งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารจัดการหนี้ค้างชำระ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารจัดการหนี้ค้างชำระ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารจัดการหนี้ค้างชำระ
ตอนที่ 4

2 วิธีลดหนี้ค้างชำระได้ทั้งต้นและดอก
เพื่อให้ได้กลับมาซึ่งเงินต้นและดอกเบี้ย

3 วิธีลดหนี้ค้างชำระได้ทั้งต้นและดอก
การจัดทำโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาและทำการแก้ไข วิธีการแก้ไข - รู้อาการเสียก่อน ( อาการคือ สิ่งที่เราเห็น ความผิดปกติของ ลูกหนี้ว่าเกิดอะไรขึ้น )

4 วิธีลดหนี้ค้างชำระได้ทั้งต้นและดอก
การจัดทำโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาและทำการแก้ไข วิธีการแก้ไข - หาสาเหตุ ( จำเป็นที่จะต้องหาต้นตอของปัญหา เพื่อแก้ไขหนี้ให้ถูกต้อง )

5 วิธีลดหนี้ค้างชำระได้ทั้งต้นและดอก
ประเภทกลุ่มลูกหนี้ 3 ประเภท 1. กลุ่มลูกหนี้ปกติ (ปฏิบัติตามเงื่อนไข) 2. กลุ่มลูกหนี้ ที่ต้องสนใจเป็นพิเศษ (ให้การดูแลสนับสนุนเพื่อให้เกิดความมั่นคง)

6 วิธีลดหนี้ค้างชำระได้ทั้งต้นและดอก
ประเภทกลุ่มลูกหนี้ 3 ประเภท 3. กลุ่มลูกหนี้ที่มีปัญหา - ลูกหนี้ที่มีปัญหาแต่มีความรับผิดชอบ (ติดต่อสหกรณ์ขอผ่อนผัน)

7 วิธีลดหนี้ค้างชำระได้ทั้งต้นและดอก
3. กลุ่มลูกหนี้ที่มีปัญหา - ลูกหนี้ที่ค่อนข้างเสี่ยง (ติดต่อ/ไม่ติดต่อสหกรณ์บ้าง) - ลูกหนี้ที่มีความเสี่ยงสูง/เสี่ยงมา (ขาดการติดต่อ/ผิดสัญญา3เดือนขึ้นไป)

8 วิธีการแก้ไขหนี้ - พักชำระหนี้ (เงินต้น / ดอกเบี้ย) - กระจายหนี้ออกไป
- เพิ่มทุน (ศักยภาพในธุรกิจมีโอกาสไปได้) - พักชำระหนี้ (เงินต้น / ดอกเบี้ย) - กระจายหนี้ออกไป - ยืดเวลาการชำระออกไป

9 วิธีการแก้ไขหนี้ - ลดอัตราดอกเบี้ย - ปรับโครงสร้างหนี้ - ขายทรัพย์สิน
- จัดหาตลาดให้กลุ่มลูกหนี้ที่มีปัญหา - ลดอัตราดอกเบี้ย - ปรับโครงสร้างหนี้ - ขายทรัพย์สิน - เจรจาต่อรอง

10 เทคนิคการเจรจาต่อรอง
- ใช้ศาสตร์กับศิลปะด้วยกัน - แสวงหาข้อตกลง - ปฏิบัติตามข้อตกลง

11 หลักการเจรจาต่อรอง - จับประเด็นให้ได้ (ลูกหนี้ต้องการอะไร)
- เสนอข้อเรียกร้อง (ของเรา/ของเขา) - ข้อตกลง (เห็นพ้องต้องกัน) - ยอมรับข้อยุติ - ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา

12 กลยุทธ์ในการเจรจา หุ่นไล่กา ผู้ร้ายผู้ดี จับได้ไล่ทัน เส้นตาย ถ่วงเวลา
แบ่งแยกเพื่อเอาชัย เจ้ากรมข่าวลือ อำนาจจำกัด สงครามจิตวิทยา เปลี่ยนหน้าชน ลูกล่อลูกชน ตีแสกหน้า แนวร่วม สุนัขจนตรอก,ถล่มตัว

13 กลยุทธ์ในการเจรจา การเจรจาต้องใช้ศิลปะ - ครองใจ - วาทศิลป์
- ทักษะ (โดนใจ, ติดใจ, ประทับใจ)

14 กลยุทธ์ในการเจรจา เมื่อลูกหนี้มีปัญหา 1. วิเคราะห์เลือกแนวทางให้ถูก
2. ศิลปะในการเจรจา(เห็นใจ,ติดใจ,จริงใจ )

15 การแก้ไขปัญหาขั้นเด็ดขาด
การบังคับคดี WIN ROOT (ชนะ-แพ้) ROOT ROOT (แพ้ –แพ้)


ดาวน์โหลด ppt การบริหารจัดการหนี้ค้างชำระ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google