งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สิงคโปร์เป็นประเทศที่เล็กที่สุดประเทศหนึ่งในโลก ไม่มี ทรัพยากรธรรมชาติมากเหมือนประเทศอื่น แต่มีฐานะทาง เศรษฐกิจดี เพราะสิงคโปร์พัฒนาเศรษฐกิจด้านการค้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สิงคโปร์เป็นประเทศที่เล็กที่สุดประเทศหนึ่งในโลก ไม่มี ทรัพยากรธรรมชาติมากเหมือนประเทศอื่น แต่มีฐานะทาง เศรษฐกิจดี เพราะสิงคโปร์พัฒนาเศรษฐกิจด้านการค้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 สิงคโปร์เป็นประเทศที่เล็กที่สุดประเทศหนึ่งในโลก ไม่มี ทรัพยากรธรรมชาติมากเหมือนประเทศอื่น แต่มีฐานะทาง เศรษฐกิจดี เพราะสิงคโปร์พัฒนาเศรษฐกิจด้านการค้า โดย เป็นประเทศพ่อค้าคนกลางในการขายสินค้าเป็นท่าเรือขนส่ง สินค้าปลอดภาษี ทำให้สินค้าที่ผ่านทางสิงคโปร์มีราคาถูก ปัจจุบันสิงคโปร์มีท่าเรือน้ำลึกขนาดใหญ่ และทันสมัยที่สุดใน โลกประเทศหนึ่ง และยังได้เข้าไปลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชาและพม่า สิงคโปร์มีประชากรน้อยจึงต้องพึงพาแรงงานจากต่างชาติใน ทุกระดับ สิงค์โปร์เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วประเทศเดียวใน เอเชียตะวันออกเฉียงให้ และมีฐานะทางเศรษฐกิจและการเงิน ที่มั่งคั่งที่สุดประเทศนึงในโลก

4 สถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยว ไม่ควรพลาด !!!!!! ORCHARD RD. สถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยว ไม่ควรพลาด !!!!!! ORCHARD RD.

5 Click on the MAP

6 http://www.youtube.com/watch?v=DWZBzKHtlVwwww.youtube.com/watch?v=DWZBzKHtlVw Pls. click LINK


ดาวน์โหลด ppt สิงคโปร์เป็นประเทศที่เล็กที่สุดประเทศหนึ่งในโลก ไม่มี ทรัพยากรธรรมชาติมากเหมือนประเทศอื่น แต่มีฐานะทาง เศรษฐกิจดี เพราะสิงคโปร์พัฒนาเศรษฐกิจด้านการค้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google