งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวอย่างหน้าจอการทำ รายการผ่านตู้ ATM สอบถามยอดเงินฝากและรับเงินฝาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวอย่างหน้าจอการทำ รายการผ่านตู้ ATM สอบถามยอดเงินฝากและรับเงินฝาก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวอย่างหน้าจอการทำ รายการผ่านตู้ ATM สอบถามยอดเงินฝากและรับเงินฝาก

2

3 XXXX

4

5

6

7

8

9 9,99 9.00

10 ตัวอย่าง Slip จากการสอบถามยอดเงิน ฝาก หลังจากกดสอบถามยอดเงินฝากจะมีใบบันทึก รายการออกมา 1 ใบ ถ้าต้องการรับเงินฝากให้กดทำรายการต่อ ( กดระบบ ของสหกรณ์ใหม่อีกครั้ง ) แสดงประเภท รายการ การสอบถาม ยอดเงินฝาก แสดง Ref.No.1 = หมายเลขสมาชิก Ref.No.2 = หมายเลขสหกรณ์ Ref.No.2 = หมายเลขสหกรณ์

11

12

13

14

15 5,000.0 0

16

17

18 ตัวอย่าง Slip จำนวนเงินที่ทำรายการรับเงินฝากจากสหกรณ์ ยอดเงินฝากคงเหลือ ตัวอย่าง Slip จากการรับเงินฝาก หลังจากกดรับเงินฝากจะมีใบบันทึกรายการออกมา 1 ใบ ( เป็นการโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์อเนกประสงค์ไปเข้า บัญชีธนาคารกรุงไทย ) ถ้าต้องการรับเงินสดทันทีให้กดทำ รายการต่อ ( กดระบบของกรุงไทยอีกครั้ง )

19

20

21

22

23

24

25


ดาวน์โหลด ppt ตัวอย่างหน้าจอการทำ รายการผ่านตู้ ATM สอบถามยอดเงินฝากและรับเงินฝาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google