งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Ethics Case สมมติว่าคุณเป็นผู้ช่วยผู้ควบคุมที่ รับผิดชอบการทำบัญชีแยกประเภททั่วไปที่ Bad Water Bottling Company บริษัทของ คุณมีได้กู้เงินเป็นจำนวนมากจากบริษัท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Ethics Case สมมติว่าคุณเป็นผู้ช่วยผู้ควบคุมที่ รับผิดชอบการทำบัญชีแยกประเภททั่วไปที่ Bad Water Bottling Company บริษัทของ คุณมีได้กู้เงินเป็นจำนวนมากจากบริษัท."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Ethics Case สมมติว่าคุณเป็นผู้ช่วยผู้ควบคุมที่ รับผิดชอบการทำบัญชีแยกประเภททั่วไปที่ Bad Water Bottling Company บริษัทของ คุณมีได้กู้เงินเป็นจำนวนมากจากบริษัท ประกันภัย ข้อตกลงการกู้เงินได้กล่าวไว้ว่า บัญชีเงินสดของบริษัทจะต้องคงไว้ที่อย่าง น้อย $ 200,000 ในรายงาน ประจำเดือน แต่ ณ วันที่ 30 มิถุนายน บัญชี เงินสดมียอดอยู่เพียง $80,000 ซึ่งคุณได้ รายงานต่อ คุณ Marais Thompsom, รอง ประธานบริหารทางการเงิน คุณ Marais ได้ แนะให้คุณบันทึกข้อมูลลงในสมุดรับเงินสด เพิ่มเติม เพื่อให้รายงานของวันที่ 30 มิถุนายน เป็นไปตามที่บริษัทประกันภัย ต้องการ

3 คุณ Marais กล่าวว่า “ ถ้าเราไม่ สามารถทำให้บัญชีเงินสดอยู่มากกว่า $200,000 ได้ เราจะทำผิดข้อตกลงใน การทำสัญญากู้เงินและบริษัทประกันฯ จะเข้ามาควบคุมกิจการเรา และทำให้ เราไม่มีงานทำเพราะต้องเลิกกิจการ ” Marais ยังกล่าวต่อไปว่า “ ฉันได้ติดต่อ กับลูกค้ารายหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่ ใหญ่ที่สุดเมื่อเช้านี้ และได้ทราบว่าพวก เขาได้ส่งเช็คจำนวน $150,000 มาให้ ตั้งแต่เมื่อวานนี้และพวกเราจะได้รับใน วันพรุ่งนี้ ซึ่งเมื่อสรุปยอดเงินสดใน บัญชีแล้วก็จะได้ยอดคงเหลือตามที่ บริษัทประกันต้องการและ เราจะไม่ถูก จับตามองอีกต่อไป //.

4 คำถาม a) ใครจะเป็นผู้ได้รับผลกระทบในทางลบ ถ้าคุณไม่ยินยอมทำตามที่ คุณ Marais Thompsom แนะนำ ? และใครจะได้รับ ผลกระทบถ้าคุณทำตามคำแนะนำ b) การพิจารณาถึงความมีจริยธรรมใน กรณีนี้คืออะไร ? c) คุณจะเลือกทางเลือกใด ?

5 ที่มา : Internal Control Cash จาก Financial Accounting 3rd โดย Weyganat. Kieso. Kimmel


ดาวน์โหลด ppt Ethics Case สมมติว่าคุณเป็นผู้ช่วยผู้ควบคุมที่ รับผิดชอบการทำบัญชีแยกประเภททั่วไปที่ Bad Water Bottling Company บริษัทของ คุณมีได้กู้เงินเป็นจำนวนมากจากบริษัท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google