งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารจัดการ หนี้ค้างชำระ ตอนที่ 3. ยุทธวิธีการติดตาม หนี้ค้างชำระ ยุทธวิธีการติดตามหนี้ค้าง ชำระ 2 ข้อ 1. การติดตามหลังจาก จ่ายเงินกู้ 2. เมื่อเกิดหนี้เสีย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารจัดการ หนี้ค้างชำระ ตอนที่ 3. ยุทธวิธีการติดตาม หนี้ค้างชำระ ยุทธวิธีการติดตามหนี้ค้าง ชำระ 2 ข้อ 1. การติดตามหลังจาก จ่ายเงินกู้ 2. เมื่อเกิดหนี้เสีย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารจัดการ หนี้ค้างชำระ ตอนที่ 3

2 ยุทธวิธีการติดตาม หนี้ค้างชำระ ยุทธวิธีการติดตามหนี้ค้าง ชำระ 2 ข้อ 1. การติดตามหลังจาก จ่ายเงินกู้ 2. เมื่อเกิดหนี้เสีย เรา จะลดทั้งต้นและดอก อย่างไร * ใช้แนวคิด “ การเป็นเพื่อน ร่วมคิดมิตรร่วมทาง ”

3 ยุทธวิธีการติดตาม หนี้ค้างชำระ ฝ่ายสินเชื่อต้องพัฒนาตัวเอง 1. รู้จักลูกหนี้, ศึกษา, สังเกต 2. กายถึง ปากถึง ใจถึง กายถึง - อดทน / พยามยาม ปากถึง - ให้คำแนะนำและ ปรึกษาหารือ ใจถึง - รักสมาชิกอยาก ช่วยเหลือด้วยความจริงใจ

4 ยุทธวิธีการติดตาม หนี้ค้างชำระ 3. มีมนุษย์สัมพันธ์ ประกอบด้วย 3 ช. คือ - ชอบ - เชื่อ - เชียร์ ( ชอบนำมาซึ่งความเชื่อ เมื่อเชื่อแล้วก็จะเชียร์ ) ฝ่ายสินเชื่อต้องพัฒนาตัวเอง

5 ยุทธวิธีการติดตาม หนี้ค้างชำระ 4. สร้างสมาชิกให้ยืนหยัด อยู่บนลำแข้งและทำให้ ขบวนการสหกรณ์ประสบ ความสำเร็จ ฝ่ายสินเชื่อต้องพัฒนาตัวเอง

6 สถาบันการเงิน สถาบันการเงิน โดยทั่วไป เป็นผู้สร้าง ลูกหนี้ให้เป็น ผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการ - จิตสำนึก ผู้ประกอบการ - จิตวิญญาณ ผู้ประกอบการ หลีกพ้น จน เจ็บ โง่

7 สถาบันการเงิน - ทำอย่างไรเขาจะยืนหยัด อยู่ได้ - ทำอย่างไรพรุ่งนี้จะต้อง ดีกว่าวันนี้ - ทำอย่างไรรายได้เขาจึงจะ ดีกว่าเมื่อวานนี้ - ทำอย่างไรธุรกิจของเขา จะยืนหยัดอยู่ได้ แนวคิดของผู้ประกอบการ

8 สถาบันการเงิน - ฝึกอบรม - พัฒนา - ชี้แนะ สถาบันการเงินให้ความรู้ โดยวิธี

9 สถาบันการเงิน สถาบันการเงินให้ ความรู้ โดยวิธี เช่น องค์ความรู้ - องค์ความรู้ในเรื่อง ตลาด - องค์ความรู้ในเรื่อง ผลิตภัณฑ์ - องค์ความรู้ในเรื่อง การพัฒนาตนเองต้องทำ ให้มีวินัยทางการเงิน

10 สถาบันการเงิน สถาบันการเงิน นอกจากให้ความรู้กับ ลูกหนี้แล้ว ในสถาบัน การเงินยังมีการให้ ความรู้เกี่ยวกับทายาท ของลูกหนี้อีก เรียกว่า “ ทายาทแห่งธุรกิจ ”

11 สถาบันการเงิน เมื่อท่านได้ลูกหนี้มา เป็นสมาชิก ทำอย่างไรให้ลูกหนี้ของ ท่านมาใช้บริการอย่างครบ วงจร ( ไม่ใช่เป็นสมาชิก สหกรณ์แต่ใช้บริการของ ธุรกิจอื่น ) ทำอย่างไรเมื่อกู้ไปแล้วจึง จะไม่เบี้ยวธุรกิจของ ตนเอง


ดาวน์โหลด ppt การบริหารจัดการ หนี้ค้างชำระ ตอนที่ 3. ยุทธวิธีการติดตาม หนี้ค้างชำระ ยุทธวิธีการติดตามหนี้ค้าง ชำระ 2 ข้อ 1. การติดตามหลังจาก จ่ายเงินกู้ 2. เมื่อเกิดหนี้เสีย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google