งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เศรษฐศาสตร์แรงงาน EC 471 ประยุกต์ทฤษฎีอุปทานแรงงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เศรษฐศาสตร์แรงงาน EC 471 ประยุกต์ทฤษฎีอุปทานแรงงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เศรษฐศาสตร์แรงงาน EC 471 ประยุกต์ทฤษฎีอุปทานแรงงาน
รองศาสตราจารย์ดร. ภาวดี ทองอุไทย กรกฎาคม 2552

2

3 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเกษียณอายุ
พิจารณาการตัดสินใจของแรงงาน ในเรื่อง อายุที่จะออกจากงานประจำ หลังเกษียณ สมมติให้มีรายได้จากบำนาญเพียงอย่างเดียว อายุเกษียณขึ้นอยู่กับ อัตราค่าจ้าง และ จำนวนเงินบำนาญ อัตราค่าจ้างเพิ่ม  substitution effect เงินบำนาญเพิ่ม  substitution and income effects

4

5

6

7 ตัวกำหนดขนาดของประชากร
อุปทานแรงงานรวมขึ้นอยู่กับ ขนาดของประชากร การตัดสินใจมีส่วนร่วมในตลาดแรงงาน จำนวนชั่วโมงทำงาน การตัดสินใจของครัวเรือนเกี่ยวกับจำนวนบุตร  อุปทานแรงงานระยะยาว มอลธัส (คศ. 1798): รายได้ และ การเจริญพันธุ์ มีความสัมพันธ์เชิงบวก รายได้เพิ่ม  แต่งงานเร็วขึ้น มีบุตรมากขึ้น ประชากรเพิ่มขึ้นเป็น อนุกรมเรขาคณิต ทรัพยากรธรรมชาติ เพิ่มช้ากว่า อนุกรมเลขคณิต

8

9 การตัดสินใจเจริญพันธุ์ของครัวเรือน ความต้องการมีบุตร
การตัดสินใจเจริญพันธุ์ของครัวเรือน ความต้องการมีบุตร แต่ รายได้ต่อหัวที่เพิ่มขึ้น  อัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดลง การตัดสินใจเจริญพันธุ์ไม่เพียงขึ้นอยู่กับ รายได้ เท่านั้น แต่ ขึ้นอยู่กับ ราคา ด้วย ครัวเรือนพิจารณา (ภายใต้ข้อจำกัดงบประมาณ) จำนวนบุตร ปริมาณสินค้าบริการ ความต้องการมีบุตร (เป็นสินค้า commodity อย่างหนึ่ง) ค่าใช้จ่าย หรือ ต้นทุนทางตรง – เสื้อผ้า อาหาร การศึกษา ค่าใช้จ่าย หรือ ต้นทุนทางอ้อม – รายได้ที่พ่อแม่ต้องเสียโอกาสไป

10

11 อิทธิพลของรายได้และราคาต่อการตัดสินใจเจริญพันธุ์
บุตร จัดว่าเป็น สินค้าปกติ (normal good) Income effect: รวยขึ้น จะ มีบุตรมากขึ้น (มอลธัส) Substitution effect: ราคาสูงขึ้น คนจะหันไปซื้อสินค้าอื่น เหตุใด ครัวเรือนชนบทจึงมีบุตรมากกว่าครัวเรือนในเมือง การเจริญพันธุ์ และ ปัจจัยทางเศรษฐกิจ จำนวนบุตร และ อัตราค่าจ้างของมารดา นโยบายรัฐ และ การตัดสินใจมีบุตร นโยบาย “ลูกคนเดียว” ของ ประเทศจีน นโยบายภาษี และ ให้เงินอุดหนุนรายได้ ของประเทศในยุโรป

12


ดาวน์โหลด ppt เศรษฐศาสตร์แรงงาน EC 471 ประยุกต์ทฤษฎีอุปทานแรงงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google