งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

E-learning  การเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Learning) เป็นการศึกษา เรียนรู้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต (Internet) หรืออินทราเน็ต (Intranet)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "E-learning  การเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Learning) เป็นการศึกษา เรียนรู้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต (Internet) หรืออินทราเน็ต (Intranet)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 E-learning  การเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Learning) เป็นการศึกษา เรียนรู้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต (Internet) หรืออินทราเน็ต (Intranet) เป็นการเรียนรู้ด้วยตัวเอง  ผู้เรียนจะได้เรียนตามความสามารถและความสนใจ ของตน โดยเนื้อหาของบทเรียนซึ่งประกอบด้วย ข้อความ รูปภาพ เสียง วีดีโอและมัลติมีเดียอื่นๆ จะ ถูกส่งไปยังผู้เรียนผ่าน Web Browser โดยผู้เรียน ผู้สอน และเพื่อนร่วมชั้นเรียนทุกคน สามารถติดต่อ ปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันได้ เช่นเดียวกับการเรียนในชั้นเรียนปกติ โดยอาศัย เครื่องมือการติดต่อ สื่อสารที่ทันสมัย อาทิเช่น E- mail, Web-board, Chat

3 E-learning  E-learning เป็นการเรียนสำหรับทุกคน, เรียน ได้ทุกเวลา และทุกสถานที่ (Learn for all : anyone, anywhere and anytime)

4 องค์ประกอบของ E-learning  เนื้อหาของบทเรียน (Content)  ระบบบริหารการเรียน (Learning Management System)  ระบบการติดต่อสื่อสาร (Communications)  การสอบและการวัดผลการเรียน (Examination & Evaluation)

5

6 ประโยชน์จาก E-learning

7 การนำ E-learning ไปใช้งาน  อบรมและพัฒนาบุคลากร  เสริมการเรียนการสอนให้เข้าสู่ ระบบให้มากขึ้น  เรียนรู้ด้วยตัวเอง

8 ตัวอย่างเว็บไซต์  www.webct.com www.webct.com  www.learningthai.com www.learningthai.com  www.ram.edu www.ram.edu  www.learn.in.th www.learn.in.th  www.thai2learn.com


ดาวน์โหลด ppt E-learning  การเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Learning) เป็นการศึกษา เรียนรู้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต (Internet) หรืออินทราเน็ต (Intranet)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google