งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

‘ คน ’ และ ‘ คน ’ มี ดีไซน์ ‘ สังเกต ’ แทรกดีไซน์ R&D มี ‘ ดีไซน์ ’

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "‘ คน ’ และ ‘ คน ’ มี ดีไซน์ ‘ สังเกต ’ แทรกดีไซน์ R&D มี ‘ ดีไซน์ ’"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ‘ คน ’ และ ‘ คน ’ มี ดีไซน์ ‘ สังเกต ’ แทรกดีไซน์ R&D มี ‘ ดีไซน์ ’

3 กระบวนการออกแบบและ วิจัยพัฒนา คือ กระบวนการขั้นที่ 3 ของการเป็น “ องค์กรมี ดีไซน์ ”

4 พัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการ อย่างไร • ให้ได้ตามที่ลูกค้าต้องการ • ในราคาที่ลูกค้ารับได้ • มีกำไรที่ต้องการ

5 ขาย นวัตกรรม อย่าง เดียว อยู่ได้ไม่นาน

6 แนวคิดใหม่ในการออกแบบและ วิจัยพัฒนา • ลูกค้าเป็นคนกำหนดราคา • บริษัทหรือผู้ถือหุ้นกำหนดกำไร

7 ทางรอด จำเป็นต้อง  ลดต้นทุนการ ผลิต  ลดต้นทุนดำเนินงาน ต้นทุนเป้าหมาย = ราคาขาย - กำไรที่ต้องการ

8 ถึงเวลาเปลี่ยนความคิด จากเดิม ตั้งราคา ขาย ออกแ บบ --> คำนวณ ต้นทุน ->

9 ต้นทุน เป้าหมา ย ถึงเวลาเปลี่ยนความคิด เป็น ออกแ บบ --> กำหนดราคา ขายและกำไร

10 ขั้นที่ 1 สำรวจประโยชน์ที่ลูกค้าคาดหวังจาก ผลิตภัณฑ์ และจัดอันดับ Value Engineering เพื่อลดต้นทุนมี 7 ขั้นตอน

11

12 ขั้นที่ 2 วิเคราะห์ช่องห่างของต้นทุนปัจจุบัน และ เป้าหมาย Value Engineering เพื่อลดต้นทุนมี 7 ขั้นตอน

13

14 ขั้นที่ 3 วิเคราะห์ต้นทุนผลิตภัณฑ์ Value Engineering เพื่อลดต้นทุนมี 7 ขั้นตอน

15

16 ขั้นที่ 4 สร้างแมตริกซ์ QFD (Quality Function Deployment) Value Engineering เพื่อลดต้นทุนมี 7 ขั้นตอน

17

18 ขั้นที่ 5 วิเคราะห์คุณค่าของชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ต่อความ ต้องการของลูกค้า Value Engineering เพื่อลดต้นทุนมี 7 ขั้นตอน

19

20 ขั้นที่ 6 ค้นหาเป้าหมายในการลดต้นทุน Value Engineering เพื่อลดต้นทุนมี 7 ขั้นตอน

21

22 ขั้นที่ 7 คำนึงถึงผลกระทบต่อองค์ประกอบอื่น Value Engineering เพื่อลดต้นทุนมี 7 ขั้นตอน

23

24


ดาวน์โหลด ppt ‘ คน ’ และ ‘ คน ’ มี ดีไซน์ ‘ สังเกต ’ แทรกดีไซน์ R&D มี ‘ ดีไซน์ ’

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google