งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแบ่งส่วนตลาด การกำหนดตลาดเป้าหมาย และการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแบ่งส่วนตลาด การกำหนดตลาดเป้าหมาย และการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแบ่งส่วนตลาด การกำหนดตลาดเป้าหมาย และการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์
บทที่ 5 การแบ่งส่วนตลาด การกำหนดตลาดเป้าหมาย และการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์

2 การแบ่งส่วนตลาด เกณฑ์การแบ่งส่วนตลาด ประชากรศาสตร์ จิตวิทยา ภูมิศาสตร์
การแบ่งส่วนตลาด กำหนดเป้าหมาย วางตำแหน่ง/การแบ่งส่วนตลาด หนังสือหน้า 70 เลขหน้า 5/2 การแบ่งส่วนตลาด ประชากรศาสตร์ เกณฑ์การแบ่งส่วนตลาด ภูมิศาสตร์ จิตวิทยา พฤติกรรม

3 การแบ่งส่วนตลาด กำหนดเป้าหมาย วางตำแหน่ง/การประเมินค่า
หนังสือหน้า 78 เลขหน้า 5/3 การประเมินค่าส่วนตลาด คู่แข่งเดิม ขนาดของส่วนตลาด คู่แข่งใหม่ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ ทดแทนได้ ความสามารถในการทำกำไร อำนาจต่อรองของผู้ซื้อ วัตถุประสงค์ของบริษัทและทรัพยากร อำนาจต่อรอง ผู้ขายทรัพยากร

4 การแบ่งส่วนตลาด กำหนดเป้าหมาย วางตำแหน่ง/ตลาดเป้าหมาย
หนังสือหน้า 80 เลขหน้า 5/4 การเลือกตลาดเป้าหมาย เลือกตลาด 1 ตลาด จากตลาด 3 ส่วนตลาด ส่วนผสมทางการตลาด 1 ชุด 4 Ps 1 ชุด ส่วนตลาด 1 ส่วนตลาด 2 ส่วนตลาด 3 การเลือกตลาดแบบมุ่งส่วนตลาดเดียว

5 การแบ่งส่วนตลาด กำหนดเป้าหมาย วางตำแหน่ง/ตลาดเป้าหมาย
หนังสือหน้า 80 เลขหน้า 5/5 การเลือกตลาดเป้าหมาย ส่วนผสมทางการตลาดชุดที่ 1 4 Ps ชุดที่ 1 ส่วนตลาด 1 ส่วนผสมทางการตลาดชุดที่ 2 4 Ps ชุดที่ 2 ส่วนตลาด 2 ส่วนผสมทางการตลาดชุดที่ 3 4 Ps ชุดที่ 3 ส่วนตลาด 3 การเลือกตลาดแบบมุ่งส่วนตลาดหลายส่วน

6 การเลือกตลาดแบบมุ่งส่วนตลาดมวลรวม
การแบ่งส่วนตลาด กำหนดเป้าหมาย และตำแหน่ง/กำหนดเป้าหมาย หนังสือหน้า 81 เลขหน้า 5/6 ส่วนผสมทางการตลาด 1 ชุด 4 Ps 1 ชุด ตลาด การเลือกตลาดแบบมุ่งส่วนตลาดมวลรวม

7 การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์
การแบ่งส่วนตลาด กำหนดเป้าหมาย และตำแหน่ง/วางตำแหน่ง หนังสือหน้า 82 เลขหน้า 5/7 การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ คุณภาพหรือราคา คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ คุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ H C A B D E F ตามคู่แข่งขัน ตามการใช้สอย ตามผู้ใช้


ดาวน์โหลด ppt การแบ่งส่วนตลาด การกำหนดตลาดเป้าหมาย และการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google