งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บท ที่ 5 การแบ่งส่วนตลาด การกำหนดตลาด เป้าหมาย และการวางตำแหน่ง ผลิตภัณฑ์ การแบ่งส่วนตลาด การกำหนดตลาด เป้าหมาย และการวางตำแหน่ง ผลิตภัณฑ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บท ที่ 5 การแบ่งส่วนตลาด การกำหนดตลาด เป้าหมาย และการวางตำแหน่ง ผลิตภัณฑ์ การแบ่งส่วนตลาด การกำหนดตลาด เป้าหมาย และการวางตำแหน่ง ผลิตภัณฑ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 บท ที่ 5 การแบ่งส่วนตลาด การกำหนดตลาด เป้าหมาย และการวางตำแหน่ง ผลิตภัณฑ์ การแบ่งส่วนตลาด การกำหนดตลาด เป้าหมาย และการวางตำแหน่ง ผลิตภัณฑ์

3 การแบ่งส่วน ตลาด การแบ่งส่วน ตลาด การแบ่งส่วนตลาด กำหนดเป้าหมาย วางตำแหน่ง / การแบ่งส่วนตลาดหนังสือหน้า70เลขหน้า5/2เกณฑ์การแบ่งส่วนตลาด ประชากรศาสตร์ จิตวิทยา พฤติกรรม ภูมิศาสตร์

4 การประเมินค่าส่วนตลาดการประเมินค่าส่วนตลาดเลขหน้า5/3หนังสือหน้า78 การแบ่งส่วนตลาด กำหนดเป้าหมาย วางตำแหน่ง / การประเมินค่าขนาดของส่วนตลาดขนาดของส่วนตลาด ความสามารถในการทำกำไรความสามารถในการทำกำไร วัตถุประสงค์ของบริษัทและทรัพยากรวัตถุประสงค์ของบริษัทและทรัพยากร คู่แข่ง เดิม คู่แข่ง ใหม่ ผลิตภัณ ฑ์ที่ใช้ ทดแทน ได้ ผลิตภัณ ฑ์ที่ใช้ ทดแทน ได้ อำนาจ ต่อรอง ของผู้ซื้อ อำนาจ ต่อรอง ผู้ขาย ทรัพยากร

5 การเลือกตลาด เป้าหมาย เลขหน้า5/4หนังสือหน้า80 การแบ่งส่วนตลาด กำหนดเป้าหมาย วางตำแหน่ง / ตลาดเป้าหมายการเลือกตลาดแบบมุ่งส่วนตลาดเดียว ส่วนผสมทาง การตลาด 1 ชุด 4 Ps 1 ชุด เลือกตลาด 1 ตลาด จากตลาด 3 ส่วนตลาด ส่วนตลาด 1 ส่วนตลาด 2 ส่วนตลาด 3

6 การเลือกตลาด เป้าหมาย เลขหน้า5/5หนังสือหน้า80 ส่วนผสมทางการตลาดชุดที่ 1 4 Ps ชุดที่ 1 ส่วนผสมทางการตลาดชุดที่ 1 4 Ps ชุดที่ 1 ส่วนผสมทางการตลาดชุดที่ 2 4 Ps ชุดที่ 2 ส่วนผสมทางการตลาดชุดที่ 2 4 Ps ชุดที่ 2 ส่วนผสมทางการตลาดชุดที่ 3 4 Ps ชุดที่ 3 ส่วนผสมทางการตลาดชุดที่ 3 4 Ps ชุดที่ 3 ส่วนตลาด 1 ส่วนตลาด 2 ส่วนตลาด 3 การเลือกตลาดแบบมุ่งส่วนตลาดหลายส่วน การแบ่งส่วนตลาด กำหนดเป้าหมาย วางตำแหน่ง / ตลาดเป้าหมาย

7 เลขหน้า5/6หนังสือหน้า81การเลือกตลาดแบบมุ่งส่วน ตลาดมวลรวม การแบ่งส่วนตลาด กำหนดเป้าหมาย และตำแหน่ง / กำหนดเป้าหมาย ส่วนผสมทาง การตลาด 1 ชุด 4 Ps 1 ชุด ส่วนผสมทาง การตลาด 1 ชุด 4 Ps 1 ชุด ตลาดตลาด

8 การวางตำแหน่ง ผลิตภัณฑ์ การวางตำแหน่ง ผลิตภัณฑ์เลขหน้า5/7หนังสือหน้า82 การแบ่งส่วนตลาด กำหนดเป้าหมาย และตำแหน่ง / วางตำแหน่งA B D F E HC คุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ตามการใช้สอย ตามผู้ใช้ ตามคู่แข่งขัน ตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ คุณภาพหรือราคา


ดาวน์โหลด ppt บท ที่ 5 การแบ่งส่วนตลาด การกำหนดตลาด เป้าหมาย และการวางตำแหน่ง ผลิตภัณฑ์ การแบ่งส่วนตลาด การกำหนดตลาด เป้าหมาย และการวางตำแหน่ง ผลิตภัณฑ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google