งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รองศาสตราจารย์ ดร. ภาวดี ทองอุไทย กันยายน 2552. หัวข้อ  สหภาพแรงงานและการกำหนดค่าจ้าง  เพิ่มอุปสงค์แรงงาน  ลดอุปทานแรงงาน  ต่อรองให้ได้ค่าจ้างสูงกว่าระดับดุลย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รองศาสตราจารย์ ดร. ภาวดี ทองอุไทย กันยายน 2552. หัวข้อ  สหภาพแรงงานและการกำหนดค่าจ้าง  เพิ่มอุปสงค์แรงงาน  ลดอุปทานแรงงาน  ต่อรองให้ได้ค่าจ้างสูงกว่าระดับดุลย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รองศาสตราจารย์ ดร. ภาวดี ทองอุไทย กันยายน 2552

2 หัวข้อ  สหภาพแรงงานและการกำหนดค่าจ้าง  เพิ่มอุปสงค์แรงงาน  ลดอุปทานแรงงาน  ต่อรองให้ได้ค่าจ้างสูงกว่าระดับดุลย ภาพ  เป้าหมายของสหภาพแรงงาน

3 เพิ่มอุปสงค์แรงงาน  สามารถทำให้ทั้งค่าจ้าง และ ปริมาณการ จ้างงานเพิ่มขึ้น  เพิ่มอุปสงค์สินค้า  โฆษณาสินค้า  ล็อบบี้รัฐบาล  ให้รัฐซื้อมากขึ้น  ให้ออกกฎหมายที่จะกระตุ้นภาคเอกชนให้ ซื้อมากขึ้น  เพิ่มราคาสินค้าที่ใช้ทดแทนกันได้  ลดราคาสินค้าที่ใช้ร่วมกับสินค้าที่สมาชิก สหภาพผลิต

4

5  เพิ่มประสิทธิภาพแรงงานโดย  มีส่วนร่วมในการดูแลผลิตภาพ / ในการ ตัดสินใจ  เป้าหมายคือ เน้นความร่วมมือภายใน หน่วยผลิต ทำงานเป็นทีม แรงจูงใจ ด้านกำไร  เปลี่ยนแปลงราคาของปัจจัยที่เกี่ยวข้อง  โดยอาศัยการล็อบบี้รัฐบาล  เพิ่มราคาของปัจจัยที่ใช้ทดแทน  ลดราคาปัจจัยที่ใช้ร่วมกัน  เพิ่มจำนวนนายจ้าง  ล็อบบี้รัฐบาลให้ส่งเสริมการลงทุน

6 ลดอุปทานแรงงาน  วิธีต่างๆที่จะลดอุปทานแรงงาน  ลดจำนวนผู้เสนอขายแรงงาน  จำกัดการย้ายถิ่นจากต่างประเทศ  กฎหมายแรงงานเด็ก  กำหนดอายุเกษียณ ลดเวลาทำงาน  จดทะเบียน  เลือกปฏิบัติ ( เพศ เชื้อชาติ ฯลฯ )  เปลี่ยนแปลงรายได้อื่นๆ ( ที่ไม่ใช่ค่าจ้าง )

7

8 ต่อรองให้ได้ค่าจ้างสูงกว่าระดับดุลยภาพ  ถ้ามีสมาชิกจำนวนมาก อาจ “ ขู่ ” นายจ้าง ว่าจะหยุดงาน  ในตลาดแบบนี้  จะมีคนงาน รองาน อยู่จำนวนมาก  สหภาพจะพยายามให้สัญญาจ้างงาน มี เรื่องของ union security อยู่ด้วย  สหภาพจะพยายามลดความยืดหยุ่นของอุป สงค์แรงงาน  ลดการทดแทนระหว่างทุนกับแรงงาน  ลดการทดแทนระหว่างแรงงานมีฝีมือ กับ ไร้ฝีมือ

9


ดาวน์โหลด ppt รองศาสตราจารย์ ดร. ภาวดี ทองอุไทย กันยายน 2552. หัวข้อ  สหภาพแรงงานและการกำหนดค่าจ้าง  เพิ่มอุปสงค์แรงงาน  ลดอุปทานแรงงาน  ต่อรองให้ได้ค่าจ้างสูงกว่าระดับดุลย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google