งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบฝึกทักษะ เรื่อง กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบฝึกทักษะ เรื่อง กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบฝึกทักษะ เรื่อง กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ
จุดประสงค์การเรียน นักเรียนสามารถนำกฎเกณฑ์เบื้องต้นการนับไปแก้ปัญหาโจทย์ไ

2 คำสั่ง จงแสดงแนวการคิด เขียนแผนภาพต้นไม้ หรือภาพจำลอง หาวิธีที่แตกต่างกันทั้งหมดของการเกิดกิจกรรมต่อไปนี้

3 มีถนน 2 สาย จากตำบล เอ ไปตำบล บี มีถนน 3 สายจากตำบล บี ไปตำบล ซี ดิเรกออกเดินทางจากตำบล เอ ไปตำบล ซี โดยผ่านตำบล บี ทุกครั้ง จะเดินทางได้แตกต่างกันกี่วิธี สุนทรทำข้อสอบแบบถูกผิดจำนวน 5 ข้อได้แตกต่างกันกี่วิธี หอประชุมหนึ่งมีประตูเข้า 5 ประตู ประตูออก 3 ประตู จำนงเข้าแล้วออกหอประชุมแห่งนี้ได้ต่างกันกี่วิธี มะลิเขียนจดหมายถึงเพื่อน 4 คนๆละ 1 ฉบับ ถ้ามีตู้รับจดหมาย 3 ตู้ มะลิจะส่งจดหมายให้เพื่อน 4 คนได้แตกต่างกันกี่วิธี อนันต์มีปากกา 3 ด้ามจะเก็บไว้ในกระเป๋าเสื้อและกางเกง 4 กระเป๋า ได้แตกต่างกันกี่วิธี สามารถมีเสาบ้าน 15 ต้น ขุดหลุมปลูกบ้านไว้ 8 หลุม จะเลือกเอาเสาลงหลุมได้ต่างกันกี่วิธี มีเลข 1 , 2 , 5 , 6 , 7 , 9 นามาสร้างเลขสามหลักโดยไม่ใช้เลขซ้ำกัน ได้แตกต่างกันทั้งหมดกี่วิธี จากข้อ 7 โดยที่เลขสามหลักเป็นจำนวนคู่ ได้แตกต่างกันทั้งหมดกี่วิธี จากข้อ 7 โดยที่เลขสามหลักเป็นจำนวนคู่ และน้อยกว่า 700ได้แตกต่างกันทั้งหมดกี่วิธี จากข้อ 7 โดยที่เลขสามหลักเป็นจำนวนคี่ ได้แตกต่างกันทั้งหมดกี่วิธี


ดาวน์โหลด ppt แบบฝึกทักษะ เรื่อง กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google