งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศิลปะการ เจรจาต่อรอง หนี้ 25 ธันวาคม 2552 โดย อ. เดชา กิตติวิทยานันท์ วิทยากร ฝึกอบรม สันนิบาตสหกรณ์แห่ง ประเทศไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศิลปะการ เจรจาต่อรอง หนี้ 25 ธันวาคม 2552 โดย อ. เดชา กิตติวิทยานันท์ วิทยากร ฝึกอบรม สันนิบาตสหกรณ์แห่ง ประเทศไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศิลปะการ เจรจาต่อรอง หนี้ 25 ธันวาคม 2552 โดย อ. เดชา กิตติวิทยานันท์ วิทยากร ฝึกอบรม สันนิบาตสหกรณ์แห่ง ประเทศไทย

2 เทคนิคการเจรจา ต่อรองหนี้ 20 ประการ 1 2 3 4 เตรียมความพร้อม ตั้งธงก่อนเจรจา ต้องมีหลายออฟชั่น Win win ทั้งสองฝ่าย

3 เทคนิคการเจรจา ต่อรองหนี้ 20 ประการ 5 6 7 8 ทำให้ได้ตามธงที่ตั้งไว้ ขจัดความกลัวของตัวเอง เชื่ออย่างมีเหตุผล อย่ายึดติดกับจุดยืนของตัวเอง

4 เทคนิคการเจรจา ต่อรองหนี้ 20 ประการ 9 10 11 12 เปลี่ยนมุกตามสถานการณ์ มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ ทั้งขู่ทั้งปลอบ ถูกกาลเทศะ

5 เทคนิคการเจรจา ต่อรองหนี้ 20 ประการ 13 14 15 16 อย่ายอมจำนน เสนอเงื่อนไขแบบขั้นบันได สเต็ปการทวงต้องชัดเจน ให้เกียรติลูกหนี้

6 เทคนิคการเจรจา ต่อรองหนี้ 20 ประการ 17 18 19 20 ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน เจรจาแบบสุภาพบุรุษ อย่ากลัวคำปฏิเสธเดินหน้าต่อ โฟกัสที่เป้าหมาย / หลีกเลี่ยงการปะทะ

7 การแก้ปัญหาสินเชื่อที่ ด้อยคุณภาพ 1234 การจัด กลุ่ม ลูกหนี้ ตาม กลุ่ม ปัญหา การ กำหนด คนให้ ตรงกับ ปัญหา ของหนี้ แต่ละ กลุ่ม การ ระดม สมอง เพื่อ สร้าง การ ทำงานที่ ดีที่สุด การ จัดทำ คู่มือ การ ทำงาน

8 การแก้ปัญหาสินเชื่อที่ ด้อยคุณภาพ การ แบ่งทีม นักทวง หนี้ การ ฝึกอบรม อย่าง สม่ำเสมอ การ พัฒนา พนักงาน ทวงหนี้ อย่าง ต่อเนื่อง 567

9 Thank you


ดาวน์โหลด ppt ศิลปะการ เจรจาต่อรอง หนี้ 25 ธันวาคม 2552 โดย อ. เดชา กิตติวิทยานันท์ วิทยากร ฝึกอบรม สันนิบาตสหกรณ์แห่ง ประเทศไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google