งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอแฟ้มสะผลงาน โดยครูสังเวียน บุญชู โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม จังหวัดชลบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานนำเสนอแฟ้มสะผลงาน โดยครูสังเวียน บุญชู โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม จังหวัดชลบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานนำเสนอแฟ้มสะผลงาน โดยครูสังเวียน บุญชู โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม จังหวัดชลบุรี

2 พืชผักสวนครัวจัดว่าเป็นอาหารที่คนเราใช้บริโภคอยู่เป็น ประจำแต่ว่าเรามักจะไม่ลงมือปลูกเองซึงจริงแล้วการปลูกผัก สวนครัวมีรูปแบบการปลูกได้หลายแบบ ซึงในการจัดการเรียน ในหน่วยการเรียนนี้มุ้งเน้นให้นักเรียนได้ศึกษาวิธีการปลูกผัก รูปแบบต่างๆและได้ทดลองปลูกผักในรูปแบบที่ต้นเองคิดว่า เหมาะสมกับสภาพที่อยู่อาศัยของตนเอง และนักเรียนต้อง วิเคราะห์ด้วยว่าผักสวนครัวสามารถเจริญเติบโตได้อย่างไร

3  คำถามสร้างพลังคิด ชีวิตเราอยู่ได้อย่างไร  คำถามประจำหน่วย พืชผักสวนครัวมีประโยชน์ต่อคนเราอย่างไรบ้าง เราปลูกพืชผักสวนครัวได้อย่างไรบ้าง  คำถามประจำบท พืชผักสวนครัวหมายถึง พืชผักสวนครัวที่ปลูกด้วยเมล็ดมีอะไรบ้าง ธาตุอาหารที่พืชต้องการใช้ในการเจริญเติบโตมีธาตุกี่ธาตุ อะไรบ้าง พืชผักสวนครัวที่ปลูกด้วยส่วนๆของพืชมีอะไรบ้าง ยกตัวอย่างพืชผักสวนครัวที่ใช้ผลเป็นอาหารมา 5 ชนิด ปัจจัยที่อิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของผักมีอะไรบ้าง ศัตรูของพืชผักสวนครัวมีอะไรบ้าง

4 โครงงานนี้ช่วยนักเรียนพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 โดย : การทำงานร่วมกับเพื่อน วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกผักสวนครัวและสรุป เพื่อตอบคำถามประจำหน่วย แก้ปัญหาและตัดสินใจเรื่องการทดลองปลูกผัก การสื่อสารกับผู้อื่นในจดหมายข่าว

5  วัตถุประสงค์ของการประเมิน  เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่นักเรียนรู้แล้วและสิ่งที่สงสัยเกี่ยวกับ ผักสวนครัว  อะไรคือสิ่งที่ฉันต้องการเรียนรู้จากนักเรียน  ฉันต้องการค้นหาสิ่งที่นักเรียนรู้แล้วเกี่ยวกับคำถามประจำหน่วยและ สิ่งที่นักเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการทดลอง  ฉันจะส่งเสริมการคิดขั้นสูงได้อย่างไร  ฉันถามนักเรียนเพื่อค้นหาความสัมพันธ์และสรุปเกี่ยวกับการ เจริญเติบโตของผักสวนครัว  ข้อมูลการประเมินช่วยฉันและนักเรียนวางแผนสำหรับ กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในหน่วยการเรียนรู้นี้อย่างไร  ถ้านักเรียนเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับวิธีการจัดการทดลอง ฉัน สามารถเตรียมสื่อสนับสนุน ถ้านักเรียนมีระดับความเข้าใจที่แตกต่าง เกี่ยวกับความสำคัญของการปลูกผักสวนครัว ฉันสามารถเตรียม แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เราจะกลับมาทบทวนการประเมินนี้ตลอด หน่วยการเรียนรู้เพื่อเติมเต็มความรู้ให้กับนักเรียน  ข้อมูลย้อนกลับหรือเพิ่มเติมอะไรบ้างที่ฉันต้องการ  ฉันต้องการช่วยการประเมิน ฉันคิดว่าฉันต้องกระตุ้นการคิดขั้นสูง แต่ ฉันไม่แน่ใจว่าควรทำอย่างไร

6 ค้นหาวิธีที่ทำให้นักเรียนสนใจ การเรียนรู้และรักงานอาชีพ เกษตรให้มากขึ้น เรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของ เทคโนโลยีที่นักเรียนและฉันใช้ แลกเปลี่ยนความเห็นกับครูท่าน อื่น ๆ

7  เพื่อเรียนรู้การปลูกผักสวนครัวมีวิธีการปลูกได้ อย่างไรบ้าง  เพื่อให้เป็นผู้เรียนที่เป็นอิสระ

8  Places I could find a classroom in a different climate for my students to work with  Ideas for helping students take more responsibility for their own learning


ดาวน์โหลด ppt งานนำเสนอแฟ้มสะผลงาน โดยครูสังเวียน บุญชู โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม จังหวัดชลบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google