งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รู้จัก LMS รู้จักและใช้ MOODLE เป็น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รู้จัก LMS รู้จักและใช้ MOODLE เป็น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รู้จัก LMS รู้จักและใช้ MOODLE เป็น
วัตถุประสงค์การอบรม รู้จัก LMS รู้จักและใช้ MOODLE เป็น

2 LMS - Learning Management System
คือระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนออนไลน์ สร้างสภาพแวดล้อมเปรียบเสมือนกับการเรียนในห้องเรียนปกติ ประโยชน์คือ สามารถใช้ในการเรียนการสอนแบบทางไกล, เป็นคลังความรู้หรือห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับค้นคว้า , เป็นแหล่งเอกสารอ้างอิง, เป็นระบบสอนเสริม หรือติว หรือระบบพี่เลี้ยงให้ผู้เรียน

3 MOODLE ย่อมาจาก Modular Objected Dynamic Learning Environment
เป็นระบบจัดการเรียนการสอน (LMS) ที่ช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระบบการเรียนแบบออนไลน์ให้มีบรรยากาศเหมือนเรียนในห้องเรียนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นซอฟต์แวร์ Open Source พัฒนาโดย Dr.Martin Dougiamas

4 MOODLE ทำอะไรได้บ้าง สร้างห้องเรียนเสมือนจริงได้
โดยสามารถบริหารจัดการรายวิชา และบริหารจัดการผู้เรียน เช่น นำเข้า/เพิ่มรายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเรียน สร้างเนื้อหาที่ใช้ในการเรียนการสอนได้ เนื่องจากสามารถนำเอกสารหรือไฟล์รูปแบบต่างๆ เข้าไปได้ เช่น Word, PowerPoint, PDF, Webpage (html) Video และ Image มีระบบติดต่อสื่อสาร และกิจกรรมการเรียนการสอนให้เลือกใช้หลากหลาย เช่น การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และถามตอบผ่าน Webboard, Chat Room และกิจกรรมในการ ประเมินผล เช่น การให้การบ้าน , แบบฝึกหัด และการสอบ มีระบบติดตามเพื่อประเมินผลผู้เรียนได้ (Tracking) โดยสามารถตรวจสอบการเข้าเรียน , ความก้าวหน้าในการเรียน , บทที่เรียน , เวลาที่เรียน, คะแนนจาก แบบฝึกหัด และคะแนนจากการทำข้อสอบ

5 ตย.แหล่งความรู้เกี่ยวกับ MOODLE


ดาวน์โหลด ppt รู้จัก LMS รู้จักและใช้ MOODLE เป็น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google