งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน ปลี หะจินดา ภาควิชาสหกรณ์ คณะ เศรษฐศาสตร์ ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แนวคิดการตลาดและ การกำหนด กลยุทธ์การตลาด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน ปลี หะจินดา ภาควิชาสหกรณ์ คณะ เศรษฐศาสตร์ ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แนวคิดการตลาดและ การกำหนด กลยุทธ์การตลาด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน ปลี หะจินดา ภาควิชาสหกรณ์ คณะ เศรษฐศาสตร์ ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แนวคิดการตลาดและ การกำหนด กลยุทธ์การตลาด

2 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้ศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด การตลาด และการกำหนดกลยุทธ์ การตลาด 2. เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถนำ ความรู้ความเข้าใจไปใช้พัฒนา ผลิตภัณฑ์และกิจกรรมการตลาด ของสหกรณ์ 3. เพื่อให้สหกรณ์สามารถ จำหน่ายสินค้าและเข้าแข่งขันได้ ในตลาด

3 ประเด็นการศึกษา 1. แนวคิดการตลาดใน ปัจจุบัน 2. การค้นหาลูกค้า เป้าหมาย 3. การกำหนดกลยุทธ์ การตลาด

4 แนวคิดการตลาดใน ปัจจุบัน “ การตลาดเพื่อ สังคม ” - การตลาดนำการผลิต - สร้างกำไรระยะยาว ผ่านความพึงพอใจของ ผู้บริโภค - คำนึงถึงสังคม และ สิ่งแวดล้อม


ดาวน์โหลด ppt โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน ปลี หะจินดา ภาควิชาสหกรณ์ คณะ เศรษฐศาสตร์ ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แนวคิดการตลาดและ การกำหนด กลยุทธ์การตลาด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google