งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Zotero โปรแกรมจัดการ บรรณานุกรม Open source สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิง หลง อรรถกระวีสุนทร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Zotero โปรแกรมจัดการ บรรณานุกรม Open source สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิง หลง อรรถกระวีสุนทร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Zotero โปรแกรมจัดการ บรรณานุกรม Open source สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิง หลง อรรถกระวีสุนทร

2 Zotero คืออะไร โปรแกรมจัดการบรรณานุกรมที่ใช้ จัดการ รายการอ้างอิง หรือ บรรณานุกรมต่าง ๆ โดยสามารถ import จากฐานข้อมูลต่าง ๆ ได้ และใช้งานร่วมกับแฟ้มข้อมูล เอกสารเช่น Microsoft word, Open Office ได้ เป็นโปรแกรมประเภท Open source ใช้งานได้โดยไม่ต้องเสีย ค่าใช้จ่ายใด ๆ ต้องใช้กับโปรแกรม Firefox Mozilla เท่านั้น

3 การติดตั้งโปรแกรม ติดตั้งโปรแกรม Firefox Mozilla โดย download โปรแกรมได้จาก http://www.mozilla.com/th/firefox download

4 ติดตั้งโปรแกรม โดย download โปรแกรมจาก http://www.zotero.org http://www.zotero.org 1. โปรแกรม Zotero 2. โปรแกรม Zotero word processor plugins โปรแกรม Zotero โปรแกรม Word processor plugin

5 การเรียกใช้โปรแกรม ต้องเรียกใช้โปรแกรม firefox mozilla ก่อน คลิกที่ปุ่ม zotero ซึ่งอยู่ที่มุมขวาล่าง ของหน้าจอ

6 การเพิ่มบรรณานุกรม พิมพ์ป้อนข้อมูลทีละรายการ – คลิกที่ปุ่ม และเลือกประเภท เอกสารที่ต้องการเพิ่มบรรณานุกรม

7 Tip ถ้าผู้แต่งมากกว่า 1 คน คลิกที่ เครื่องหมาย + เพื่อเพิ่มช่องป้อน ข้อมูลผู้แต่งคนต่อไป ชื่อผู้แต่งคนไทย ใส่ทั้งชื่อ นามสกุล ในช่อง last name ป้อนข้อมูลด้วยตัวอักษรธรรมดา โปรแกรมจะทำตัวหนา ตัวเอียงให้ เอง

8 การ import จากฐานข้อมูล ต่าง ๆ ค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลอเล็กทรอ นิกส์ เช่น Scopus, ABI/Inform, Sciencedirect เลือกบรรณานุกรมเรื่องที่ต้องการ แล้วใช้คำสั่ง save/download/transfer/export

9 การ direct export จาก ฐานข้อมูล ค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ ต้องการ จะปรากฏสัญลักษณ์ คลิกเลือกที่สัญลักษณ์ จะปรากฏหน้าจอ ให้คลิกเลือกชื่อเรื่องที่ ต้องการแล้วคลิก OK

10 การเพิ่มบรรณานุกรม : Create Item from current page ใช้กับ webpage เปิดหน้าเว็บที่ต้องการ คลิกที่ไอคอน Create Item from current page

11 การ export การแทรกรายการอ้างอิงใน เนื้อหา การ export บรรณานุกรม

12 การแทรกรายการ อ้างอิงในเนื้อหา ติดตั้งโปรแกรม Word Processor Plugin ก่อนการใช้งาน

13 จากโปรแกรม Microsoft word เรียกใช้คำสั่ง Zotero Insert Citation จะปรากฏหน้าจอให้เลือกรูปแบบ บรรณานุกรมที่ต้องการ

14 แล้วให้เลือกเอกสารที่ต้องการแทรกรายการ อ้างอิงในเนื้อหา จะปรากฏหน้าจอ

15 การแทรกรายการอ้างอิงในเนื้อหากรณี ต้องการเน้นผู้แต่ง

16 การสร้าง บรรณานุกรม เลือกรายการเอกสารที่ต้องการ สร้างบรรณานุกรม คลิกขวา เลือก Create bibliography from selected items

17 เลือกรูปแบบบรรณานุกรมที่ ต้องการ

18 การ Synchronize กับ server คลิกที่คำสั่ง Sync with Zotero Server

19 ใส่ username, password หากยัง ไม่มีให้คลิกที่ Create Account

20 มีข้อสงสัยใด ๆ โปรดสอบถาม บรรณารักษ์บริการตอบคำถาม โทร 2352 หรือบริการตอบคำถาม ออนไลน์ (Ask a librarian) หรือ Chat กับบรรณารักษ์


ดาวน์โหลด ppt Zotero โปรแกรมจัดการ บรรณานุกรม Open source สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิง หลง อรรถกระวีสุนทร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google