งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

‘คน’ และ ‘คน’ มีดีไซน์ ‘สังเกต’ แทรกดีไซน์ R&D มี ‘ ดีไซน์’

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "‘คน’ และ ‘คน’ มีดีไซน์ ‘สังเกต’ แทรกดีไซน์ R&D มี ‘ ดีไซน์’"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ‘คน’ และ ‘คน’ มีดีไซน์ ‘สังเกต’ แทรกดีไซน์ R&D มี ‘ ดีไซน์’

3 กระบวนการออกแบบและวิจัยพัฒนา คือ
กระบวนการขั้นที่ 3 ของการเป็น “องค์กรมีดีไซน์”

4 พัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการอย่างไร
ให้ได้ตามที่ลูกค้าต้องการ ในราคาที่ลูกค้ารับได้ มีกำไรที่ต้องการ

5 ขายนวัตกรรมอย่างเดียว
อยู่ได้ไม่นาน

6 แนวคิดใหม่ในการออกแบบและวิจัยพัฒนา
ลูกค้าเป็นคนกำหนดราคา บริษัทหรือผู้ถือหุ้นกำหนดกำไร

7 ราคาขาย - กำไรที่ต้องการ
ทางรอด จำเป็นต้อง  ลดต้นทุนการผลิต  ลดต้นทุนดำเนินงาน ต้นทุนเป้าหมาย = ราคาขาย - กำไรที่ต้องการ

8 ถึงเวลาเปลี่ยนความคิด
จากเดิม ออกแบบ -> คำนวณต้นทุน --> ตั้งราคาขาย

9 ถึงเวลาเปลี่ยนความคิด
เป็น กำหนดราคาขายและกำไร ต้นทุนเป้าหมาย --> ออกแบบ -->

10 Value Engineering เพื่อลดต้นทุนมี 7 ขั้นตอน
ขั้นที่ 1 สำรวจประโยชน์ที่ลูกค้าคาดหวังจากผลิตภัณฑ์ และจัดอันดับ

11

12 Value Engineering เพื่อลดต้นทุนมี 7 ขั้นตอน
ขั้นที่ 2 วิเคราะห์ช่องห่างของต้นทุนปัจจุบัน และเป้าหมาย

13

14 Value Engineering เพื่อลดต้นทุนมี 7 ขั้นตอน
ขั้นที่ 3 วิเคราะห์ต้นทุนผลิตภัณฑ์

15

16 Value Engineering เพื่อลดต้นทุนมี 7 ขั้นตอน
ขั้นที่ 4 สร้างแมตริกซ์ QFD (Quality Function Deployment)

17

18 Value Engineering เพื่อลดต้นทุนมี 7 ขั้นตอน
ขั้นที่ 5 วิเคราะห์คุณค่าของชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ต่อความต้องการของลูกค้า

19

20 Value Engineering เพื่อลดต้นทุนมี 7 ขั้นตอน
ขั้นที่ 6 ค้นหาเป้าหมายในการลดต้นทุน

21

22 Value Engineering เพื่อลดต้นทุนมี 7 ขั้นตอน
ขั้นที่ 7 คำนึงถึงผลกระทบต่อองค์ประกอบอื่น

23

24


ดาวน์โหลด ppt ‘คน’ และ ‘คน’ มีดีไซน์ ‘สังเกต’ แทรกดีไซน์ R&D มี ‘ ดีไซน์’

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google