งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบทดสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ 2542

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบทดสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ 2542"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบทดสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ 2542
โดย ผอ.ณฐาภพ บุญทองโท

2 1. ข้อใดไม่ใช่นิยามของคำว่า “การศึกษา” ตาม พ. ร. บ. การศึกษาแห่งชาติ พ
1. ข้อใดไม่ใช่นิยามของคำว่า “การศึกษา” ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ก. การถ่ายทอดความรู้ ข. การเรียนการสอน ค. การสืบสานทางวัฒนธรรม ง. การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ

3 ถูกต้องครับ ข้อต่อไป คลิกที่นี่

4 ผิดครับ เฉลย ข้อต่อไป คลิกที่นี่
1. ข้อใดไม่ใช่นิยามของคำว่า “การศึกษา” ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ข. การเรียนการสอน ก. การถ่ายทอดความรู้ ค. การสืบสานทางวัฒนธรรม ง. การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ ข้อต่อไป คลิกที่นี่

5 การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2545
2. ข้อใดไม่ใช่ระดับของการศึกษาขั้นพื้นฐานตากฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและประเภทของ การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2545 ก. ระดับก่อนประถมศึกษา ข. ระดับประถมศึกษา ค. ระดับมัธยมศึกษา ง. ระดับอาชีวศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญาตรี

6 ถูกต้องครับ ข้อต่อไปคลิกที่นี่

7 การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2545
ผิดครับ เฉลย 2. ข้อใดไม่ใช่ระดับของการศึกษาขั้นพื้นฐานตากฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและประเภทของ การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2545 ก. ระดับก่อนประถมศึกษา ข. ระดับประถมศึกษา ค. ระดับมัธยมศึกษา ง. ระดับอาชีวศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญาตรี

8 พบกับฉบับเต็มวันพรุ่งนี้ครับ 21 ก.ย.2550
สวัสดี ข้อสอบทดลอง พบกับฉบับเต็มวันพรุ่งนี้ครับ 21 ก.ย.2550


ดาวน์โหลด ppt แบบทดสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ 2542

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google