งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 รู้จัก LMS  รู้จักและใช้ MOODLE เป็น.  คือระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนออนไลน์  สร้างสภาพแวดล้อมเปรียบเสมือนกับการเรียนในห้องเรียนปกติ  ประโยชน์คือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " รู้จัก LMS  รู้จักและใช้ MOODLE เป็น.  คือระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนออนไลน์  สร้างสภาพแวดล้อมเปรียบเสมือนกับการเรียนในห้องเรียนปกติ  ประโยชน์คือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1  รู้จัก LMS  รู้จักและใช้ MOODLE เป็น

2  คือระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนออนไลน์  สร้างสภาพแวดล้อมเปรียบเสมือนกับการเรียนในห้องเรียนปกติ  ประโยชน์คือ สามารถใช้ในการเรียนการสอนแบบทางไกล, เป็น คลังความรู้หรือห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับค้นคว้า, เป็นแหล่ง เอกสารอ้างอิง, เป็นระบบสอนเสริม หรือติว หรือระบบพี่เลี้ยงให้ ผู้เรียน

3  ย่อมาจาก Modular Objected Dynamic Learning Environment  เป็นระบบจัดการเรียนการสอน (LMS) ที่ช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนการ สอนในระบบการเรียนแบบออนไลน์ให้มีบรรยากาศเหมือนเรียนในห้องเรียน ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  เป็นซอฟต์แวร์ Open Source  พัฒนาโดย Dr.Martin Dougiamas

4  สร้างห้องเรียนเสมือนจริงได้ โดยสามารถบริหารจัดการรายวิชา และบริหารจัดการผู้เรียน เช่น นำเข้า / เพิ่มรายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเรียน  สร้างเนื้อหาที่ใช้ในการเรียนการสอนได้ เนื่องจากสามารถนำเอกสารหรือไฟล์รูปแบบต่างๆ เข้าไปได้ เช่น Word, PowerPoint, PDF, Webpage (html) Video และ Image  มีระบบติดต่อสื่อสาร และกิจกรรมการเรียนการสอนให้เลือกใช้หลากหลาย เช่น การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และถามตอบผ่าน Webboard, Chat Room และกิจกรรมในการประเมินผล เช่น การให้การบ้าน, แบบฝึกหัด และการสอบ  มีระบบติดตามเพื่อประเมินผลผู้เรียนได้ ( Tracking ) โดยสามารถตรวจสอบการเข้าเรียน, ความก้าวหน้าในการเรียน, บทที่ เรียน, เวลาที่เรียน, คะแนนจากแบบฝึกหัด และคะแนนจากการทำข้อสอบ

5  http://moodle.org/ http://moodle.org/  http://www.thaiall.com/e-learning/moodle.htm http://www.thaiall.com/e-learning/moodle.htm


ดาวน์โหลด ppt  รู้จัก LMS  รู้จักและใช้ MOODLE เป็น.  คือระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนออนไลน์  สร้างสภาพแวดล้อมเปรียบเสมือนกับการเรียนในห้องเรียนปกติ  ประโยชน์คือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google