งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลิมิตและความ ต่อเนื่อง นิยาม 2 ( อ่านว่า ลิมิตของ f(x) เมื่อ x มีค่าเข้าใกล้ a ทางซ้าย เท่ากับ M) โดยที่ M เป็นจำนวนจริง ก็ต่อเมื่อ สำหรับแต่ละจำนวนจริง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลิมิตและความ ต่อเนื่อง นิยาม 2 ( อ่านว่า ลิมิตของ f(x) เมื่อ x มีค่าเข้าใกล้ a ทางซ้าย เท่ากับ M) โดยที่ M เป็นจำนวนจริง ก็ต่อเมื่อ สำหรับแต่ละจำนวนจริง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ลิมิตและความ ต่อเนื่อง นิยาม 2 ( อ่านว่า ลิมิตของ f(x) เมื่อ x มีค่าเข้าใกล้ a ทางซ้าย เท่ากับ M) โดยที่ M เป็นจำนวนจริง ก็ต่อเมื่อ สำหรับแต่ละจำนวนจริง จะมีจำนวนจริง ซึ่ง ถ้า แล้ว นิยาม 2 ( อ่านว่า ลิมิตของ f(x) เมื่อ x มีค่าเข้าใกล้ a ทางขวา เท่ากับ M) โดยที่ M เป็นจำนวนจริง ก็ต่อเมื่อ สำหรับแต่ละจำนวนจริง จะมีจำนวนจริง ซึ่ง ถ้า แล้ว

2 ทฤษฎีบทเกี่ยวกับลิมิต ทฤษฎีบทที่ 1 ให้ L, M, a และ c เป็นจำนวนจริง จะได้ว่า

3 เมื่อ ถ้า n เป็นเลขคี่แล้ว ถ้า n เป็นเลขคู่และ เมื่อ

4

5 ตัวอย่างที่ 8 จงหาค่าลิมิต ต่อไปนี้ ถ้าลิมิตหาค่าได้ วิธีทำ

6 = 1

7 โดยให้ y 3 = 8 + x จะได้ว่า เมื่อ x -->0 แล้ว y -->2 ดังนั้น ต้องการหา โดยใช้วิธีเปลี่ยนตัวแปรเพื่อกำจัดรากที่สาม

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 วิธีทำ = 3

20


ดาวน์โหลด ppt ลิมิตและความ ต่อเนื่อง นิยาม 2 ( อ่านว่า ลิมิตของ f(x) เมื่อ x มีค่าเข้าใกล้ a ทางซ้าย เท่ากับ M) โดยที่ M เป็นจำนวนจริง ก็ต่อเมื่อ สำหรับแต่ละจำนวนจริง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google