งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบฝึกทักษะ เรื่อง กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ จุดประสงค์การเรียน นักเรียนสามารถนำกฎเกณฑ์เบื้องต้น การนับไปแก้ปัญหาโจทย์ไ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบฝึกทักษะ เรื่อง กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ จุดประสงค์การเรียน นักเรียนสามารถนำกฎเกณฑ์เบื้องต้น การนับไปแก้ปัญหาโจทย์ไ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบฝึกทักษะ เรื่อง กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ จุดประสงค์การเรียน นักเรียนสามารถนำกฎเกณฑ์เบื้องต้น การนับไปแก้ปัญหาโจทย์ไ

2 คำสั่ง จงแสดงแนวการคิด เขียนแผนภาพต้นไม้ หรือ ภาพจำลอง หาวิธีที่แตกต่างกันทั้งหมดของการเกิดกิจกรรม ต่อไปนี้

3 1 มีถนน 2 สาย จากตำบล เอ ไปตำบล บี มีถนน 3 สายจาก ตำบล บี ไปตำบล ซี ดิเรกออกเดินทางจากตำบล เอ ไป ตำบล ซี โดยผ่านตำบล บี ทุกครั้ง จะเดินทางได้แตกต่างกัน กี่วิธี 2 สุนทรทำข้อสอบแบบถูกผิดจำนวน 5 ข้อได้แตกต่างกันกี่วิธี 3 หอประชุมหนึ่งมีประตูเข้า 5 ประตู ประตูออก 3 ประตู จำนง เข้าแล้วออกหอประชุมแห่งนี้ได้ต่างกันกี่วิธี 4 มะลิเขียนจดหมายถึงเพื่อน 4 คนๆละ 1 ฉบับ ถ้ามีตู้รับ จดหมาย 3 ตู้ มะลิจะส่งจดหมายให้เพื่อน 4 คนได้แตกต่างกัน กี่วิธี 5 อนันต์มีปากกา 3 ด้ามจะเก็บไว้ในกระเป๋าเสื้อและกางเกง 4 กระเป๋า ได้แตกต่างกันกี่วิธี 6 สามารถมีเสาบ้าน 15 ต้น ขุดหลุมปลูกบ้านไว้ 8 หลุม จะเลือก เอาเสาลงหลุมได้ต่างกันกี่วิธี 7 มีเลข 1, 2, 5, 6, 7, 9 นามาสร้างเลขสามหลักโดยไม่ใช้ เลขซ้ำกัน ได้แตกต่างกันทั้งหมดกี่วิธี 8 จากข้อ 7 โดยที่เลขสามหลักเป็นจำนวนคู่ ได้แตกต่างกัน ทั้งหมดกี่วิธี 9 จากข้อ 7 โดยที่เลขสามหลักเป็นจำนวนคู่ และน้อยกว่า 700 ได้แตกต่างกันทั้งหมดกี่วิธี 10 จากข้อ 7 โดยที่เลขสามหลักเป็นจำนวนคี่ ได้แตกต่างกัน ทั้งหมดกี่วิธี


ดาวน์โหลด ppt แบบฝึกทักษะ เรื่อง กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ จุดประสงค์การเรียน นักเรียนสามารถนำกฎเกณฑ์เบื้องต้น การนับไปแก้ปัญหาโจทย์ไ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google