งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารจัดการหนี้ค้างชำระ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารจัดการหนี้ค้างชำระ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารจัดการหนี้ค้างชำระ
ตอนที่ 2

2 การวิเคราะห์เพื่อการให้สินเชื่อ
- วิเคราะห์อย่างไรเมื่อให้สินเชื่อไปแล้ว จึง จะไม่เกิดภาระหรือเป็นหนี้เสีย/หนี้สูญกลับ คืนสู่สหกรณ์

3 การวิเคราะห์เพื่อการให้สินเชื่อ
1. วิเคราะห์อย่างไรไม่ให้เกิดหนี้สูญ มีหลักการ POSCORB P- Planing (การวางแผน) O-Organizing (การจัดโครงสร้าง) โดยมีหน่วยงานทำหน้าที่บริหารสินเชื่อ 3 หน่วย คือ 1. หน่วยวิเคราะห์ 2. หน่วยติดตามสินเชื่อ 3. หน่วยประนอมหนี้

4 การวิเคราะห์เพื่อการให้สินเชื่อ
S-Staffing (คณะทำงาน) C-Coordinating (การประสานงาน) R-Reporting (แฟ้มรายงาน) ลูกหนี้ สหกรณ์ทุกรายจำเป็นต้องมี Portfolio รายงานความเคลื่อนไหวการประกอบธุรกิจ B-Budgeting (งบประมาณสนับสนุน)

5 แนวคิดการให้สินเชื่อ
การมีแนวคิดที่ถูกต้องจะส่งผลไปถึงแนวทางปฏิบัติ โอกาสที่จะเกิดปัญหาก็ลดลง

6 แนวคิดการให้สินเชื่อ แนวคิดเบื้องต้น 3 ประการ
1.จงคิดและไตร่ตรองและวิเคราะห์ ให้รอบคอบ 2. จงอย่าคิดทำร้ายสมาชิก 3. คิดอย่าง Win Win (ชนะทั้งคู่)


ดาวน์โหลด ppt การบริหารจัดการหนี้ค้างชำระ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google