งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คติประจำตัว ภูมิลำเนาฯ ความคาดหวัง ในอนาคต ความคาดหวัง ในอนาคต ประวัติการรับ ราชการ ประวัติการรับ ราชการ ที่อยู่ปัจจุบัน ผลงาน เกียรติยศ ผลงาน เกียรติยศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คติประจำตัว ภูมิลำเนาฯ ความคาดหวัง ในอนาคต ความคาดหวัง ในอนาคต ประวัติการรับ ราชการ ประวัติการรับ ราชการ ที่อยู่ปัจจุบัน ผลงาน เกียรติยศ ผลงาน เกียรติยศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 คติประจำตัว ภูมิลำเนาฯ ความคาดหวัง ในอนาคต ความคาดหวัง ในอนาคต ประวัติการรับ ราชการ ประวัติการรับ ราชการ ที่อยู่ปัจจุบัน ผลงาน เกียรติยศ ผลงาน เกียรติยศ ประวัติ การศึกษา ประวัติ การศึกษา ความสามารถ พิเศษ ความสามารถ พิเศษ

3 นายชำนาญ เกตุโสระ เกิดจริงวันจันทร์ ที่ 5 สิงหาคม 2511 ปีวอก ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 9 ในสูติบัตรเกิดวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2511 ปีวอก ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 11 ณ บ้านเลขที่ 5 หมู่ 8 ต. พรมเทพ อ. ท่าตูม จ. สุรินทร์ โทรศัพท์ , นายชำนาญ เกตุโสระ เกิดจริงวันจันทร์ ที่ 5 สิงหาคม 2511 ปีวอก ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 9 ในสูติบัตรเกิดวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2511 ปีวอก ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 11 ณ บ้านเลขที่ 5 หมู่ 8 ต. พรมเทพ อ. ท่าตูม จ. สุรินทร์ โทรศัพท์ ,

4

5 พี่น้องร่วมบิดามารดา 2 คน นายบุญส่ง เกตุโสระ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน นายชำนาญ เกตุโสระ ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ

6 จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 ( ปี 2524) โรงเรียนบ้านยางกระจับ ต. พรมเทพ อ. ท่าตูม จ. สุรินทร์ จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ( ปี 2530) โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ต. ท่าตูม อ. ท่าตูม จ. สุรินทร์ ประวัติการศึกษา

7 จบปริญญาตรี เอกอุตสาหกรรมศิลป์ ( ปี 2534) วิทยาลัยครูสุรินทร์ ต. ในเมือง อ. เมือง จ. สุรินทร์ รับพระราชทานปริญญาบัตรที่สวนอัมพร ปี 2535 เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

8 เริ่มรับราชการตำแหน่งอาจารย์ 1 ระดับ 3 เงินเดือน 5,560 บ. เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2536 ที่โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม อ. ห้วยทับทัน จ. ศรีสะเกษ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ เงินเดือน 32,580 บ. รวมเงินวิทยฐานะ 11,200 บ. รวมทั้งสิ้น 43,780 บ. โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ อ. ท่าตูม จ. สุรินทร์ ประวัติการรับราชการ

9 ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ 111 หมู่ 9 ต. ทุ่งกุลา อ. ท่าตูม จ. สุรินทร์ โทรศัพท์ , โทรศัพท์ , ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ 111 หมู่ 9 ต. ทุ่งกุลา อ. ท่าตูม จ. สุรินทร์ โทรศัพท์ , โทรศัพท์ ,

10 ผลงานดีเด่น ปี ครูดีเด่นด้าน การมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ครูดีเด่นงานโสตทัศนศึกษา ดีเด่นด้าน การปฏิบัติราชการไม่มีวันลา ดีเด่นด้านการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าครูเวรฯ ครูดีเด่นหมวดวิชาอุตสาหกรรม ดีเด่นด้านการให้บริการ ครูดีเด่นด้านการปฏิบัติราชการเช้า

11 ผลงานดีเด่น ปี ครูดีเด่นด้านประกวด การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน ครูดีเด่นด้าน การรักษาความสะอาด ครูดีเด่นด้าน การจัดทำเอกสารวิชาการ ครูดีเด่นงานโสตทัศนศึกษา ครูดีเด่นด้านการพัฒนาพื้นที่ม.4 ครูคุรุสภาดีเด่น ระดับจังหวัด ครูดีเด่นหมวดวิชาอุตสาหกรรม

12 ผลงานดีเด่น ปี ครูดีเด่นด้านประกวด การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน รางวัลดีในการประกวด สื่อ นวัตกรรม ครูชนะเลิศ ที่ปรึกษาดีเด่นระดับ ม. ปลาย ชนะเลิศ หัวหน้าครู ที่ปรึกษา ระดับ ม. 6 ครูดีเด่นด้านการ ประกวดแผนการสอน ปี 2545 ครูแกนนำดีเด่น ระดับจังหวัด ชนะเลิศ ที่ปรึกษาดีเด่น ระดับ ม. 6

13 ผลงานดีเด่น ปี รางวัลครูรักการอ่านยอดเยี่ยม จาก สพฐ. ครูแกนนำดีเด่น ระดับภาค รางวัลระดับเพชร ครูสอนอุตสาหกรรมศิลป์ รางวัลครูดีเด่นระดับทอง รางวัลดีเด่นการแข่งทักษะเก้าอี้ฯ ม. ปลาย ระดับภาค รางวัลครูรักการอ่านยอดเยี่ยม

14 “ ถ้าท่านไม่อดทนต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง … ท่านก็จะล้มเหลวต่อทุกสิ่ง ” คติประจำตัว

15 ความสามารถพิเศษ 1. มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์ ไฟฟ้า อิเลคทรอนิกส์ 2. ซ่อม บำรุงรักษา และใช้คอมพิวเตอร์ได้ 3. เขียนคัทเอาท์หรือป้ายประชาสัมพันธ์ได้

16 ความคาดหวังในอนาคต มีสุขภาพแข็งแรง อายุมั่นขวัญยืน ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และครอบครัวเป็นสุข

17 นายชำนาญ เกตุโสระ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 จังหวัดศรีสะเกษ กระทรวงศึกษาธการ จัดทำโดยจัดทำโดย


ดาวน์โหลด ppt คติประจำตัว ภูมิลำเนาฯ ความคาดหวัง ในอนาคต ความคาดหวัง ในอนาคต ประวัติการรับ ราชการ ประวัติการรับ ราชการ ที่อยู่ปัจจุบัน ผลงาน เกียรติยศ ผลงาน เกียรติยศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google