<0.0012.812.91 District vs. Other hosp.0.26<0.0010.250.27 Provincial vs. Other hosp.1.62<0.0011.581.67 Central vs. Bangkok1.07<0.0011.051.08 North-East vs. Bangkok0.95<0.0010.940.97 South vs. Bangkok0. 93<0.0010.920.95 Years 2005 vs. 20041.12<0.0011.101.13 Years 2006 vs. 20041.25<0.0011.231.27

20 Pharmacological therapy for Asthma Controllers Inhaled corticosteroids Inhaled long-acting  2 -agonists Oral anti-leukotrienes Oral theophyllines Relievers Inhaled fast-acting  2 -agonists

21 International Health Policy Program -Thailand 21 % Patients receiving inhaled cortico-steroids Chronic asthma adults (N=6,176) from 18 provincial hospitals UC-E* (N = 2,553) UC-P** (N = 866) SSS (N = 624) CSMBS (N = 1,668) ROP (N = 465) Year 2001 25.3%47.7%39.4%40.5%34.4% Year 200225.0%50.0%39.3%41.2%27.1% * UC-E: UC members exempted from copay per visit ** UC-P: UC members required copay per visit

22 Asthma UCCSMBSSS % Receiving ICS50.964.457.1 Outcome % Well controlled7.66.74.8 % Partly controlled19.931.126.2 % Uncontrolled72.562.269.1 N=228, 2 provincial hospitals, year 2006

23 Asthma UCCSMBSSS % correctly use of inhaler537265 % know how to manage asthma attack283320 % know how to adjust med before triggers374426 % ICS use regularly676071 N=228, 2 provincial hospitals, year 2006

24 % Death in AMI patients Year 2000 (3 regional hospitals)UCCSMB % Streptokinase18.714.7 % Death in hospital age ≤60 yrs19.210 % Death in hospital age>60 yrs31.629.2 % 30 day mortality40.530.8 % One year mortality49.839.6 Year 2006 (all regional hospitals)UCCSMB % Death in hospital age ≤60 yrs14.99.8 % Death in hospital age>60 yrs24.323.7

25 Propensity of Receiving Single Source Antiplatelets clopidogrel, cilostazol: 6 regional hospitals

26 ANLL induction treatment from Adult Hematological Malignancy Registry, Thailand Number of patients N 581 Palliative care/ no chemo RX Chemotherapy ADR+Ara a IDR+Ara b OtherM3 Rx c UC33636.9%22.0%20.2%8.3%12.5% SSS667.6%21.2%47.0%4.6%19.7% CSMBS11929.4%17.7%30.3%16.8%5.9% ROP6031.7%13.3%30.0%11.7%13.3% a ADR+Ara: Adriamycin 3 days + Cytarabine 7 days b IDR+Ara: Idarubicin 3 days + Cytarabine 7 days c M3 (acute promyelocytic leukemia) Rx: All-trans retinoic acid or AsO 3 (+ADR or IDR)

27 Direct medical costs of ANLL induction treatment* and palliative care Costs of induction treatmentCosts of palliative care Median (USD) Quartile 1 (USD) Quartile 3 (USD) Median (USD) Quartile 1 (USD) Quartile 3 (USD) UC3,1949777,7201,0263073,053 SSS8,4384,83316,8181,9883873,815 CSMBS4,9371,58011,7972,0076293,690 Rest of pop. 3,5936139,4091,1626562,994 * Excluded cost of bone marrow transplant USD 1 = 35.50 Thai Baht

28 Survivals of ANLL Patients Number of patients N 509 Median survival* (months) Survival rate* 6-month12-month24-month UC2983.4540.3%23.6%4.5% SSS599.2162.3%38.6%20.5% CSMBS1088.3358.7%35.7%13.9% Rest of pop.4410.3460.7%45.5%42.1% * Adjusted for age 50 yr

29 Direct medical costs of ALL treatment Costs of total treatment Median (Baht) Quartile 1 (Baht) Quartile 3 (Baht) UC 91,77439,188259,471 SSS 244,143154,449380,935 CSMBS 126,88542,804291,378 Rest of pop. 295,199125,906459,600 * Excluded cost of bone marrow transplant

30 Survivals of ALL Patients Number of patients N 509 Median survival* (months) Survival rate* 6-month12-month24-month UC285.4749.0%29.4%7.9% SSS267.6966.3%43.2%33.1% CSMBS1042.1832.0%21.7%6.5% Rest of pop.148.3453.1%35.1%26.2% * Adjusted for age 50 yr

31 Length of Stay: Appendicitis UC CSMB

32 Length of Stay: Peptic Ulcer UC CSMB

33 High cost drugs: CVS drugs มูลค่าจ่าย (ล้านบาท) Atorvastatin 12.8 Clopidogrel 12.6 Rosuvastatin 9.3 Felodipine 6.4 Candesartan 2.9 Varsartan 2.4 คิดเป็น 13% (46 ล้านบาท) ของมูลค่าจ่ายรวมทั้งสิ้น 8 เดือน (363 ล้านบาท) ในโรงพยาบาลศูนย์แห่งหนึ่ง

34 Propensity of Receiving Single Source Statins atorvastatin, pravastatin, rosuvastatin, ezticimibe, acipimox: 6 regional hospitals

35 Propensity of Receiving Single Source Anti-platelets clopidogrel, cilostazol: 6 regional hospitals

36 Diabetes mellitus ผลลัพธ์การดูแลผู้ป่วย DM ในสิทธิต่างๆ ไม่แตกต่างกัน CKD progression พบในสัดส่วนที่สูง --- ผู้ป่วยที่ ต้องการบริการทดแทนไต (RRT) ในอนาคตเพิ่มสูงขึ้น การตรวจวัดระดับ Scr, LDL, TG: มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น แต่สัดส่วนยังคงค่อนข้างต่ำ Risk factors ยังควบคุมได้ไม่ดี การได้รับยากลุ่มที่มีราคาแพง, ICER สูง พบว่า CSMB มี โอกาสได้รับมากกว่า: Statins and Clopidogrel Discussion (1)

37 Cesarean section CSMB มีอัตราการผ่าตัดคลอดสูงกว่าผู้ป่วย UC และ SSS ระบบประกันสุขภาพ, อายุ, ประเภทของโรงพยาบาลที่คลอด เป็นปัจจัยที่มีผล ต่อการผ่าตัดคลอด Asthma เป็นโรคที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและการทำงาน CSMB ได้รับยาขยายหลอดลมชนิดพ่น (ICS) และพบปัญหาคุณภาพการ รักษา ในสัดส่วนที่ต่ำกว่า UC % การได้รับยา ICS เพิ่มขึ้นในปัจจุบัน ผู้ป่วยกลุ่ม uncontrolled ยังสูงมาก สาเหตุ: การใช้ยาพ่นไม่ถูกต้อง ความรู้ใน การปฏิบัติตัวกรณี asthma attack ไม่ถูกต้อง Discussion (2)

38 AMI เป็นโรคที่มี case fatality สูง ความแตกต่างในอัตราการเสียชีวิตในรพ. ระหว่าง CSMB กับ UC ในผู้ป่วยกลุ่ม อายุ <= 60 ปี ลดลงจาก 10% --  5% ปัจจุบัน อัตราการเสียชีวิตใน รพ. ลดลงจาก 30% (ปี 2000) --- 24% (ปี 2006) ANLL และ ALL เป็น high cost care UC อัตราตาย > CSMB แต่ median survival ต่างกันประมาณ 3-5 เดือน ค่ารักษาพยาบาล CSMB > UC การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด Appendicitis, Peptic ulcer: CSMB มี LOS นานกว่า UC Discussion (3)

39 มี practice variations ระหว่างระบบประกันสุขภาพทั้ง 3 ระบบ โดย ผลลัพธ์ทางด้านสุขภาพพบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ แต่พบว่า สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการจ่ายแพงกว่าอีก 2 ระบบ สถานการณ์การเพิ่มขึ้นของภาระโรคที่เกิดจาก โรคไม่ติดต่อและโรคที่ เกิดจากพฤติกรรมของประชาชน แต่ระบบบริการสุขภาพในปัจจุบันยังขาดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังและการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง – ยังเน้นการจ่ายยา – ประชาชนยังขาดความรู้และไม่สามารถพึ่งตนเอง – มาตรฐานการรักษาเน้นเรื่อง medical careและพึ่งพาองค์ความรู้จาก ต่างประเทศ Policy discussion (1)

40 ปัจจัยเสี่ยงและจำนวนปีที่สูญเสียไปจากภาระโรคในประชากรไทย พ.ศ. 2542 และ 2547 ที่มา โครงการศึกษาภาระโรคและปัจจัยเสี่ยงของประเทศไทย พ.ศ. 2547

41 International Health Policy Program -Thailand 41 ประสิทธิผลการควบคุมป้องกันโรคความดันโลหิตสูง ระดับไขมันและ น้ำตาลในเลือดสูงในประเทศไทย ที่มา การสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 3 เฉพาะผู้ที่อายุ มากกว่า 15 ปี

42 ควรทบทวนวิธีการจ่ายเงินให้กับสถานพยาบาลที่มีแนวโน้มก่อให้เกิดการ ขาดประสิทธิภาพและใช้ยาหรือบริการทางการแพทย์เกินความจำเป็น – การจ่ายเงินให้กับสถานพยาบาลแบบปลายเปิด – การเบิกตรงของสวัสดิการรักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก ควรมีการทบทวน อย่างเร่งด่วน Harmonization ของการใช้ยา ชุดสิทธิประโยชน์ และวิธีการจ่ายเงิน ให้กับสถานพยาบาล – โดยเฉพาะยาที่ทางกระทรวงสาธารณสุขทำ Compulsory licensing (CL) มีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนในการลงทุนด้านระบบข้อมูลเพื่อติดตามและ เฝ้าระวัง medical practices และ ผลลัพธ์ทางสุขภาพในระยะยาว ระหว่างกองทุนประกันสุขภาพทั้ง 3 ระบบ Policy discussion (2)

43 International Health Policy Program -Thailand 43 กิตติกรรมประกาศ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี


ดาวน์โหลด ppt Impact of provider payment systems on medical practice variations and health outcomes among three public health insurance schemes in Thailand Phusit Prakongsai,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google