งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Quadratic Functions and Models ฟังก์ชันพหุนามและการใช้ เหตุผล กราฟฟังก์ชันประกอบด้วย - ฟังก์ชันที่เป็นเส้นตรง (Linear Function) - ฟังก์ชันคงตัว (Constant.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Quadratic Functions and Models ฟังก์ชันพหุนามและการใช้ เหตุผล กราฟฟังก์ชันประกอบด้วย - ฟังก์ชันที่เป็นเส้นตรง (Linear Function) - ฟังก์ชันคงตัว (Constant."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Quadratic Functions and Models ฟังก์ชันพหุนามและการใช้ เหตุผล กราฟฟังก์ชันประกอบด้วย - ฟังก์ชันที่เป็นเส้นตรง (Linear Function) - ฟังก์ชันคงตัว (Constant Function) - ฟังก์ชันกำลังสอง (Squaring Function)

2 ฟังก์ชัน ฟังก์ชัน คือ ความสัมพันธ์ระหว่าง y และ x ในเซตที่มีลักษณะแบบหนึ่งต่อหนึ่ง เรา เรียกความสัมพันธ์แบบนี้ว่า ฟังก์ชัน (Function) โดยหาก y เป็นฟังก์ชันของ x จะมีความหมายว่า y สัมพันธ์กับ x ใน ลักษณะหนึ่งต่อหนึ่งเท่านั้น ฟังก์ชัน คือ ความสัมพันธ์ระหว่าง y และ x ในเซตที่มีลักษณะแบบหนึ่งต่อหนึ่ง เรา เรียกความสัมพันธ์แบบนี้ว่า ฟังก์ชัน (Function) โดยหาก y เป็นฟังก์ชันของ x จะมีความหมายว่า y สัมพันธ์กับ x ใน ลักษณะหนึ่งต่อหนึ่งเท่านั้น

3 ฟังก์ชันที่เป็นเส้นตรง (Linear Function) ฟังก์ชันที่เป็นเส้นตรง คือฟังก์ชันที่อยู่ในรูป y = f(x) = ax+b เมื่อ a,b เป็นจำนวนจริง และ a ≠0 ฟังก์ชันที่เป็นเส้นตรง คือฟังก์ชันที่อยู่ในรูป y = f(x) = ax+b เมื่อ a,b เป็นจำนวนจริง และ a ≠0 กราฟของฟังก์ชันเชิงเส้นจะเป็นเส้นตรงที่ไม่ขนานกับแกน Y มีความชันเท่ากับ a และมีระยะตัดแกน Y (Y – intercept) เท่ากับ b กราฟของฟังก์ชันเชิงเส้นจะเป็นเส้นตรงที่ไม่ขนานกับแกน Y มีความชันเท่ากับ a และมีระยะตัดแกน Y (Y – intercept) เท่ากับ b

4 ฟังก์ชันคงตัว (Constant Function) ฟังก์ชันคงตัว หมายถึง ฟังก์ชันที่อยู่ในรูป y = f(x) = c เมื่อ c เป็นจำนวนจริง ฟังก์ชันคงตัว หมายถึง ฟังก์ชันที่อยู่ในรูป y = f(x) = c เมื่อ c เป็นจำนวนจริง กราฟของฟังก์ชันคงตัว จะเป็นเส้นตรงที่ ขนานกับแกน X โดยจะมีระยะตัดแกน Y (Y - intercept) เท่ากับ c กราฟของฟังก์ชันคงตัว จะเป็นเส้นตรงที่ ขนานกับแกน X โดยจะมีระยะตัดแกน Y (Y - intercept) เท่ากับ c

5 ฟังก์ชันกำลังสอง (Squaring Function) ฟังก์ชันกำลังสอง หมายถึง ฟังก์ชันที่อยู่ใน รูป f(x) = ax 2 + bx +c เมื่อ ฟังก์ชันกำลังสอง หมายถึง ฟังก์ชันที่อยู่ใน รูป f(x) = ax 2 + bx +c เมื่อ a,b และ c เป็นจำนวนจริงใดๆและ a ≠ 0 a,b และ c เป็นจำนวนจริงใดๆและ a ≠ 0 กราฟของฟังก์ชันกำลังสองนี้จะขึ้นอยู่กับ ค่าของ a,b และ c โดยเฉพาะ กราฟของฟังก์ชันกำลังสองนี้จะขึ้นอยู่กับ ค่าของ a,b และ c โดยเฉพาะ ถ้าค่า a เป็นบวกแล้วได้กราฟเป็นรูป พาราโบลาหงายขึ้น ถ้าค่า a เป็นบวกแล้วได้กราฟเป็นรูป พาราโบลาหงายขึ้น ถ้าค่า a เป็นลบแล้วได้กราฟเป็นรูป พาราโบลาคว่ำลง ถ้าค่า a เป็นลบแล้วได้กราฟเป็นรูป พาราโบลาคว่ำลง

6 Parabola ผู้คิดเรื่องพาลาโบลาคือ กาลิเลโอ ( อิตาลี : Galileo Galilei; 15 กุมภาพันธ์ ค. ศ. 1564 - 8 มกราคม ค. ศ. 1642) เป็นนักฟิสิกส์ นัก คณิตศาสตร์ นักดาราศาสตร์ และนักปรัชญา ชาวทัสกันหรือชาวอิตาลี ซึ่งมีบทบาทสำคัญ อย่างยิ่ง เขาได้ค้นพบว่า เมื่อเราโยนวัตถุขึ้นใน อากาศ เส้นทางการเคลื่อนที่ของวัตถุนั้นจะมี ลักษณะเป็นเส้นโค้ง ในทางคณิตศาสตร์เรียก เส้นโค้งที่มีลักษณะนี้ว่า พาราโบลา ผู้คิดเรื่องพาลาโบลาคือ กาลิเลโอ ( อิตาลี : Galileo Galilei; 15 กุมภาพันธ์ ค. ศ. 1564 - 8 มกราคม ค. ศ. 1642) เป็นนักฟิสิกส์ นัก คณิตศาสตร์ นักดาราศาสตร์ และนักปรัชญา ชาวทัสกันหรือชาวอิตาลี ซึ่งมีบทบาทสำคัญ อย่างยิ่ง เขาได้ค้นพบว่า เมื่อเราโยนวัตถุขึ้นใน อากาศ เส้นทางการเคลื่อนที่ของวัตถุนั้นจะมี ลักษณะเป็นเส้นโค้ง ในทางคณิตศาสตร์เรียก เส้นโค้งที่มีลักษณะนี้ว่า พาราโบลา บทนิยาม : พาราโบลาคือเซตของจุดทุกจุดบน ระนาบ ซึ่งอยู่ห่างจากเส้นตรงที่เส้นหนึ่งบน ระนาบและจุดคงที่จุดหนึ่งบนระนาบนอกเส้นตรง คงที่นั้น เป็นระยะทางเท่ากันเสมอ บทนิยาม : พาราโบลาคือเซตของจุดทุกจุดบน ระนาบ ซึ่งอยู่ห่างจากเส้นตรงที่เส้นหนึ่งบน ระนาบและจุดคงที่จุดหนึ่งบนระนาบนอกเส้นตรง คงที่นั้น เป็นระยะทางเท่ากันเสมอ

7 ส่วนประกอบของพาราโบลา เส้นคงที่ เรียกว่า ไดเรกตริกซ์ของ พาราโบลา จุดคงที่ (F) เรียกว่า โฟกัสของพาราโบลา แกนของพาราโบลา คือเส้นตรงที่ลากผ่าน โฟกัส และตั้งฉากกับไดเรกตริกซ์ จุดยอด (V) คือจุดยอดที่พาราโบลาตัดกับ แกนของพาราโบลา เลตัสเรกตัม (AB) คือส่วนของเส้น ตรงที่ ผ่านโฟกัส และ มีจุดปลายทั้ง สองอยู่บน พาราโบลา และตั้งฉากกับ แกนของ พาราโบลา เส้นตรงที่ผ่านจุดโฟกัส และตั้งฉากกับ ไดเรกตริกซ์ เรียกว่า แกนของพาราโบลา

8 จัดทำโดย นางสาว วัชโรทัย มะมา เสนอ อาจารย์ ชัยสิทธิ์ พงษ์พัฒน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก


ดาวน์โหลด ppt Quadratic Functions and Models ฟังก์ชันพหุนามและการใช้ เหตุผล กราฟฟังก์ชันประกอบด้วย - ฟังก์ชันที่เป็นเส้นตรง (Linear Function) - ฟังก์ชันคงตัว (Constant.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google