งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารจัดการ หนี้ค้างชำระ ตอนที่ 4. วิธีลดหนี้ค้างชำระได้ ทั้งต้นและดอก เพื่อให้ได้กลับมาซึ่งเงิน ต้นและดอกเบี้ย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารจัดการ หนี้ค้างชำระ ตอนที่ 4. วิธีลดหนี้ค้างชำระได้ ทั้งต้นและดอก เพื่อให้ได้กลับมาซึ่งเงิน ต้นและดอกเบี้ย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารจัดการ หนี้ค้างชำระ ตอนที่ 4

2 วิธีลดหนี้ค้างชำระได้ ทั้งต้นและดอก เพื่อให้ได้กลับมาซึ่งเงิน ต้นและดอกเบี้ย

3 วิธีลดหนี้ค้างชำระได้ ทั้งต้นและดอก การจัดทำโครงสร้างหนี้ที่มี ปัญหาและทำการแก้ไข วิธีการแก้ไข - รู้ อาการเสียก่อน ( อาการคือ สิ่งที่เราเห็น ความผิดปกติของ ลูกหนี้ว่าเกิดอะไรขึ้น )

4 วิธีลดหนี้ค้างชำระได้ ทั้งต้นและดอก วิธีการแก้ไข - หา สาเหตุ ( จำเป็นที่จะต้องหาต้น ตอของปัญหา เพื่อแก้ไขหนี้ให้ ถูกต้อง ) การจัดทำโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาและทำการแก้ไข

5 วิธีลดหนี้ค้างชำระได้ ทั้งต้นและดอก ประเภทกลุ่มลูกหนี้ 3 ประเภท 1. กลุ่มลูกหนี้ปกติ ( ปฏิบัติตามเงื่อนไข ) 2. กลุ่มลูกหนี้ ที่ต้อง สนใจเป็นพิเศษ ( ให้การ ดูแลสนับสนุนเพื่อให้เกิดความ มั่นคง )

6 วิธีลดหนี้ค้างชำระได้ ทั้งต้นและดอก 3. กลุ่มลูกหนี้ที่มี ปัญหา - ลูกหนี้ที่มีปัญหาแต่มี ความรับผิดชอบ ( ติดต่อ สหกรณ์ขอผ่อนผัน ) ประเภทกลุ่มลูกหนี้ 3 ประเภท

7 วิธีลดหนี้ค้างชำระได้ ทั้งต้นและดอก - ลูกหนี้ที่ค่อนข้าง เสี่ยง ( ติดต่อ / ไม่ติดต่อสหกรณ์ บ้าง ) - ลูกหนี้ที่มีความเสี่ยง สูง / เสี่ยงมา ( ขาดการ ติดต่อ / ผิดสัญญา 3 เดือนขึ้น ไป ) 3. กลุ่มลูกหนี้ที่มีปัญหา

8 วิธีการแก้ไขหนี้ - เพิ่มทุน ( ศักยภาพในธุรกิจมีโอกาสไปได้ ) - พักชำระหนี้ ( เงินต้น / ดอกเบี้ย ) - กระจายหนี้ออกไป - ยืดเวลาการชำระออกไป

9 วิธีการแก้ไขหนี้ - จัดหาตลาดให้กลุ่มลูกหนี้ที่มีปัญหา - ลดอัตราดอกเบี้ย - ปรับโครงสร้างหนี้ - ขายทรัพย์สิน - เจรจาต่อรอง

10 เทคนิคการ เจรจาต่อรอง - ใช้ศาสตร์กับศิลปะ ด้วยกัน - แสวงหาข้อตกลง - ปฏิบัติตามข้อตกลง

11 หลักการเจรจา ต่อรอง - จับประเด็นให้ได้ ( ลูกหนี้ ต้องการอะไร ) - เสนอข้อเรียกร้อง ( ของ เรา / ของเขา ) - ข้อตกลง ( เห็นพ้อง ต้องกัน ) - ยอมรับข้อยุติ - ปฏิบัติตามเงื่อนไข สัญญา

12 กลยุทธ์ในการ เจรจา • หุ่นไล่กา • ผู้ร้ายผู้ดี • จับได้ไล่ทัน • เส้นตาย • ถ่วงเวลา • แบ่งแยกเพื่อเอาชัย • เจ้ากรมข่าวลือ • อำนาจจำกัด • สงครามจิตวิทยา • เปลี่ยนหน้าชน • ลูกล่อลูกชน • ตีแสกหน้า • แนวร่วม • สุนัขจนตรอก, ถล่มตัว

13 กลยุทธ์ในการ เจรจา การเจรจาต้องใช้ ศิลปะ - ครองใจ - วาทศิลป์ - ทักษะ ( โดนใจ, ติด ใจ, ประทับใจ )

14 กลยุทธ์ในการ เจรจา เมื่อลูกหนี้มี ปัญหา 1. วิเคราะห์เลือกแนวทาง ให้ถูก 2. ศิลปะในการเจรจา ( เห็นใจ, ติดใจ, จริงใจ )

15 การแก้ไขปัญหา ขั้นเด็ดขาด การบังคับคดี WIN - ROOT ( ชนะ - แพ้ ) ROOT - ROOT ( แพ้ – แพ้ )


ดาวน์โหลด ppt การบริหารจัดการ หนี้ค้างชำระ ตอนที่ 4. วิธีลดหนี้ค้างชำระได้ ทั้งต้นและดอก เพื่อให้ได้กลับมาซึ่งเงิน ต้นและดอกเบี้ย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google