งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารจัดการ หนี้ค้างชำระ ตอนที่ 2. การวิเคราะห์เพื่อ การให้สินเชื่อ - วิเคราะห์อย่างไรเมื่อให้ สินเชื่อไปแล้ว จึง จะไม่เกิด ภาระหรือเป็นหนี้เสีย /

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารจัดการ หนี้ค้างชำระ ตอนที่ 2. การวิเคราะห์เพื่อ การให้สินเชื่อ - วิเคราะห์อย่างไรเมื่อให้ สินเชื่อไปแล้ว จึง จะไม่เกิด ภาระหรือเป็นหนี้เสีย /"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารจัดการ หนี้ค้างชำระ ตอนที่ 2

2 การวิเคราะห์เพื่อ การให้สินเชื่อ - วิเคราะห์อย่างไรเมื่อให้ สินเชื่อไปแล้ว จึง จะไม่เกิด ภาระหรือเป็นหนี้เสีย / หนี้สูญ กลับ คืนสู่สหกรณ์

3 การวิเคราะห์เพื่อ การให้สินเชื่อ 1. วิเคราะห์อย่างไรไม่ให้เกิดหนี้ สูญ มีหลักการ POSCORB P- Planing ( การวางแผน ) O-Organizing ( การจัดโครงสร้าง ) โดยมีหน่วยงานทำหน้าที่บริหารสินเชื่อ 3 หน่วย คือ 1. หน่วยวิเคราะห์ 2. หน่วยติดตาม สินเชื่อ 3. หน่วยประนอม หนี้

4 การวิเคราะห์เพื่อ การให้สินเชื่อ S-Staffing ( คณะทำงาน ) C-Coordinating ( การ ประสานงาน ) R-Reporting ( แฟ้ม รายงาน ) ลูกหนี้ สหกรณ์ทุกรายจำเป็นต้องมี Portfolio รายงานความ เคลื่อนไหวการประกอบ ธุรกิจ B-Budgeting ( งบประมาณสนับสนุน )

5 แนวคิดการให้ สินเชื่อ การมีแนวคิดที่ ถูกต้องจะส่งผลไปถึง แนวทางปฏิบัติ โอกาส ที่จะเกิดปัญหาก็ลดลง

6 แนวคิดการให้ สินเชื่อ แนวคิดเบื้องต้น 3 ประการ 1. จงคิดและไตร่ตรองและ วิเคราะห์ ให้รอบคอบ 2. จงอย่าคิดทำร้าย สมาชิก 3. คิดอย่าง Win Win ( ชนะทั้งคู่ )


ดาวน์โหลด ppt การบริหารจัดการ หนี้ค้างชำระ ตอนที่ 2. การวิเคราะห์เพื่อ การให้สินเชื่อ - วิเคราะห์อย่างไรเมื่อให้ สินเชื่อไปแล้ว จึง จะไม่เกิด ภาระหรือเป็นหนี้เสีย /

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google