งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO www.themegallery.com Interhospital conference 8 กุมภาพันธ์ 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO www.themegallery.com Interhospital conference 8 กุมภาพันธ์ 2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO Interhospital conference 8 กุมภาพันธ์ 2554

2 History  เด็กหญิง อายุ 7 ปี ภูมิลำเนา จ.หนองคาย  CC: เลือดออกตามไรฟันและกำเดาไหล 2 เดือน  PI: 2 เดือน เลือดกำเดาไหล เลือดออกตามไรฟัน ริม ฝีปาก ออกนาน ออกทุกวัน มีไข้เป็นๆหายๆมีจุดจ้ำ เลือดตามตัว เหนื่อยเพลียง่าย ซีดลง  ประวัติครอบครัว: ปกติ

3 Physical examination  Active, BW 30 kg, Ht 135 cm.  BT 36.7 o C, PR 120/min, RR 20/min, BP 120/73 mmHg  mildly pale, not icteric, CLN - impalpable  Abdomen : soft, no hepatosplenomegaly  Ext : old ecchymoses, no petechiae

4

5 LABORATORY FINDINGS

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 Urine examination  pH 5.5, sp. gr , blood 3+, RBC >100/HPF, WBC 5-10/HPF, albumin 2+

16  C 4 < 1.44 mg/dL  C 3 21 mg/dL  Anti-DS DNA - positive  Anti-SM - negative  ANA - positive/fine speckle  Lupus anticoagulant - positive

17  Patient  Factor II 0.81%  Factor V 67.27%  Factor VII 140%  Factor X 85.65%

18 Patient  Factor II 0.81%  Factor V 67.27%  Factor VII 140%  Factor X 85.65% Factor II  Father 98%  Mother 102.6%

19

20

21

22 Reports  Erkan D. Lupus anticoagulant-hypoprothrombinemia syndrome associated with systemic lupus erythematosus: report of 2 cases and review of literature. Lupus 1999  Taddio A. Steady improvement of prothrombin levels after cyclophosphamide therapy in pediatric lupus anticoagulant hypoprothrombinemia syndrome (LAHPS). Clin Rheumatol  Galli M. Antiprothrombin antibodies: detection and clinical significance in the antiphospholipid syndrome. Blood

23 Lupus anticoagulant-hypoprothrombinemia syndrome  Bleeding - rare manifestation of antiphospholipid syndrome  nearly always due to factor II deficiency  Mechanism: non-neutralizing antibodies bind prothrombin, resulting in the rapid clearance of prothrombin-anti-prothrombin antibody complexes from circulation

24 Lupus anticoagulant-hypoprothrombinemia syndrome  SLE/healthy children after viral infection  Most of patients either had LA-HPS at initial diagnosis of SLE or within a year of onset of symptoms  Corticosteroid are to decrease the clearance of the prothrombin-antiprothrombin antibody complexes  Most of the cases responded successfully to steroids.


ดาวน์โหลด ppt LOGO www.themegallery.com Interhospital conference 8 กุมภาพันธ์ 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google