งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รองศาสตราจารย์ดร. ภาวดี ทองอุ ไทย กรกฎาคม 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รองศาสตราจารย์ดร. ภาวดี ทองอุ ไทย กรกฎาคม 2552."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รองศาสตราจารย์ดร. ภาวดี ทองอุ ไทย กรกฎาคม 2552

2

3  พิจารณาการตัดสินใจของแรงงาน ใน เรื่อง อายุที่จะออกจากงานประจำ  หลังเกษียณ สมมติให้มีรายได้จาก บำนาญเพียงอย่างเดียว  อายุเกษียณขึ้นอยู่กับ  อัตราค่าจ้าง และ จำนวนเงินบำนาญ  อัตราค่าจ้างเพิ่ม  substitution effect  เงินบำนาญเพิ่ม  substitution and income effects

4

5

6

7  อุปทานแรงงานรวมขึ้นอยู่กับ  ขนาดของประชากร  การตัดสินใจมีส่วนร่วมในตลาดแรงงาน  จำนวนชั่วโมงทำงาน  การตัดสินใจของครัวเรือนเกี่ยวกับจำนวนบุตร  อุปทานแรงงานระยะยาว  มอลธัส ( คศ. 1798) :  รายได้ และ การเจริญพันธุ์ มีความสัมพันธ์เชิงบวก  รายได้เพิ่ม  แต่งงานเร็วขึ้น มีบุตรมากขึ้น  ประชากรเพิ่มขึ้นเป็น อนุกรมเรขาคณิต  ทรัพยากรธรรมชาติ เพิ่มช้ากว่า อนุกรมเลข คณิต

8

9  แต่ รายได้ต่อหัวที่เพิ่มขึ้น  อัตราการเจริญ พันธุ์ที่ลดลง  การตัดสินใจเจริญพันธุ์ไม่เพียงขึ้นอยู่กับ รายได้ เท่านั้น แต่ ขึ้นอยู่กับ ราคา ด้วย  ครัวเรือนพิจารณา ( ภายใต้ข้อจำกัด งบประมาณ )  จำนวนบุตร  ปริมาณสินค้าบริการ  ความต้องการมีบุตร ( เป็นสินค้า commodity อย่าง หนึ่ง )  ค่าใช้จ่าย หรือ ต้นทุนทางตรง – เสื้อผ้า อาหาร การศึกษา  ค่าใช้จ่าย หรือ ต้นทุนทางอ้อม – รายได้ที่พ่อ แม่ต้องเสียโอกาสไป

10

11  บุตร จัดว่าเป็น สินค้าปกติ (normal good)  Income effect: รวยขึ้น จะ มีบุตรมากขึ้น ( มอลธัส )  Substitution effect: ราคาสูงขึ้น คนจะหันไปซื้อ สินค้าอื่น  เหตุใด ครัวเรือนชนบทจึงมีบุตรมากกว่า ครัวเรือนในเมือง  การเจริญพันธุ์ และ ปัจจัยทางเศรษฐกิจ  จำนวนบุตร และ อัตราค่าจ้างของมารดา  นโยบายรัฐ และ การตัดสินใจมีบุตร  นโยบาย “ ลูกคนเดียว ” ของ ประเทศจีน  นโยบายภาษี และ ให้เงินอุดหนุนรายได้ ของประเทศในยุโรป

12


ดาวน์โหลด ppt รองศาสตราจารย์ดร. ภาวดี ทองอุ ไทย กรกฎาคม 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google