งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คติประจำตัว ภูมิลำเนาฯ ความคาดหวัง ในอนาคต ความคาดหวัง ในอนาคต ประวัติการรับ ราชการ ประวัติการรับ ราชการ ที่อยู่ปัจจุบัน ผลงาน เกียรติยศ ผลงาน เกียรติยศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คติประจำตัว ภูมิลำเนาฯ ความคาดหวัง ในอนาคต ความคาดหวัง ในอนาคต ประวัติการรับ ราชการ ประวัติการรับ ราชการ ที่อยู่ปัจจุบัน ผลงาน เกียรติยศ ผลงาน เกียรติยศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 คติประจำตัว ภูมิลำเนาฯ ความคาดหวัง ในอนาคต ความคาดหวัง ในอนาคต ประวัติการรับ ราชการ ประวัติการรับ ราชการ ที่อยู่ปัจจุบัน ผลงาน เกียรติยศ ผลงาน เกียรติยศ ประวัติ การศึกษา ประวัติ การศึกษา ความสามารถ พิเศษ ความสามารถ พิเศษ

3 นายชำนาญ เกตุโสระ เกิดจริงวันจันทร์ ที่ 5 สิงหาคม 2511 ปีวอก ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 9 ในสูติบัตรเกิดวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2511 ปีวอก ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 11 ณ บ้านเลขที่ 5 หมู่ 8 ต. พรมเทพ อ. ท่าตูม จ. สุรินทร์ 32120 โทรศัพท์ 08-3669-9473, 08- 8741-3171 นายชำนาญ เกตุโสระ เกิดจริงวันจันทร์ ที่ 5 สิงหาคม 2511 ปีวอก ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 9 ในสูติบัตรเกิดวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2511 ปีวอก ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 11 ณ บ้านเลขที่ 5 หมู่ 8 ต. พรมเทพ อ. ท่าตูม จ. สุรินทร์ 32120 โทรศัพท์ 08-3669-9473, 08- 8741-3171

4

5 พี่น้องร่วมบิดามารดา 2 คน นายบุญส่ง เกตุโสระ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน นายชำนาญ เกตุโสระ ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ

6 จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 ( ปี 2524) โรงเรียนบ้านยางกระจับ ต. พรมเทพ อ. ท่าตูม จ. สุรินทร์ 32120 จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ( ปี 2530) โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ต. ท่าตูม อ. ท่าตูม จ. สุรินทร์ 32120 ประวัติการศึกษา

7 จบปริญญาตรี เอกอุตสาหกรรมศิลป์ ( ปี 2534) วิทยาลัยครูสุรินทร์ ต. ในเมือง อ. เมือง จ. สุรินทร์ 32000 รับพระราชทานปริญญาบัตรที่สวนอัมพร ปี 2535 เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

8 เริ่มรับราชการตำแหน่งอาจารย์ 1 ระดับ 3 เงินเดือน 5,560 บ. เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2536 ที่โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม อ. ห้วยทับทัน จ. ศรีสะเกษ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ เงินเดือน 32,580 บ. รวมเงินวิทยฐานะ 11,200 บ. รวมทั้งสิ้น 43,780 บ. โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ อ. ท่าตูม จ. สุรินทร์ ประวัติการรับราชการ

9 ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ 111 หมู่ 9 ต. ทุ่งกุลา อ. ท่าตูม จ. สุรินทร์ 32120 โทรศัพท์ 08-3669-9473, 32120 โทรศัพท์ 08-3669-9473, 08-8741-3171 ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ 111 หมู่ 9 ต. ทุ่งกุลา อ. ท่าตูม จ. สุรินทร์ 32120 โทรศัพท์ 08-3669-9473, 32120 โทรศัพท์ 08-3669-9473, 08-8741-3171

10 ผลงานดีเด่น ปี 2539-2541 ครูดีเด่นด้าน การมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ครูดีเด่นงานโสตทัศนศึกษา ดีเด่นด้าน การปฏิบัติราชการไม่มีวันลา ดีเด่นด้านการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าครูเวรฯ ครูดีเด่นหมวดวิชาอุตสาหกรรม ดีเด่นด้านการให้บริการ ครูดีเด่นด้านการปฏิบัติราชการเช้า

11 ผลงานดีเด่น ปี 2542-2545 ครูดีเด่นด้านประกวด การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน ครูดีเด่นด้าน การรักษาความสะอาด ครูดีเด่นด้าน การจัดทำเอกสารวิชาการ ครูดีเด่นงานโสตทัศนศึกษา ครูดีเด่นด้านการพัฒนาพื้นที่ม.4 ครูคุรุสภาดีเด่น ระดับจังหวัด ครูดีเด่นหมวดวิชาอุตสาหกรรม

12 ผลงานดีเด่น ปี 2542-2545 ครูดีเด่นด้านประกวด การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน รางวัลดีในการประกวด สื่อ นวัตกรรม ครูชนะเลิศ ที่ปรึกษาดีเด่นระดับ ม. ปลาย ชนะเลิศ หัวหน้าครู ที่ปรึกษา ระดับ ม. 6 ครูดีเด่นด้านการ ประกวดแผนการสอน ปี 2545 ครูแกนนำดีเด่น ระดับจังหวัด ชนะเลิศ ที่ปรึกษาดีเด่น ระดับ ม. 6

13 ผลงานดีเด่น ปี 2546-2551 รางวัลครูรักการอ่านยอดเยี่ยม จาก สพฐ. ครูแกนนำดีเด่น ระดับภาค รางวัลระดับเพชร ครูสอนอุตสาหกรรมศิลป์ รางวัลครูดีเด่นระดับทอง รางวัลดีเด่นการแข่งทักษะเก้าอี้ฯ ม. ปลาย ระดับภาค รางวัลครูรักการอ่านยอดเยี่ยม

14 “ ถ้าท่านไม่อดทนต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง … ท่านก็จะล้มเหลวต่อทุกสิ่ง ” คติประจำตัว

15 ความสามารถพิเศษ 1. มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์ ไฟฟ้า อิเลคทรอนิกส์ 2. ซ่อม บำรุงรักษา และใช้คอมพิวเตอร์ได้ 3. เขียนคัทเอาท์หรือป้ายประชาสัมพันธ์ได้

16 ความคาดหวังในอนาคต มีสุขภาพแข็งแรง อายุมั่นขวัญยืน ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และครอบครัวเป็นสุข

17 นายชำนาญ เกตุโสระ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 จังหวัดศรีสะเกษ กระทรวงศึกษาธการ จัดทำโดยจัดทำโดย


ดาวน์โหลด ppt คติประจำตัว ภูมิลำเนาฯ ความคาดหวัง ในอนาคต ความคาดหวัง ในอนาคต ประวัติการรับ ราชการ ประวัติการรับ ราชการ ที่อยู่ปัจจุบัน ผลงาน เกียรติยศ ผลงาน เกียรติยศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google