งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบฝึกหัด ระหว่างบท เรื่อง เครือข่ายอินเทอร์เน็ตและ การสืบค้นข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบฝึกหัด ระหว่างบท เรื่อง เครือข่ายอินเทอร์เน็ตและ การสืบค้นข้อมูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบฝึกหัด ระหว่างบท เรื่อง เครือข่ายอินเทอร์เน็ตและ การสืบค้นข้อมูล

2 คำชี้แจง • แบบฝึกหัดเป็นแบบ ตัวเลือก • มีทั้งหมด 5 ข้อ • ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ ถูกต้องที่สุด เริ่มทำ แบบฝึกหัด

3 1. Internet หมายถึง อะไร ก. เครือข่าย คอมพิวเตอร์ ขนาดใหญ่ที่ เชื่อมโยงไปทั่ว โลก ค. อุปกรณ์ที่ใช้ ในการค้นหา ข้อมูล ข. เว็บไซต์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการ สืบค้นข้อมูล ง. คลื่น แม่เหล็กไฟฟ้า ชนิดหนึ่งที่ใช้ใน การส่งข้อมูล

4 2. WWW หมายถึง อะไร ก. การนำ คอมพิวเตอร์มา ต่อพ่วงกัน ค. การ ติดต่อสื่อสาร กันโดยใช้ เครือข่าย ข. Network ที่มี การเชื่อมต่อกัน ไปทั่วโลก ง. เทคโนโลยี สารสนเทศที่ อาศัยเครือข่าย

5 3. ถ้าต้องการสืบค้นข้อมูล เกี่ยวกับการเลี้ยงวัวควรใช้ คำค้นหาใด ก. ปศุสัตว์ ค. วัว ข. สัตว์เลี้ยง ง. เกษตรกร

6 4. แหล่งที่อยู่ของเว็บไซต์ใน อินเทอร์เน็ต เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร ก. Universal Resource Locator ค. Search Engine ข. Web Page ง. HTML

7 5. จุดเชื่อมต่อที่สามารถทำการ เชื่อมโยงเอกสารต่าง ๆ เข้า ด้วยกันเรียกว่าอะไร ก. Web Server Software ค. HTML ข. Hypertext Markup Language ง. Hyperlink

8 ข้อที่ 2

9 คำว่า Internet เป็นคำ ที่สร้างขึ้นมาจากคำ 2 คำ คือ Inter ซึ่งแปลว่า ระหว่าง กับ คำว่า Network ซึ่งแปลว่า เครือข่าย Internet หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาด ใหญ่ที่เชื่อมโยงไปทั่วโลก โดยเป็นเครือข่ายของ เครือข่าย ดังนั้น การ เชื่อมโยงจึงเป็นการ เชื่อมโยงระหว่างเครือข่าย อันเป็นที่มาของคำว่า Internet ซึ่งแปลว่าระหว่าง เครือข่ายนั่นเอง ข้อที่ 2

10 ข้อที่ 3

11 อินเทอร์เน็ตทำให้เปิดโลกทัศน์ ของผู้ใช้ได้กว้างไกล ทำให้เกิดภาวะที่ เรียกว่า โลกไร้พรมแดน เราสามารถ ติดต่อกับแหล่งข้อมูลค้นคว้าหาความรู้ ด้วยระบบ World Wide Web (WWW) ในตอนต้นทศวรรษ 1990 ได้มี นวัตกรรมเกิดขึ้นในโลกของ อินเทอร์เน็ต นั่นคือระบบเวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web: WWW) ซึ่งได้นำ เทคโนโลยีใหม่หลายอย่างเข้ามาใช้ ทำให้การเผยแพร่ข้อมูลและการสืบค้น ข้อมูลก้าวหน้าไปมากและได้รับความ นิยมเพิ่มขึ้นอย่างกว้างขวางและ รวดเร็ว ข้อที่ 3

12 ข้อที่ 4

13 โปรแกรมเรียกค้นข้อมูล (search engine) การค้นหาทำได้โดย การพิมพ์คำสำคัญ (keyword) เข้าไป ในช่องที่กำหนด แล้วคลิกที่ปุ่ม SEARCH หรือ GO หรือกดแป้น Enter โปรแกรมค้นหาก็จะเริ่มทำงาน การ แสดงผลการค้นหามักจะแสดง URL ของเว็บเพจที่มีคำสำคัญนั้น ตามปกติ จะมีสาระสังเขปของเว็ปเพจให้ด้วย เพื่อช่วยให้ผู้ค้นหาสามารถตัดสินใจ ในเบื้องต้นว่า เว็บเพจนั้นมีข้อมูลที่ ต้องการหรือไม่ เว็บไซต์ที่ให้บริการโปรแกรม ค้นหายอดนิยมในปัจจุบันนี้ ได้แก่ และ สำหรับ URL อันหลังนี้เป็นเว็บไซต์ในประเทศ ไทยและให้บริการการค้นหาเป็น ภาษาไทยด้วย ข้อที่ 4

14 ข้อที่ 5

15 เว็บไซต์แต่ละแห่งมี ชื่อ - ที่อยู่ เรียกว่า URL (Universal Resource Locator) ซึ่งจะบ่งชี้ถึงแหล่งที่อยู่ ของเว็บไซต์นั้นใน อินเทอร์เน็ต เช่น google.co.th Microsoft.com ผู้ใช้จะ เข้าถึงเว็บไซต์ที่ต้องการ ได้โดยการพิมพ์ URL ลง ไปในช่อง address ของ โปรแกรมเว็บ เบราเซอร์ ข้อที่ 5

16

17 องค์ประกอบหนึ่งที่เป็น เทคโนโลยีใหม่ที่นำมาใช้ใน ระบบ WWW ได้แก่ • ระบบไฮเปอร์ลิงค์ (hyperlink) ที่สามารถทำ การเชื่อมโยงเอกสารต่างๆ ( ทั้งที่เป็นข้อความและภาพ ) ที่เก็บไว้ต่างที่กัน ภาพกราฟิก เป็นข้อมูลรูปแบบ ใหม่ที่สามารถรับส่งผ่าน เครือข่ายและโปรแกรมเว็บเบรา เซอร์ สามารถนำไปแสดงบน จอภาพได้


ดาวน์โหลด ppt แบบฝึกหัด ระหว่างบท เรื่อง เครือข่ายอินเทอร์เน็ตและ การสืบค้นข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google